Troškovi ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade 2015.

2014-08-23Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13) i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini, koju je usvojila županijska skupština dana 25. veljače 2015. godine, radi osiguranja sredstva za troškove ogrjeva u 2015. godini, jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Općina Rešetari dužna je podnijeti zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnoj jedinici područne samouprave, odnosno Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije.

Na traženje Upravnog odjela, Općina Rešetari dužna je dostaviti istom, Zahtjev za doznaku sredstava koja će se isplatiti korisnicima zajamčene minimalne naknade sa svoga područja, a prema popisu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška.
Uz navedeni zahtjev dužni smo priložiti i izjavu korisnika da se griju na drva kako bi korisnici mogli ostvariti navedeno pravo.

Pozivaju se svi korisnici da popune obrazac izjave koji su dužni odmah ispunjenu dostaviti u Općinu Rešetari kako bi Općina mogla uputiti zahtjev u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko posavske županije radi doznake sredstava, tj. što prije kako bi korisnici dobili predviđena sredstva.

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...