5

UKLONITE AMBROZIJU!

143 275 ambrozijaPoziv vlasnicima zemljišta

Općina Rešetari poziva vlasnike i posjednike zemljišta na području općine Rešetari da tijekom vegetacije ambrozije u više navrata izvrše obvezu njenog uklanjanja.

Obzirom na prisutnu povišenu koncentraciju peludi ambrozije, svi vlasnici i posjednici zemljišta u vrtovima, dvorištima, livadama i sličnim površinama, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova, a posebno na neizgrađenim građevinskim parcelama u naseljima, dužni su tijekom vegetacije ambrozije u više navrata izvršiti obvezu njenog uklanjanja.

Ujedno podsjećamo na zakonsku obvezu vlasnika/posjednika zemljišta da svoje zemljište uz javnu površinu (nerazvrstane ceste) u ukupnoj dužini privatne parcele moraju održavati na način da uklanjaju šikaru i raslinje, redovno kose travu, a posebno ako ugrožava pogled i sigurnost u prometu. To znači da stabla i krošnje stabala koja prelaze na cestovno zemljište i smetaju vidljivosti, prolazu vozila, strojeva i mehanizacije, građani su dužni ukloniti.

Iskazanim zakonom građani su dužni čistiti i otvorene odvodne kanale uz nerazvrstane ceste uz svoje parcele u ukupnoj dužini. Nepridržavanje zakonskih obveza općina će redovito kontrolirati te protiv onih koji se ne pridržavaju, poduzimati odgovarajuće mjere.

Novi Zakon o udrugama

zakon cekicghfhtfghhtfghtfgh54854Novi Zakon o udrugama donesen je 6. lipnja na 13. sjednici Hrvatskog sabora. Zakon će stupiti na snagu 1. listopada 2014. godine.

U roku od 60 dana nakon što Zakon stupi na snagu (do 1. prosinca 2014.) ministar uprave donijet će Pravilnik kojim će se regulirati sadržaj Registra udruga, a u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona (do 1. siječnja 2015.), Vlada Republike Hrvatske prihvatit će, na prijedlog Ureda za udruge, Uredbu kojom će urediti kriterije, mjerila i postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Stupanjem na snagu te Uredbe prestat će važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine, broj 16/2007).

Novi Zakon o udrugama donesen je nakon dugotrajne javne rasprave koja je započela još u veljači 2012. godine postupkom savjetovanja o izazovima u desetogodišnjoj provedbi Zakona o udrugama. Rezultati savjetovanja ukazali su na niz manjkavosti u postojećim zakonskim rješenjima koje su otežavale djelovanje udruga.

OPŠIRNIJE...

Nabava kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada

plasticni kontejner 110l 5Općini Rešetari odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave komunalne opreme, odnosno kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine Rešetari.

Fond će u nabavi opreme sudjelovati sa sredstvima pomoći u visini 60% procijenjene vrijednosti, dok će preostali iznos financijskih sredstava osigurati Općina Rešetari.

Nabavkom spomenute komunalne opreme omogućiti će se učinkovitije gospodarenje otpadom u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, te ciljevima strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111