za baner video

 

Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaš

KLASA: 112-01/23-01/03

URBROJ: 2178-18-02/01-23-1

Rešetari, 8. ožujak 2023. godine

Na temelju provedbe programa javnih radova Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, Općina Rešetari objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za javni rad

za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina,

briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari

Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje

prirode na području Općine Rešetari    

Broj izvršitelja: 1

Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci

Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu

Izvođenje radova na zapuštenim nerazvrstanim cestama i poljskim putovima na području općine Rešetari, uređenje  tematskih turističkih staza, uređenje  i zaštita kulturnih dobara, arheoloških nalazišta, kao i uređenje  i očuvanje  prirodnih izvorišta pitke vode kao što su:

krčenje i uređenje zapuštenih cestovnih pojasa uz nerazvrstane ceste  i poljske putove. Kao priručni alat radnici koriste, lopate, sjekire, sjekače i drugi odgovarajući priručni alat koji osigurava općina Rešetari vlastitim sredstvima. Uređenje  kanala jaraka  uz  nerazvrstane ceste koje svojim zahvatom ne može učiniti stroj kao i  priručni alat radnici koriste lopate, štihače, građevinska kolica i drugi priručni alat koji je potreban, a osigurava ga općina vlastitim sredstvima. Uređenje hortikulture na javnim površinama. Krčenje raslinja i  uređenje propusta na okretištima uz poljske putove  i nerazvrstane ceste o kojima je dužna skrbiti općina Rešetari. Radnici  kao priručni alat koriste tzv. trimere, ručne kose, lopate i sličan priručni alat koji osigurava općina Rešetari vlastitim sredstvima. Uređenje prirodnih izvorišta pitke vode za korištenje kao i razvijanje turizma  u općini Rešetari. Uređenje  i zaštita  arheoloških nalazišta  i kulturnih dobara  na lokalitetu Lipanovac-Pustošina (Grgurevo) u naselju Drežnik. Uređenje  i zaštita arheološkog  nalazišta  pokraj stare crkve  u naselju Zapolje. Ostali poslovi za koje se pokaže potreba, a izvršitelji u okviru svojih vještina, znanja  i kvalifikacije to mogu obaviti. Prema zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  određena je preventivna zaštita  arheološkog nalazišta Lipanovac-Pustošina u naselju Drežnik koji treba  očistiti i urediti kao zaštićeno kulturno dobro. Lokalitet je smješten  na povišenom platou  koji je okružen potokom Adžamovka i potokom Daždevik. Preventivno je zaštićen arheološki lokalitet P-4286.Zaštitni arheološki lokalitet u naselju Zapolje  pokraj  stare crkve u Zapolju čk.br. 781/3, 781/2 sve u k.o. Brđani. 

Prijaviti se mogu :

  1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji: roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
  2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.
  3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
  4. osobe uključene u Program POSAO+

Prijave se podnose na adresu: Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari, 35400 Nova Gradiška.

Uz prijavu potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

                                                                                                          PROČELNICA

                                                                                                        Monika Starčević

 

Javni poziv za prijavu kandidata za javni rad za provedbu Programa Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari Projekt: Revitalizacija javnih površina, briga o kulturnoj baštini, zaštita i očuvanje prirode na području Općine Rešetari

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...