5

Podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa

llTemeljem prijave nekolicine građana o iznošenja blata na kolnike, a potom i smanjene razine sigurnosti svih sudionika u prometu odrađen je sastanak Općine Rešetari i policijskih službenika PP Nova Gradiška, te je donesen zaključak o daljnjim postupanjima.

Načelnik Općine Rešetari poziva sve koji koriste traktore i druga vozila da poduzmu primjerene mjere i radnje kako bi spriječili iznošenje blata s poljskih putova, posebno na državne i županijske kao i nerazvrstane ceste kojima prometuju osobna i druga vozila.

Ovakva negativna pojava u obavljanju svakodnevnih poljoprivrednih radova, a potom iznošenje blata je kažnjiva, te se mole svi sudionici da prije izlaska na cestu sa svojih vozila otklone blato, a zatim pristupe daljnjem prometovanju.

Za sve koji se ne budu pridržavali uputa po iskazanom problemu poduzet će se primjerene mjere i radnje po nadležnosti, kako JLS-a tako i policijske postaje.

Načelnik općine:
Zlatko Aga

Intenzivni radovi na cesti D-51 i kružnom toku Rešetari

2Ovih dana se intenzivno radi na završetku radova kružnog toka Rešetari i spoja južne obilaznice, ali se prišlo i pripremi sanacije u dužini od 2500 metara državne ceste D-51 od naplatnih kućica (izlaz s auto-ceste) do križanja u Rešetarima kod ul. B. J. Jelačića, gdje bi ista trebala biti presvučena novim asfaltnim slojem.

Natječaj za udruge

solidarnost natjecaj foto nacionalna zakladaNacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je natječaj za prijavu građanskih akcija u lokalnim zajednicama. Natječaj je otvoren za prijave udruga i zaklada (kojima osnicač nisu javne institucije) registriranih u RH. Rok za prijavu: do 14. siječnja 2015. godine.

Ovim natječajem može biti odobreno do 30 građanskih akcija, a visina financijske podrške koja može biti odobrena je od 15 tisuća kuna do 30 tisuća kuna(dvije do četiri tisuće eura) po akciji.

Ciljevi poziva: podrška građanskim akcijama u lokalnim zajednicama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu društvenog kapitala u zajednici poticanjem aktivnog građanstva, korištenjem lokalnih potencijala i povećanjem društvene solidarnosti i povećanje aktivnosti građana kroz uključivanje u proces razvoja i provedbe građanske akcije.

Akcije financirane temeljem ovog natječaja trebale bi doprinijeti jednome od dva ishoda Programa kojim je planirana sljedeća raspodjela sredstava:

• osnaživanje ranjivih skupina, planirana sredstva do 370 tisuća kuna (49.275 €) - odobrava se do 15 akcija;

• demokratske vrijednosti, uključujući promicanje ljudskih prava, planirana sredstva do 380 tisuća kuna (50.725 €) - odobrava se do 15 akcija.

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.

NACRT PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

1Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08 i 136/12), određena je obveza i postupak donošenja proračuna, temeljnog financijskog dokumenta kojim se procjenjuju prihodi i primici te rashodi i izdaci svih JLS-a.

Nacrt proračuna Općine Rešetari za 2015. zajedno s obraćanjem načelnika možete pronaći i na našim stranicama.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111