IMG 2604U četvrtak, 22. listopada 2020. godine u Općini Rešetari održana je konferencija za medije i najava završetka projekta "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno", te dodjela diploma ženama koje su se obrazovale i stekle nova znanje kroz navedeni projekt.

Projekt se financira kroz Program "Zapošljavanje žena – Zaželi" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 4.957.056,36 kuna. Korisnik je Općina Rešetari, a razdoblje provedbe projekta je bilo od 30.5.2018 – 30.11.2020. godine – istaknula je, u ime tvrtke „Sintagma" voditeljica projekta Senka Ramić.

– Projekt "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno" uključivao je ciljnu skupinu dugotrajno nezaposlenih žena s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike, starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt je bilo zaposleno 30 žena koje su kroz 24 mjeseca brinule za više od 150 starijih i nemoćnih osoba na području Općine Rešetari.

Projekt se provodio s ciljem uključivanja žena u nepovoljnom položaju s nižom razinom obrazovanja na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, a sve u cilju kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. U okviru projekta zaposlene žene su se i dodatno obrazovale za zanimanja kao što su njegovateljica, kuharica, voditeljica OPG-a, računalni operater, cvjećar.

Osposobljavanjem, obrazovanjem i iskustvom koje su ciljne skupine stekle prilikom sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postigla se institucionalna održivost projekta jer su te iste osobe stekle uvjete za nova buduća zaposlenja, te su unaprijeđene u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih projekata.

sastanak-gospodarenje-otpadomU prostorijama Općine Rešetari je u srijedu 21. listopada održan sastanak o problematici uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Koji bi trebao biti osnov cjelovitog sustava za tri županije Sisačko-moslavačku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavske, tj. za 50 jedinica lokalne samouprave, općina i gradova.

Organizator sastanka bila je Općina Rešetari, a uz predstavnike općine, prisustvovali su čelnici 8 općina i grada s tog područja, kao i predsjednik uprave RCGO Šagulje sa svojim timom Josip Grgić.

Sukladno brojnim dokumentima, poput Zakona o otpadu i Strategije gospodarenja otpadom RH, predviđena je izgradnja županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom kao najvrjednijih infrastrukturnih objekata uvođenja cjelovitog sustava gospodarenje otpadom. Hrvatska ima obavezu ispuniti zahtjeve Direktive o odlagalištima otpadom.

Zato je načelnik Zlatko Aga sa drugim JLS-e organizirao sastanak po pitanju nejasnoća predloženog sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje po njegovoj izgradnji i daljnjim aktivnostima suradnje sa tvrtkom „Odlagališe" d.o.o., kao i trenutnim aktivnostima vezanih za izgradnju centra za gospodarenje otpadom Šagulje te daljnjim aktivnostima 50 općina i gradova koji moraju zadovoljiti zakonske odredbe i postupanja s otpadom.

Predloženim sporazumom definirano je između ostalog da je RCGO Šagulje d.o.o. provedbeno tijelo za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU u ime svih općina i gradova ove aglomeracije triju županija. Na kraju rasprave svi prisutni su pristali provesti sporazum do potpisivanja sa predstavničkim tijelima i dati suglasnost na predloženi sporazum kao neophodnim za realizaciju izgradnje RCGO Šagulje, time se omogućuje da i Fond dalje ulaže u ovaj projekat koji se priprema za prijavu na sufinanciranje u faznoj izgradnji, a koji bi koštao 470 miliona kuna, a isti bi trebalo ubrzati i dinamizirati sve aktivnosti kako bi i bio izgrađen najkasnije do 2025. godine.
O svim poduzetim aktivnostima izvještavat će se redovno općine, a dogovoreni su i redovni koordinacijski sastanci.

zgrada-opcine19Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Rešetari, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Rešetari i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Rešetari. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2020.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

OBRAZAC / preuzimanje

DOKUMENT

stipendije-resOpćina Rešetari raspisala je javne natječaje za učenike i studente s područja Općine Rešetari.

Opširnije u prilozima.

 

NATJEČAJ UČENICI

NATJEČAJ STUDENTI

NATJEČAJ IZVANREDNI STUDENTI

zgrada-opcine19Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN.br. 86/08) Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa za prijem u službu namještenika – komunalnog djelatnika zamjena za bolovanje u Jedinstveni upravni odjel općine Rešetari upućuje POZIV ZA TESTIRANJE Kandidata prijavljenih za javni oglas (natječaj) koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

I. Dana 26. listopada 2020. s početkom u 7,30, sati u zgradi Općine Rešetari , V.Nazora 30, Rešetari, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova komunalnog djelatnika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari, a temeljem javnog oglasa objavljenog na Zavodu za zapošljavanje 7. 10. 2020. Nova Gradiška i oglasnim pločama Općine Rešetari.

OPŠIRNIJE...

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...