AŽURIRANJE BAZE PODATAKA OPĆINE REŠETARI

opcina-zgrada-novaRadi ažuriranja baze podataka, a uvidom u netočnost podataka te daljnjeg pružanja što kvalitetnije usluge i suradnje molimo Vas da nas prilikom useljenja u novi prostor ili nasljedstva te svake promjene korisnika/obveznika izvijestite o istome.

Dokumentacija temeljem koje se ažurira baza obveznika/korisnika za obračun naknada je sljedeća:
- Kupoprodajni ugovor
- Darovni ugovor
- Rješenje o nasljeđivanju
- Rješenje o povratu imovine
- Vlasnički list (z.k. izvadak)
- Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju
- Ugovor o doživotnom uzdržavanju
- Rješenje o podjeli imovine
- Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice
- Pisani zahtjev za promjenu adrese dostave pismena
- Sudska rješenje
- Presude sudova
- Ugovori o zakupu
- Ugovore o najmu
- Zapisnik o primopredaji i dr.


Dokumentaciju, uz prethodno popunjeni adekvatni zahtjev ovisno o naknadi za koju je potrebno promijeniti podatke (zahtjev možete preuzeti OVDJE Izjava o stvarnom vlasništvu.)

Zahvaljujemo na razumijevanju te vjerujemo da ćete i nadalje podržavati naše napore za pružanjem kvalitetnije suradnje i usluge koje Vam pružamo.

Napomena:

Sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalnu naknadu plaćaju svi vlasnici odnosno korisnici stambenog, garažnog, poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Odredbom članka 28. St. 2. Odluke o komunalnoj naknadi, te čl. 22 st. 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu određeno je da je obveznik dužan o svim promjenama koje se odnose na obvezu plaćanja komunalne naknade obavijestiti Jedinstveni upravni odjel, u roku od 15 dana od nastanka promjene, te dostaviti sve podatke i omogućiti uvid u njih. Ako se obveznik prestane koristiti prostorom, a ne obavijesti o promjeni, smatra se i dalje obveznik plaćanja komunalne naknade i to sve do trenutka dok ugovornom tijelu ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo donijeti novo rješenje.

Slijedom navedenog, prilikom promjene obveznika plaćanja komunalne naknade, kao i grobne naknade ili evidentiranja novog obveznika u sustavu plaćanja naknada potrebno je dostaviti vjerodostojnu dokumentaciju iz koje je vidljiva pravna osnova stjecanja/korištenja nekretnina.


Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...