Održan uvid u svrhu realizacije projekta izgradnje lokalne ceste spajanja Ulice kralja Krešimira i V. Nazora u Rešetarima

DSC 8013Općina Rešetari je krajem 2020. godine donijela Program građenja i održavanja javnih lokalnih cesta na području Općine za razdoblje do 2023. godine. U programu je kao projekt od izuzetne važnosti za Općinu Rešetari istaknuta izgradnja lokalne ceste (LC 42006) kojom bi se povezale ulice Kralja Krešimira i Vladimira Nazora u Rešetarima s planiranom izgradnjom mosta na potku Rešetarica budući da je predmetna cesta neophodna za funkcioniranje i bolju povezanost unutar naselja Rešetari, kao i proširenje građevinske zone naselja.

Postojeće prometnice u ulicama uske su i ne bi mogle optimalno prihvatiti povećanje prometa, naročito teških teretnih vozila, te će Ulica k. Krešimira u sjevernom dijelu biti brže povezana sa županijskom cestom (ŽC 4158) i kao takva rasterećena od provoza teških kamiona koji će za primat imati prolaz županijskom cestom, te budućom novom cestom do sjevernog dijela Ulice k. Krešimira, te će nova lokalna cesta imati izravnu vezu obilaznice dijela naselja i tako skratiti putovanje i umanjiti negativne učinke po okoliš.

Nova lokalna cesta prije 10 godina zacrtana je u svim prostorno planskim dokumentima Općine Rešetari, županije Brodsko – posavske i Republike Hrvatske.

Kako je projekt zahtjevan te prelazi i preko potoka Rešetarica gdje bi se izgradio novi most, isti se planira aplicirati prema fondovima EU, ali je nužno prethodno pribaviti projektnu dokumentaciju.


Općina Rešetari potpisala je Ugovor s tvrtkom MIG d.o.o. Slavonski Brod te je prišla izradi idejnog rješenja, kao i izradi dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole koja je temelj za izradu parcelacijskog elaborata i rješavanja imovinsko – pravnih odnosa.

Planirana cesta je duga 587 metara, s ukupnom površinom od 8.250 m2 - u vlasništvu fizičkih osoba 4.759 m2, javnog vodnog dobra 512 m2 i vlasništvu Općine Rešetari 2.999 m2.

Stoga je načelnik Općine Zlatko Aga pozvao sve fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta da ih upozna sa stanjem projekta i suradnjom na rješavanju imovinsko – pravnih odnosa te kako je naglasio željom da svi shvate ozbiljnost ovoga projekta te ovaj sastanak i prezentacija služe kao priprema rješenja da se dogovorom riješe površine predviđene za cestu kako se ne bi išlo u postupak izvlaštenja u svim slučajevima što bi usporilo izradu projektno dokumentacije pa i samu realizaciju izgradnje projekta.

U naravi, pretežiti dio zemljišta dionice nove ceste je neizgrađeno zemljište koje se koristi u poljoprivrednu namjenu.

Nova cesta u dužini 587 metara imati će sa sjeverne strane otvoreni kanal, a s južne nogostup za pješake kao i otvorene prilaze svim katastarskim česticama, te most kao prolaz preko potoka Rešetarice.

Uvažavajući važnost i značaj izgradnje ove nove lokalne ceste, kako za razvoj dijela naselja Rešetari tako i u cjelini cijele Općine, Načelnik je upoznao fizičke i pravne osobe, koji su dionici projekta, sa projektom tvrtke MIG d.o.o. Slavonski brod o aktivnostima te će se kroz cijeli projekat biti u kontaktu sa građanima do ishođenja sve dokumentacije za izgradnju ceste.

 • DSC_8013
 • DSC_8014
 • DSC_8015
 • DSC_8016
 • DSC_8017
 • Prezentacija_001
 • TD_38_20_Page_56
 • TD_38_20_Page_57
 • TD_38_20_Page_58
 • TD_38_20_Page_59-1
 • TD_38_20_Page_59-2
 • TD_38_20_Page_59
 • TD_38_20_Page_60
 • TD_38_20_Page_61
 • TD_38_20_Page_62
 • TD_38_20_Page_63
 • TD_38_20_Page_64
 • TD_38_20_Page_65

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...