za baner video

 

Znanjem do održivosti

letak-resetari-1Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo svakog čovjeka na život u zdravom i čistom okolišu. Međutim, trebamo si postaviti pitanje koliko mi danas ostvarujemo to pravo i ako ne, tko je krivac tomu? Osvrnemo li se oko sebe, promotrimo li dobro okoliš u kojem živimo, uočit ćemo jedan od najvećih ekoloških problema u svijetu – otpad. Veoma je rasprostranjen, svakoga dana nastaju sve veće količine, a njegov štetan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš tjera nas da što hitnije poduzmemo neke korake u rješavanju problema.

U tom smjeru kreće se i Općina Rešetari kroz provedbu Projekta „Znanjem do održivosti". Projekt obuhvaća informativno-edukativnu kampanju za aktivno sudjelovanje građana Općine Rešetari u sustavu održivog gospodarenja otpadom. Projekt provodi i financira Općina Rešetari uz sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i enrgetsku učinkovitost u sufinanciranju troškova projekta.

Projektom se želi potaknuti stanovništvo Općine Rešetari da razmisle o jednom od najvećih problema na području općine, a to je problem nastajanja i zbrinjavanja otpada. Jedan od glavnih uzroka nepravilnog odnosa ljudi prema otpadu njihova je slaba informiranost, neupućenost u posljedice nepravilnog odlaganja i postupanja s otpadom, neosvještenost vezana za potrebu smanjenja, odvojenog sakupljanja i recikliranja. Stanovništvo je potrebno osvijestiti da imaju izbor, jer oni sami mogu odlučiti koliko otpada mogu proizvesti, odnosno ne proizvesti. Moraju postati svjesni učinka svojih potrošačkih navika na buduće generacije i njihove probleme s količinom novonastalog otpada.

zeleni7


Informativno-edukativna kampanja „Znanjem do održivosti" uključuje distribuciju edukativnih letaka svim kućanstvima na području općine Rešetari i edukativne radionice u 7 naselja Općine Rešetari (Rešetari, Adžamovci, Brđani, Zapolje, Bukovica, Drežnik i Gunjavci). Edukativne radionice biti će usmjerene na usvajanje mjera za izbjegavanje i smanjenje otpada i način odvojenog prikupljanja otpada s ciljem podizanja svijesti stanovništva o potrebi zaštite okoliša i očuvanju prirodnih resursa. Različitim primjerima pojasniti će se sve mjere postupanja s otpadom koje čine cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Posebno će se obraditi odvojeno sakupljanje otpada, sortiranje otpada na mjestu nastanka, te odlaganje pojedinih sastavnica komunalnog otpada kao što su staklo, papir, pet ambalaža i stare baterije u posebno označene spremnike za odlaganje. Osim toga, poseban naglasak biti će na recikliranju otpada, objašnjenju simbola za recikliranje i faza od kojih se sastoji kao i prednosti recikliranja sa savjetima kako sortirati i reciklirati, gdje odlagati i na koji način smanjiti navedene vrste otpada.

Stavljanjem tema o gospodarenju otpadom u fokus interesa javnosti, te zadobivanjem njezina povjerenja, promovirati će se pravilno postupanje s otpadom na području Općine Rešetari, ali i educirati sve građane, što će u konačnici doprinijeti funkcionalnim i održivim sustavom gospodarenja otpadom na području općine.Zajedno-cuvamo-okolis-logo

 

 

 

 

- Realizacija projekta „Znanjem do održivosti" - VIJEST

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...