savjetovanje -sa-javnoscuSAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Statuta Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari 1/18.), Načelnik Općine Rešetari dana 15. listopada 2018. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Rešetari, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 30 dana.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 17. studeni 2018.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

pro-resOpćina Rešetari objavljuje Javni poziv koji se nalazi u nastavku, a kojim se pozivaju svi zainteresirani građani da se uključe u proces kreiranja i planiranja Proračuna Općine Rešetari za 2019. godinu i to način da se na propisanom obrascu koji se također nalazi u nastavku, dostave svoje prijedloge za uvrštenje u Proračun Općine Rešetari za 2019. godinu.

JAVNI POZIV- prijedlozi proračuna za 2019. godinu

OBRAZAC – prijedlozi proračuna za 2019. godinu

zgrada-opcine-zastaveTemeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12., 120/12.) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) Općina Rešetari objavljuje

JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11).

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Općina Rešetari podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi put). Prava i obveze polaznika i Općine bit će uređeni posebnim ugovorom.

Stručno osposobljavanje provodi se na vrijeme od 12. mjeseci.

U Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto samostalnog referenta za računovodstvo, financije, plan i proračun Općine Rešetari prima se
- 1 (jedan) polaznik/polaznica – srednje stručne spreme ekonomskog smjera – osposobljavat će se za obavljanje poslova radnog mjesta samostalnog referenta za računovodstvo, financije, plan i proračun.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

dr-za-ogOd 19. listopada 2018. godine počinje isplata naknade za ogrjev.

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade koji su stekli pravo na naknadu za ogrjev da od petka 19. listopada 2018. godine kreće isplata navedene naknade.

Naknadu korisnici mogu preuzeti osobno, uz predočenje osobne iskaznice, u općinskoj upravi u Rešetarima,Vladimira Nazora 30 u vremenu od 9 – 12 sati.

obavijest-priklucciNakon investicije u vodoopskrbni sustav naselja Bukovica u Općini Rešetari i čestih upita građana Načelnik Općine pozvao mještane da ispune svoju zakonsku obvezu i priključe se na novu vodnu građevinu.

- Obavještavamo sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na području naselja Bukovica, a na kojima je izgrađen vodoopskrbni sustav da se mogu priključiti na navedeni sustav sukladno ugovoru isporučitelja vodovodne usluge.

Šahte sa vodomjerima izgradila je Općina Rešetari besplatno, a mještani su dužni snositi ostale troškove priključenja do same šahte, što ovisi o udaljenosti cjevovoda, raskopa javnih površina, promjera cijevi na koju se priključuje, betonskih opločnika i slično.

Priključak na vodoopskrbnu mrežu može izvesti stručna osoba.

Napominjemo da je potrebno obratiti se javnom isporučitelju vodnih usluga Vodovod zapadne Slavonije d.o.o., Gajeva 56, Nova Gradiška.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...