Plan gospodarenja otpadom

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2019. GODINU

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE REŠETARI ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023. G.

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE REŠETARI ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE REŠETARI

 

 

 

 

 

 

 

 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...