OBAVIJEST KOMUNALNOG REDARSTVA

DSC 0003Obveze vlasnika i korisnika okućnica te dvorišta stambenih i poslovnih zgrada

Proljeće je došlo, vegetacija buja, pa komunalno redarstvo Općine Rešetari podsjeća sve vlasnike i korisnike građevina i okućnica te dvorišta poslovnih i stambenih zgrada na zakonske propise kojih se svi moramo držati.

Vlasnici i korisnici okućnica te dvorišta poslovnih i stambenih zgrada u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, dužni su ove površine održavati.

A to znači - redovito kositi travu, obrezivati živicu, uklanjati grmlje, drveće i granje, ukratko, sve ono što ugrožava sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama i sprečava preglednost prometa i javne rasvjete.

Ako se površine uredno ne održavaju, komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku/ korisniku da ukloni nedostatke.

OVLASTI KOMUNALNOG REDARA TEMELJEM ZAKONA O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI


Ovaj Zakon daje određena prava gradskom komunalnom redaru.

On vam može narediti sljedeće: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe i uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, privremenu obustavu izvođenja radova, ali i dovršetak vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata.

TEMELJEM ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA Na cesti i uz cestu - nikakvi radovi na svoju ruku

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove na cesti ili u zaštitnom pojasu ceste bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odijela Općine Rešetari, odnosno pravne osobe koja upravlja nerazvrstanom cestom, ako bi se time mogla pričiniti šteta, na njoj ugroziti ili omesti promet ili povećati troškove njena održavanja.

Jedinstveni upravni odjel će u postupku izdavanja lokacijske dozvole ili drugog akta utvrditi uvjete za izgradnju priključka i prilaza (ograda, ogradnog zida, potpornog zida) na nerazvrstanu cestu. Napominjemo da se priključak, prilaz i ograda uz cestu u nadležnosti ŽUC-a ili HC-a smije izvesti samo uz njihovu suglasnost.

Što ne smijete raditi na cesti?

Ne smijete orati u razdaljini 4 metra od granice cestovnog zemljišta u smjeru suprotnom od NC ili u širini 1 metra od granice cestovnog zemljišta usporedno s NC. Isto tako, ni dovoditi oborinsku ili otpadnu vodu, rasipavati materijal, nanositi blato, ulje ili na bilo koji drugi način onečišćavati cestu.

Nadalje, ne smijete na cestu izvlačiti stabla, odlagati drvnu masu, a niti u zaštitnom pojasu ceste postavljati ograde, saditi živicu, stabla i druge nasade koji onemogućavaju preglednost.

Ne možete paliti travu, korov, građu ili drugi materijal na cesti ili u njezinoj blizini, ali ni onemogućavati ili smanjivati preglednost, prozračivanje i sušenje ceste veličinom krošnje ili vegetacije od živice, grmlja, drveća i sl.
Ukratko, na cesti se ne smije raditi ništa što bi je moglo oštetiti ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...