za baner video

 

Reciklažno dvorište u Rešetarima započelo s radom

DSC 0472Službenom predajom ključeva načelnika Općine Rešetari Zlatka Age, direktoru tvrtke Odlagalište d.o.o. Marijanu Furiću, jučer je krenulo s radom novo Reciklažno dvorište u Rešetarima.

-"Ovim činom primopredaje ključeva i potpisivanjem ugovora, Reciklažno dvorište Rešetari predano je na upravljanje tvrtki Odlagalište d.o.o. s kojima smo uz Grad Novu Gradišku i ostalim jedinicama lokalne samouprave i suvlasnici, tako da na jedan način dižemo standard koji smo planirali. Želim poručiti svim mještanima da će od danas vrata reciklažnog dvorišta biti otvorena i da poštivaju pravilnik o radu reciklažnog dvorišta, te da se drže regulativa radnog vremena." – rekao je načelnik Zlatko Aga

Reciklažno dvorište će raditi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 07,00 do 15,00; utorkom i četvrtkom od 13,00 do 20,00, te svaku drugu subotu po 3 sata.

Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ukupna vrijednost iznosi 5.174.904,38 kuna, a EU sufinanciranje projekta iznosi 4.111.669,93 kn.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Rešetari doprinosi povećanju stope odvojeno skupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, te doprinosi smanjenju količina CO2 i čuvanju prirodnih resursa zbog mogućnosti recikliranja. Kroz edukaciju stanovništva osigurava se prevencija nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada koje se može reciklirati i ponovna uporaba korisnih sirovina iz otpada.

Zakon RH nalaže da sve jedinice lokalne samouprave koje imaju preko 3000 stanovnika su dužne izgraditi reciklažno dvorište, a to bi trebalo doprinijeti nestanku divljih odlagališta i čišćem okolišu, naveo je direktor Odlagališta, Marijan Furić te dodao:

-"Bili smo svjedoci puštanju u rad reciklažnog dvorišta u Novoj Gradiški, sada smo u Rešetarima, a za nekoliko dana bit ćemo u Cerniku. To je dobar pokazatelj jedinica lokalnih samouprava, jer jednostavno i kvalitetno razmišljaju kako i na koji način raspolagati otpadom, odnosno pružiti mogućnost svojim mještanima da gospodare otpadom na zakoniti i ekološki prihvatljiv način."

Osvrnuo se Furić i na zelene otoke te uputio zamolbu svim ljudima:

-"Zeleni otoci ostaju i dalje, ali molim da ako piše na spremniku da je papir, onda treba odvajati papir, ako piše tekstil, onda tekstil i slično. Svjedoci smo da svakodnevno praznimo zelene otoke u kojima je miješani komunalni otpad, tome mora doći kraj. Moramo početi razmišljati kako i na koji način raspolagati otpadom, a jedinice lokalne samouprave upravo ovakvim projektima pružaju tu mogućnost."

Dovezeni otpad kontrolirat će osoba koja je za to educirana kako bi spriječilo ostavljanje nerazvrstanog otpada, rekao je voditelj reciklažnog dvorišta Darko Blažić, te dodao:

-"Ovdje se mogu zaprimiti 48 vrsta otpada, ali ne i miješani komunalni otpad, on će biti odbijen. Sve što nije razvrstano naš djelatnik će upozoriti na to, a tako ćemo vršiti i edukaciju ljudi kako bi im pomogli."

Zadovoljstvo puštanjem u rad reciklažnog dvorišta izrazila je i predsjednica Općinskog vijeća Rešetari, Milka Perković:

-"Sigurna sam da će ovo dvorište doprinijeti da imamo uredniju i čišću općinu. Mislim da ćemo kao mještani usvojiti pravila rada i riješiti se loših navika, te da ćemo razvrstavati smeće, pogotovo sad kad imamo ovakav jedan vrijedan kompleks."

Načelnik Zlatko Aga istaknuo je i da je cijeli objekt pod videonadzorom i pozvao da se poštuje pravilnik. Na kraju obraćanja istaknuo je da se radi na dogovoru kako bi se privremeno osigurao i smještaj građevinskog otpada, ali i kako bi se omogućilo mještanima općina koje još nemaju reciklažno dvorište, da svoj otpad dovoze u Reciklažno dvorište u Rešetarima, a sve kako bi se spriječilo bacanje otpada u prirodu i pružila ljudima mogućnost da otpad zbrinu na pravilan način.

IZVOR: https://radiong.hr/

 

DSC 0462

DSC 0465

DSC 0467

DSC 0468

DSC 0469

DSC 0471

DSC 0473

DSC 0779

DSC 0780

DSC 0781

DSC 0782

DSC 0783

DSC 0786

DSC 0799

DSC 0803

DSC 0805

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...