Školsko sportska dvorana

Školsko sportska dvorana u Adžamovcima

Nakon nešto više od jedne godine radova, školsko-sportska dvorana u Adžamovcima u potpunosti je završena, a kada će biti otvorena još nije poznato. Načelnik Zlatko Aga danas je predao zahtjev i zatražio tehnički pregled radi ishođenja uporabne dozvole, gdje bi se trebalo vidjeti da li je sve napravljeno prema pravilima struke i glavnog projekta. Svečano otvorenje ovisit će o tome kada će objekt biti pregledan. Tehnički pregled provodi županijski Ured za graditeljstvo i prostorno uređenje. Općina Rešetari kao investitor zadovoljna je navedenim radovima koje je s više od 5 milijuna kuna financirala Europska investicijska banka, kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova, te Općina Rešetari i županija Brodsko-posavska u iznosu od 2 milijuna kuna. Od osnutka Općine Rešetari, ovo je najvrjedniji projekt visokogradnje, te će na radost djece, učitelja i mještana po svečanom otvorenju, objekt biti korišten u svrhu sportsko rekreativnih i društvenih potreba.
Školsko sportska dvorana u Adžamovcima

Kanalizacijska mreža

Aglomeracija Nova Gradiška - Rešetari - Cernik

U okviru EU projekta aglomeracije Nova Gradiška – Rešetari – Cernik radovi su započeli u naselju Adžamovci , a 27.04.2016. godine i u naselju Rešetari. Do sada je izgrađeno nešto više od 1,5 km nove mreže u Adžamovcima, a u sklopu radova u Rešetarima izvest će se gravitacijski kolektori uz državnu cestu D-51 do županijske ceste ŽC- 4158 sa predviđenim priključcima.
Aglomeracija Nova Gradiška - Rešetari - Cernik

Odlagalište otpada

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari

Ukupna vrijednost projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari“ iznosi 20.858.820 kuna, a projekt je financiran iz Kohezijskog fonda Europske unije (85%), te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (15%). Razdoblje provedbe ovog projekta je od 4.11.2015. do 30.11.2016., a izvođenje radova sanacije odlagališta započelo je 28.4.2016. godine.
Sanacija odlagališta neopasnog otpada Rešetari

Sanacija klizišta

Sanacija klizišta Rešetari

Općina Rešetari se našla prošle godine pred vrlo zahtjevnim i iznenadnim problemom klizišta u naselju Rešetari uz ŽC-4142 i nerazvrstanu cestu u ulici Vladimira Nazora. Izradom projektnog prijedloga, glavnog projekta, te revizija istog i upoznavanje sa novonastalom situacijom, te daljnjem klizanju terena, načelnik općine Zlatko Aga upoznao je upravu Hrvatskih cesta te zamolio za pomoć u rješavanju problema sanacije, kako posljedice ne bi bile daleko veće.
Sanacija klizišta Rešetari

Izgradnja taložnice u Rešetarima

image-naslovnaU tijeku radova na bujičnim vodotocima Rešetarice i Fošnika, započeli su radovi na izgradnji taložnice na dijelu vodotoka između Bukovice i Baćindola kod prijelaza na „Eduaru".

Uz sanaciju zemljišnih depresija koje su uzrokovale zadnje poplave, izgradnja taložnice je obrana od štetnih djelovanja voda, velikih nanosa šljunka zbog lošeg čišćenja plitkih korita vodotoka. Nerijetko se zbog velikih naplavina mulja vodotoci često izlijevaju i poplavljuju velika područja uz vodotok.

Izgradnjom taložnice stvorit će se uvjeti zadržavanja poplavnog vala vode u slivu potoka Rešetarice prilikom elementarnih padalina i dotoka voda, te će se stvoriti mogućnost navodnjavanja susjednih poljoprivrednih parcela.

jpg FOTO GALERIJA

Započela sanacija klizišta u Rešetarima

2Započeli su radovi na sanaciji klizišta u čvorištu županijske ceste ŽC-4142 i nerazvrstane ceste prema groblju u Rešetarima, te bi tako vrlo uskoro prometnice na tom dijelu trebale biti sanirane i ponovo sigurne za sve sudionike u prometu.

Strojevi na terenu vrše bušenje i postavljanje pilota u betonažu istih, te rade iskop za postavljanje stabilizirajućeg materijala, te drenažni radovi za brže ocjeđivanje podzemnih voda. U tijeku radova provodit će se i posebna regulacija prometa pa se mole svi u prometu na oprez uz dionicu puta izvođenja radova.

Video prilog – Rešetarački susret pjesnika

glas-domovine-screencapture16. i 17. rujna u Rešetarima je održan XIX. REŠETARAČKI SUSRET PJESNIKA i PROMOCIJA XIX. ZBORNIKA PJESAMA hrvatskih pjesnika iz iseljeništva, članova Književno likovnog društva „Rešetari" i afirmiranih pjesnika iz Hrvatske.

Povodom navedenog Hrvatska radio televizija objavila je video prilog o susretu pjesnika u svojoj emisiji „Glas domovine" koja je posvećena Hrvatima u iseljeništvu.

Emisiju „Glas domovine" možete pogledati klikom na fotografiju ispod teksta, a video prilog iz Rešetara počinje na 21:30 minuti emisije.

glas-domovine-screencapture GLAS DOMOVINE / HRT

Predstavnici Fonda izvršili provjeru projekta Sanacije odlagališta Rešetari

IMG 0691Dana 26.9.2016. predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Damir Latković, voditelj projekta, Nataša Dankić Sliepčević, voditeljica Odjela za tehničku verifikaciju projekata zaštite okoliša i prirode te Slavica Lulić, voditeljica Odjela za financijsko-ekonomsku verifikaciju izvršili su 2. Provjeru na licu mjesta vezano za projekt Sanacije odlagališta Rešetari.

Nakon obilaska lokacije radova, održan je radni sastanak u Općini Rešetari na kojem su sudjelovali svi dionici u projektu - predstavnici Općine Rešetari, izvođač radova PZC d.o.o., stručni nadzor Entazis d.o.o., te članovi tima tehničke pomoći Senka Vranić, dipl.oec., Ivan Rašić, dipl. ing. građ. i Dragomir Urban, dipl. iur. Predstavnici Fonda su izvršili provjeru tehničke i financijske dokumentacije projekta te su informirani o dosadašnjem tijeku radova sanacije i planovima za završetak projekta.

Potpisani aneksi ugovora o radu za 22 žene

rad-zene-aneks-ugovoraU prostorijama Općine Rešetari dana 27. rujna 2016. godine 22 žene zaposlene u programu Javnih radova- Program „Zaželi", potpisale su s načelnikom općine Rešetari Zlatkom Agom anekse ugovora s kojima se produžuje program javnih radova do 30.11.2016. godine. 22 žene s radom su krenule 01.04.2016. godine s trajanjem programa na 6 mjeseci, a ovim ugovorom produljuje se rad za dodatna dva mjeseca. Program je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Program je pokrenut s ciljem pružanja potpore zapošljavanja i pristupu tržištu rada ženama. Ovim je programom obuhvaćeno više od 100 domaćinstava starije životne dobi kojima se pomaže u svakodnevnom životu, a samim time i poboljšanje života i socijalizaciju društva prema starijima.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111