za baner video

 

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini

Na temelju Provedenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u razdoblju od 2021. do 2024. godine i Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (Klasa: 001-01/23-01/17, URBROJ: 519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) načelnik Općine Rešetari raspisuje sljedeći Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini. Financijska potpora osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Općina Rešetari će dodijeliti ukupan iznos od najviše 14.400,00 eura za sveukupno 8 mladih obitelji i mladih. Ova financijska potpora usmjerena je za mlade obitelji i mlade s prebivalištem na području općine Rešetari najmanje godinu dana prije podnošenja prijave, a sufinancirat će se troškovi slobodno ugovorenih najamnina za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023. (izuzev troškova korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi i slično).

Rok za prijavu je 15.10.2023.

Sve detalje pročitajte u tekstu Javnog poziva.

 

Javni poziv za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...