za baner video

 

Stižu novi spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada za cijelu općinu Rešetari financirani iz fondova EU

spremnici-otpadU utorak, 18. veljače 2020. godine u sklopu Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva sklopljenog između Općine Rešetari i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je proveo javnu nabavu za cijelu Hrvatsku, najavljena je primopredaja novih spremnika u iznosu od 482.781,24 kuna (Fond 85%-Općina 15%) koje će Općina Rešetari uz javno poduzeće Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška podijeliti domaćinstvima za razvrstavanje komunalnog otpada, temeljem ugovornih obveza kao i zakonom predviđenim planom „odvajanje otpada na kućnom pragu".

Nabavka spremnika financira se sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020", specifični cilj 6.1. „Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta" u sklopu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Općine Rešetari 2017.-2022. za ostvarenje Cilja 1.2. odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada kao jedna od mjera, određena Mjera 1.2.1. nabavka opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila, te Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada, određena Mjera 1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada.


U novom sustavu odvojenog sakupljanja otpada „na kućnom pragu" korisnici će imati odvojene spremnike (3 po kućanstvu) za plastičnu/metalnu ambalažu, papir/karton, biootpad i miješani komunalni otpad, a oni koji imaju uvjete i to žele, moći će preko Općine Rešetari i tvrtke Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška naručiti i vrtne kompostere po tržišnoj cijeni.

Nakon skorog završetka izgradnje reciklažnog dvorišta i isporukom svih posuda i kontejnera, koje će izvršiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao posredničko tijelo u provedbi svih općinskih programa zaštite okoliša, Općina Rešetari bit će spremna i opremljena za dostizanje ciljeva gospodarenja otpadom zadanih Programom gospodarenja otpadom Općine Rešetari.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...