za baner video

 

Potpisani ugovori za izradu i pripremu dokumentacije za provedbu potpore EU fondova obnove sela u ruralnim područjima

opcina-zgrada-novaU općini Rešetari potpisani su ugovori o izradi projektne dokumentacije i pripremu iste za deset projekata cestovne infrastrukture (nerazvrstane ceste u Rešetarima, Adžamovcima i Gunjavcima), kao i sedam projekata javnih nogostupa uz rekonstrukciju postojećih nogostupa (u Rešetarima, Adžamovcima i Zapolju).

Procijenjena vrijednost projekta je 5 milijuna kuna, a projektna dokumentacija 258.000,00 kn. Planirani projekti za cilj imaju stvaranje preduvjeta što veće sigurnosti prometa na nerazvrstanim cestama kao i kretanje pješaka u prometu.

U okviru pripreme i izrade te provedbe razvojnih projekata ista se planiraju aplicirati u provedbu mjera 7.2. i 7.4. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020. god., EU fonda potpore ruralnom razvoju iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Projekte izrađuju projektne tvrtke iz Slavonskog Broda, INGRI d.o.o i SB INVEST d.o.o..

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...