POZIV – VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

18 KopirajPozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Općine Rešetari da do 31. Ožujka 2015. Godine dostave prijavu podataka o kući za odmor, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor (vikendice) u 2015. Godini.

Prema članku 35. Stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članka 18. Odluke o Porezima Općine Rešetari (Službeni glasnik općine Rešetari 5/10), propisano je da je obveznik poreza na kuće za odmor, pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Rešetari.

Kuća za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stana) koji je koristi povremeno ili sezonski.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje prema četvornom metru korisne površine u iznosu od 12,00 kn/m2.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500,00 kuna do 25.000,00 kuna, sukladno članku 89. Navedenog Zakona.

Vlasnik kuće za odmor prijavu podataka ispunjava na propisanom obrascu i predaje u Poreznu upravu, Ispostava Nova Gradiška ili Općini Rešetari (Tel: 035/367-296)

Obrazac: prijava poreza na kuće za odmor

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...