Sanacija i uređenje bujičnog potoka Rešetarice

13U tijeku su radovi na koritu potoka Rešetarica na kritičnim lokacijama, koje su uzrokovane velikom količinom padalina u rano proljeće ove godine.

Radi se na izmuljenju dijela korita kao i izradi betonskih oplata na dijelu kliznih površina na rubu potoka Rešetarica.

Budući da je potok Rešetarica bujični vodotok, velikim nanosima vode dolazi do čestih oštećenja rubnih dijelova korita, te se nastoji svake godine dio kritičnih točaka kvalitetnije sanirati, kako nebi došlo do većih oštećenja korita Rešetarice.

Nositelj radova su Hrvatske vode a izvođač radova Vodoprivreda.

11

12

14

15resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...