PRIOPĆENJE NAČELNIKA OPĆINE: Od 23. srpnja nova pravila za razvrstavanje otpada

ScreenShot00123. srpnja na snagu je stupio Zakon o gospodarenju otpadom (rok prilagodbe od godinu dana), te se novim zakonom nalaže razvrstavanje otpada na kućnom pragu. Njegovim potpunim stupanjem na snagu (23. srpnja 2014. godine) sve je bliži rok do kojeg se mora promijeniti dosadašnji sistem odlaganja smeća. I dok su smeće oni savjesni građani i do sada sortirali na biljno za kompostiranje i klasično koje je odvozila ''Slavča d.o.o.'' tj. nova tvrtka ''Odlagalište d.o.o.'' Nova Gradiška, isto će se morati početi sortirati u dodatne četiri kategorije (papir, plastika, staklo i metal) koji će se odvoziti jednom mjesečno, kao i moguća odlaganja na predviđena mjesta po naseljima za odlaganje po kategorijama.

Za fizičke i pravne osobe koje se ne budu pridržavale navedenog Zakona predviđene su novčane kazne. Za fizičke osobe predviđena je novčana kazna od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

Na području općine Rešetari u 2013. godini evidentirano je 1222 domaćinstva koja koriste uslugu tvrtke ''Odlagalište d.o.o.'', te je prikupljeno više od 900 tona otpada na području općine Rešetari tijekom 2013. godine.

 

Pregovorima Općine i tvrtke ''Odlagalište d.o.o.'', tj. direktora Ilije Duvnjaka predviđa se i promjena cijene sa ovakvim načinom usluge odvoza po kućanstvima, tj. cijena će se sastojati od fiksne usluge i varijabilne usluge na koju će utjecati količina smeća koja se bude odvozila.

Za provođenje ovakvih novih zakonskih regulativa Općinsko vijeće Općine Rešetari donijelo je i novu Odluku o komunalnom redu, koje su se dužni pridržavati svi mještani općine, a posebno oni koji nelegalno odlažu smeće u prirodu ili druga za to nepredviđena mjesta.

Pozivaju se svi mještani da redovito podmiruju svoje račune za odvoz smeća, te kako ne bi došli u moguće probleme po novom Zakonu koji je rigorozan i kažnjiv za neposluh. Također se pozivaju svi mještani da se upoznaju s novim Zakonom o gospodarenju otpadom, Zakonom o komunalnom redarstvu i Odluci o komunalnom redu Općine Rešetari, te Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i odvojenog prikupljanja papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada općine Rešetari.

Prezentaciju o gospodarenju otpadom, kao i edukaciju uz pomoć Fonda zaštite okoliša i energetsku učinkovitost započet će uskoro Općina Rešetari po svim naseljima općine kao i drugim sredstvima informiranja.

Načelnik Općine Rešetari poziva mještane općine kao i sve zainteresirane za samostalno izvođenje kompostiranja biootpada iz kućanstava i vrta u vlastitim okućnicama, tj. da sva domaćinstva izgrade mjesta, te sve što je razgradivo odlože na za to predviđena mjesta, kako bi se smanjio volumen smeća koji se mora odlagati na predviđene deponije, te kako kućanstva ne bi plaćala naknadu za odlaganje većih količina otpada.

U sklopu ovog projekta, molimo mještane prilagođene dobnom uzrastu da se edukativno upoznaju s problematikom kao i da surađuju, kako bismo budućim generacijama ostavili što ljepši kraj.

Načelnik:
Zlatko Aga

Pogledaj:

- Otpad nije smeće

- Kompostiranje

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...