za baner video

 

Zadnja faza radova na Reciklažnom dvorištu u Rešetarima

1 26- Projekt Reciklažnog dvorišta u Rešetarima je pri završetku – rekao je načelnik Općine Rešetari, što se tiče građevinskog dijela. Rade se završni radovi na asfaltiranju ceste do glavne ceste, koja će biti pristupna cesta do Reciklažnog dvorišta. Asfaltirane su sve površine i manipulativni prostor u okviru Reciklažnog dvorišta. Izbetonirani su i svi prostori potrebni za razdvajanje otpada, što je nužno prije faze ograđivanja i postavljanja rasvjete i kamera za nadzor.

Reštarački načelnik navodi kako se ovom investicijom riješilo više stvari odjednom. Riječ je zapravo, kad se govori o lokaciji reciklažnog, o bivšoj službenoj deponiji grada Nove Gradiške u Rešetarima, koju je Općina sanirala EU sredstvima 2015.-2016. godine te se otkupom zemljišta na lokaciji zemljišta deponije planiralo proširenje usluga i to reciklažnim dvorištem za komunalni otpad, kao i na susjednoj lokaciji planirane deponije za odlaganje građevinskog otpada, koji bi se trebao drobiti i prerađivati kao bi se mogao ponovo upotrebljavati prema mogućim propisima.

Uskoro slijedi postavljanje i obilježavanje kontejnera za razvrstavanje i izrada sustava obilježavanja i informiranja svih obaveznih natpisa po EU standardima. Po završetku radova u mjesecu ožujku planira se tehnički pregled Reciklažnog dvorišta i puštanje u rad, kako bi objekt mogao služiti svojoj svrsi.

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...