ZABRANJUJE SE NEOVLAŠTENO RUŠENJE ŠUME

Zabrana šume 15062020STROGO SE ZABRANJUJE SJEČA I OTUĐENJE DRVNE MASE, KAO I BILO KAKVI RADOVI U PROSTORU ŠUME


k.č.br. 520/1, 16ha 95a i 86m2 i k.č. br. 799/1, 45ha 63a 79m2, zk.ul. 2229 k.o. Rešetari, u vlasništvu Općine Rešetari.

ODNOSNO KADA SE OSOBE ZATEKNU U KRŠENJU ZAKONSKIH PROPISA IZ ČL. 30 ZŠ/05 (U šumi se mogu sjeći samo doznačena stabla pod kontrolom ovlaštenih osoba), člankom 32. ZŠ/05 propisane novčane kazne od 10.000,00 do 30.000,00 kuna protiv prekršitelja. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o šumama provodi Šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede , a temeljem Zakona o policiji proizlazi obveza policije da tim tijelima pruži pomoć i dostavi obavijesti o kojim vodi službene očevidnike za slučaj podnošenja obavijesti protiv fizičkih osoba, kao i protiv pravnih i odgovornih osoba ako postupaju protivno Zakonu o šumama.

Pravilnikom o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, propisana je strogo numerirana isprava koja se izdaje pri transportu drveta, a koju izdaje samo službena osoba.

Svaka nekontrolirana sječa ozbiljna je prijetnja zaštiti biološke osnove i raznovrsnosti šuma te gospodarenju na realnim osnovama, pa se zlorabi i izbjegavanje plaćanja svih propisanih davanja društvu te se u cijelosti nanosi znatna materijalna šteta.

Kako smo zadnjih dana uočili po dojavi znatne štete na šumskom vlasništvu Općine Rešetari, te nedozvoljeni ulaz i sječu u ukazanim šumama, prinuđeni smo na daljnje strogo postupanje, a građane molimo da se suzdrže od daljnjih nezakonskih radnji u šumi ili vlasništvu koje nije onih koji čine krađu ili otuđenje tuđih dobara, u ovom slučaju tuđeg drveta.

OPĆINA REŠETARI

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...