Natječaj za zakup poslovnih prostora

zgrada-opcine-resetariNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15),članka 8. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari 3/16.)i članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Rešetari („službeni glasnik Općine Rešetari 4/17) Načelnik Općine Rešetari donosi

ZAKLJUČAK o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Javnom natječaju se izlaže uređeni poslovni prostor u vlasništvu Općine Rešetari na slijedećoj lokaciji:

2. Poslovni prostor u Adžamovcima, Sv Valentina bb u Društvenom domu, u zgradi katastarske oznake kč.br. 19/2k u zk.ul. 397 k.o.Adžamovci, namijenjen za obavljanje trgovačke djelatnosti , a koji se sastoji od trgovine od 93, m2 od 61 m2 vanjskog skladišta.
Početni iznos mjesečne zakupnine trgovine je 12,00 kn po m2 , a vanjskog skladišnog prostora je 6,00 kn po m2

Navedeni poslovni prostor moguće je razgledati svaki radni dan u vremenu od 08,00 do12,00 sati, po prethodnoj najavi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari.
Poslovni prostori daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

pdfZAKLJUČAK NAČELNIKA


pdfNATJEČAJ

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...