za baner video

 

NATJEČAJ za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2020. godinu

zgrada-opcine19Na temelju članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik br. 01/18) i Proračuna Općine Rešetari ( Službeni glasnik br. 07/19) načelnik Općine Rešetari r a s p i s u j e

N A T J E Č A J za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2020. godinu

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

U sklopu ovog natječaja udruge svoje prijave mogu podnijeti za projekte na području osnovno školskog obrazovanja, razvoju civilnog društva i razvoju i promicanju sporta koje će se odvijati u toku 2020. godine na području općine Rešetari.

2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Očekuje se da će Općina Rešetari na temelju ovog natječaja za projekte na području osnovno školskog obrazovanja, razvoju civilnog društva i razvoju i promicanju sporta najboljim projektima udruga moći dodijeliti ukupno oko 639.000,00 kn.

3. UVJETI ZA PRIJAVU

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i čije je primarno djelovanje usmjereno na području osnovno školskog obrazovanja, razvoju civilnog društva i razvoju i promicanju sporta.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Prijave za sufinanciranje razmatrat će se isključivo ako udruga udovoljava slijedećim uvjetima:
a) udruga je upisana u registar udruga i ako djeluje najmanje jednu godinu u području za koje prijavljuje projekt;
b) udruga promiče vrijednosti na području osnovno školskog obrazovanja, razvoju civilnog društva i razvoju i promicanju sporta od interesa za općinu Rešetari;
c) udruga je pravovremeno i u potpunosti ispunila sve preuzete obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih potpora ili sufinanciranje projekta iz proračuna Općine Rešetari .
d) udruga je registrirana na području općine Rešetari

4. NAČIN PRIJAVE PROJEKTA

a) projekti za financiranje programa šalju se na adresu: Općina Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška

b) obavezna natječajna dokumentacija uz prijavu projekta je:
1. Obrazac prijave programa ili projekta
2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3. Izjava da se ne vodi kazneni postupak
4. Ogledni primjerak ugovora
5. Izjava o stanju duga
6. Izjava o partnerstvu
7. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja ili postojanju
9. Zapisnik sa zadnje godišnje izvještajne skupštine
10. Preslika važećeg statuta udruge na kojima se nalazi ovjerena potvrda nadležnog registracijskog tijela o sukladnosti statua sa Zakonom o udrugama (za one koji nisu predali općini do sada ili ako su imali izmjenu statuta)
11. Popis članova i članica tijela upravljanja sukladno statutu udruge
12. Preslika financijskog izvješća poslovanja udruge u 2018. godini i prvih 6 mjeseci u 2019. godini
13. Životopis voditeljice/voditelja projekta

c) natječajna dokumentacija dostavlja se za svaki projekt u jednoj omotnici na kojoj treba naznačiti:
- naziv udruge
- naziv projekta koji se prijavljuje uz napomenu «Prijava na natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2020. godinu – NE OTVARATI»

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 17. veljače 2020. godine do 14.00 sati.

6. POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

a) prijave projekata koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu natječajnu propisanu dokumentaciju ili na neki drugi način su suprotni uvjetima iz ovog natječaja) neće se razmatrati o čemu će udruge biti posebno obaviještene,
b) ocjenu kvalitete zaprimljenih projekata i prijedlog za financijsku potporu projektu dat će ocjenjivačko povjerenstvo
c) na prijedlog ocjenjivačkog povjerenstva načelnik Općine Rešetari donijet će odluku za financijske potpore
d) ugovor o financijskoj potpori s Općinom Rešetari udruge su obvezne potpisati najkasnije 30 dana nakon objave rezultata natječaja na web stranicama Općine Rešetari.

PRAVO PRIGOVORA
Prigovor na rezultate natječaja udruge mogu izjaviti u roku od osam dana od dana objave odluke o davanju financijske potpore.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku načelniku Općine Rešetari na adresu: Općina Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška.

Općinski načelnik
Zlatko Aga

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...