Općina Rešetari potpisala Ugovor o sufinanciranju izrade idejnog i glavnog projekta kolektora od UPOV-a u Novoj Gradiški (Prvča) do Savskog Boka (ulijevanje u sliv Save)

kolektor-ugovorTemeljem provedbe EU projekta Aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari nositelj provedbe projekta Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška i tri JLS-e potpisale su Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, a potom izgradnje Kolektora za pročišćavanje otpadnih voda UPOV-a u Prvči do sliva ulijevanja u rijeku Savu.


Tako će se sva pročišćena voda od budućeg pročistača kolektora tj. cjevovoda ulijevati u rijeku Savu. Izrada idejnog i glavnog projekta kolektora od UPOV-a u Novoj Gradiški do Savskog Boka izvodit će HIDRO PLUS d.o.o., Osijek, ukupne vrijednosti 366.600,00 kn bez PDV-a, a uz sufinanciranje EU 73%, Hrvatskih voda 12% i lokalnog udjela JLS-e 15%. Općina Rešetari sufinancira 34% od lokalnog dijela.

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...