Izvješće sa studijskog putovanja u okviru EU projekta IPA 2012 „Jačanje integriteta javne uprave“

1 53

 Finska, HELSINKI, 24. listopada – 28. listopada 2017. godina

U okviru Twinning projekta EU, IPA 2012 „Jačanje integriteta javne uprave" čiji je nositelj Ministarstvo uprave, a partneri na projektu su države Finska i Francuska u organizaciji Vlade Republike Finske, a u nadležnosti provedbe Finskog Instituta za javnu upravu –HAUS-a, od 24. listopada – 28. listopada 2017. godine održano je studijsko putovanje u Helsinki (Finska). Svrha studijskog putovanja bila je upoznati predstavnike partnerskih institucija u Republici Hrvatskoj koji sudjeluju na Twinning projektu, uključujući zaposlenike svih institucija, s organizacijom i provedbom unaprjeđenja rada Finskog Instituta za javnu upravu u strukturi suradnje kao državne ustanove sa Vladom Finske, ministarstvima u Finskoj, državnim institucijama i lokalnim upravama u Finskoj s posebnim naglaskom na ulogu borbe protiv korupcije – horizontalno pitanje u vladinim politikama, međunarodnom suradnjom u borbi protiv korupcije, reformom javne uprave, etikom i vrijednostima u finskoj državnoj upravi te potporama u sustavima upravljanja na svim razinama u Finskoj s posebnim naglaskom na e-učenje na HAUS-u kao nove mogućnosti u obuci zaposlenih i niza drugih akata unaprjeđenja jedinstva u upravljanju unutar svih državnih i lokalnih službu u Republici Finskoj.


Program je uključivao predavanja, posjet Ministarstvu financija i pravosuđa Finske, posjet trening centrima Finskog instituta za javnu upravu, relevantnim sudionicima uključenim u provedbu izobrazbe tijekom unaprjeđivanja inicijalnih strukturnim ustanovama kao posjetu najvećem dnevnom listu u Finskoj „Helsingin Sanomata". Bila je to prilika razgovarati s zaposlenicima i predavačima HAUS-a, posebno s mentorima koji su svoja iskustva prenosili na druge države u sličnim položajima kao i RH, djelatnicima ministarstava, pomoćnikom ministra financija Finske, zamjenikom glavnog državnog odvjetnika Finske, urednicima novinarske kuće te glavnom direktoricom HAUS-a i nizom drugim naučnika i predavača Finskog instituta javne uprave. Na radionicama smo detaljnije raspravljali s dobrim i lošim stranama Finskog i Hrvatskog sustava upravljanja na svim razinama demokratskih društava, te razrađivali ideje za nastavak projekta koji traje do svibnja 2018. godine.

Svih pet dana (24. – 28. listopada) grupa je provela u Helsinkiju, te je bila smještena u hotelu Scandic Park Helsinki, a predavanja i posjete radnog dijela posjeta odvijala su se tri dana (25. – 27. listopada).

Studijsko putovanje jedna je od aktivnosti Twinning projekta IPA 2012 koji je sufinanciran sredstvima programa Europske unije. Nositelj projekta je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, a partneri odabranih tijela su :

1. Tijela državne uprave:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
- Ministarstvo unutarnjih poslova
- Ured državne uprave u istarskoj županiji

2. Pravne osobe s javnim ovlastima

- HAKOM – Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti
- Apprrr – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu u ruralnom razvoju
- SAFU- Središnja agencija za financiranje u ugovaranje programa i projekata Europske unije

3. Jedinice lokalne i regionalne samouprave

- Koprivničko-križevačka županija
- Grad Samobor
- Općina Rešetari
- Općina Ribnik

Mentori provedbe i nadzora projekta su Državni institut za javnu upravu Republike Finske (HAUS) i Visoka škola za javnu upravu Republike Finske (ENA).

Cilj projekta je svrha potpore uspostave učinkovitosti etičke infrastrukture javne uprave, što za konačnicu ima preduvjet većem zadovoljstvu građana radom javne uprave. Ovim programom izobrazbe stvorit će se određen broj certificiranih etičkih povjerenika unutar javnih uprava te će imati zadatak kako uspostaviti novi zakonski okvir za razvoj strategije i planova integriteta za zaposlenike javne uprave, tako i pomoći pri uvođenju struktura središnje regionalne i lokalne razine javne uprave u smislu etičkog ponašanja i antikorupcijskog programa i izobrazbe u cilju smanjenja korupcijskih radnji u društvu.

jpg  FOTO GALERIJA
01-finska

02-finska

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...