Školsko sportska dvorana

Školsko sportska dvorana u Adžamovcima

Nakon nešto više od jedne godine radova, školsko-sportska dvorana u Adžamovcima u potpunosti je završena, a kada će biti otvorena još nije poznato. Načelnik Zlatko Aga danas je predao zahtjev i zatražio tehnički pregled radi ishođenja uporabne dozvole, gdje bi se trebalo vidjeti da li je sve napravljeno prema pravilima struke i glavnog projekta. Svečano otvorenje ovisit će o tome kada će objekt biti pregledan. Tehnički pregled provodi županijski Ured za graditeljstvo i prostorno uređenje. Općina Rešetari kao investitor zadovoljna je navedenim radovima koje je s više od 5 milijuna kuna financirala Europska investicijska banka, kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, te Općina Rešetari i županija Brodsko-posavska u iznosu od 2 milijuna kuna. Od osnutka Općine Rešetari, ovo je najvrjedniji projekt visokogradnje, te će na radost djece, učitelja i mještana po svečanom otvorenju, objekt biti korišten u svrhu sportsko rekreativnih i društvenih potreba.
Školsko sportska dvorana u Adžamovcima

Kanalizacijska mreža

Aglomeracija Nova Gradiška - Rešetari - Cernik

U okviru EU projekta aglomeracije Nova Gradiška – Rešetari – Cernik radovi su započeli u naselju Adžamovci , a 27.04.2016. godine i u naselju Rešetari. Do sada je izgrađeno nešto više od 1,5 km nove mreže u Adžamovcima, a u sklopu radova u Rešetarima izvest će se gravitacijski kolektori uz državnu cestu D-51 do županijske ceste ŽC- 4158 sa predviđenim priključcima.
Aglomeracija Nova Gradiška - Rešetari - Cernik

Odlagalište otpada

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari

Ukupna vrijednost projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari“ iznosi 20.858.820 kuna, a projekt je financiran iz Kohezijskog fonda Europske unije (85%), te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15%). Razdoblje provedbe ovog projekta je od 4.11.2015. do 30.11.2016., a izvođenje radova sanacije odlagališta započelo je 28.4.2016. godine.
Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari

Sanacija klizišta

Sanacija klizišta Rešetari

Općina Rešetari se našla prošle godine pred vrlo zahtjevnim i iznenadnim problemom klizišta u naselju Rešetari uz ŽC-4142 i nerazvrstanu cestu u ulici Vladimira Nazora. Izradom projektnog prijedloga, glavnog projekta, te revizija istog i upoznavanje sa novonastalom situacijom, te daljnjem klizanju terena, načelnik općine Zlatko Aga upoznao je upravu Hrvatskih cesta te zamolio za pomoć u rješavanju problema sanacije, kako posljedice ne bi bile daleko veće.
Sanacija klizišta Rešetari

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje udžbenika za školsku godinu 2016./2017.

opcina-udzbeniciOpćina Rešetari je za školsku godinu 2016/2017 osigurala sufinanciranje udžbenika za učenike polaznike 1. razreda, svakog trećeg i dalje učenika u obitelji te djecu roditelja korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, a čiji roditelji uz učenike imaju prebivalište na području općine Rešetari i ukoliko nemaju dugovanja prema Općini Rešetari.

Mogućnost podnošenja zahtjeva roditelji će imati od 01. kolovoza 2016. godine do 12.rujna 2016. godine.

Sufinanciranje će se primati u obliku bona te će općina Rešetari direktno uplaćivati prodavatelju knjiga odobreni iznos sufinanciranja udžbenika.

Zahtjevi će se primati u uredovno vrijeme pisarnice Jedinstvenog upravnog odijela Općine Rešetari, mail-om ili putem pošte na adresu: Općina Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU I NA NAZNAČENOJ ADRESI.

Obrazac Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjev moguće je preuzeti u Općini Rešetari ili službenoj web stranici Općine Rešetari www.resetari.hr .

Podnositelj Zahtjeva će biti obaviješten o ostvarenju svojih prava u roku od 8 dana od dana predaje zahtjeva.

 

pdf Odluka o sufinanciranju udžbenika za školsku godinu 2016/2017


word Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje

 

Kiša izazvala velike štete na području općine Rešetari

kisa-poplavaTijekom dana 28.07.2016. godine u jutarnjim satima su pale značajne količine kiše na području općine Rešetari, a u podnevnim satima su se velike količine padalina slile u naseljima Bukovica, Drežnik, Gunjavci i Brđani i zazvale plavljenje kuća, podruma i bunara, te su nanijele velike štete na cestama, poljoprivrednim putovima, kanalima i poljoprivrednim površinama.

Vatrogasne službe sa područja općine Rešetari izašle su na teren na poziv službe 112 i načelnika općine Rešetari Zlatka Age, te rade na ispumpavanju poplavljenih kuća, podruma i bunara.

Štetu nastalu na cestama i nanose na cestama i poljoprivrednim površinama otklanjanju žurno pozvani radnici sa strojevima.

Mole se svi mještani za strpljenje.

jpgFOTO GALERIJA

Isplata povrata poreza sredinom kolovoza za mještane općine Rešetari

opcina-zgrada-novaKao i prošle godine, općina Rešetari u suradnji s poreznom upravom ispostava Nova Gradiška po dostavi Rješenja prava na povrat pretplaćenog poraza na dohodak za 2015. godinu svim građanima s prebivalištem s područja općine Rešetari planira krenuti sa isplatom sredinom mjeseca kolovoza. Konkretno, građanima će to donijeti isplate povrata pretplaćenog poreza za 1157 obveznika sa područja općine Rešetari u ukupnom iznosu od 1.308.165,30 kn.

Obvezu za uplatu poreza pak ima 35 obveznika u ukupnom iznosu od 164.782,65 kn.

Svi građani koji su nezadovoljni svojim Rješenjem za povrat poreza imaju pravo na žalbu Poreznoj upravi, ispostava Nova Gradiška. Za naglasiti je da je prošle godine Općina izvršila veći povrat pretplaćenog poreza na dohodak za 2014. godinu u iznosu od 1.609.307,36 kn, ali za manji broj obveznika i to 942 prema ovoj godini.

- PRIOPĆENJE ZA JAVNOST-

dvoranaTko licitira tko je investitor izgrađene dvorane u Adžamovcima ?

Tijekom proteklih dana, a osobito zadnjih mjesec dana, u javnosti se pojavljuju informacije koje nanose štetu ugledu općine Rešetari kao i čelnim ljudima po pitanju primopredaje izgrađene dvorane za sportsko-školske potrebe u Adžamovcima.

Za naglasiti je da je Općina Rešetari u postupku izdavanja uporabne dozvole i sazivanja samog tehničkog pregleda izgrađene sportsko-školske dvorane u Adžamovcima odbijena kao investitor Rješenjem Brodsko-posavske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje, Slavonski Brod, koji je izuzeo predmet od Ispostave ureda iz Nove Gradiške, iako nadležnost za rješavanje u upravnom postupku je na Uredu u Novoj Gradiški, čije je pravo i dužnost postupanja u određenim pravnim stvarima i na određenom teritoriju, a sama mjesna nadležnost označava područje na kojem Javno pravno tijelo može i treba obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Dana 02. lipnja 2016. godine upućena je Žalba Brodsko-posavskoj županiji, Upravnom odijelu za graditeljstvo i prostorno uređenje na koju isti nisu odgovorili više od 30 dana, te je ista proslijeđena Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja na izjašnjenje da samozvani investitor Osnovna škola Adžamovci kojim je stav zauzela ravnateljica škole nije u skladu sa ugovornim obvezama sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kroz program EIB II (Europske investicijske Banke),Ugovora o javnim radovima između Općine Rešetari i izvoditelja radova tvrtke Fenix d.o.o. Slavonski Brod, a po prekidu istog s tvrtkom Watmont d.o.o. Vinkovci, te sporazumom o financiranju izgradnje dvorane između Ministarstva i Općine Rešetari, u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 kn koliko je koštala izgradnja.

Uređenje kanala u naselju Adžamovci

DSC04177Na području M.O. Adžamovci u tijeku su radovi izgradnje kanalizacije. Uz mnogobrojne aktivnosti na izgradnji kanalizacije na lokaciji spoja ulice Sv. Valentina i ŽC-4143, u tijeku su i radovi proširenja i zacjevljenja kanala ispod lokalne ceste, te uz županijsku cestu.

Radovi u naselju Adžamovci odnose se na dužinu trase od 80 metara, a troškovi izvođenja radova procjenjuju se na 50 tisuća kuna.

Ove se godine na održavanje otvorenih oborinskih kanala na području svih naselja planira uložiti nešto više od 150 tisuća kuna po svim naseljima.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111