za baner video

 

 

Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. provodi projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška u sklopu projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ vrijednog 143 milijuna kuna putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Izgradnja pročišćivača je završna faza projekta.

Projekti u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda omogućuju infrastrukturni razvoj i ostvarivanje preduvjeta za visoki standard života stanovnika te razvoj gospodarskih potencijala. Kao završna faza EU projekta „Razvoj vodno komunalne infrastrukture Nova Gradiška – 2. faza“ gradi se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Nova Gradiška vrijedan 41.690.653 kn bez PDV-a. Projekt je od iznimne važnosti za Grad Novu Gradišku i općine Rešetari i Cernik jer zaokružuje cjelokupnu aglomeraciju i rješava problematiku otpadnih voda.

„Uspješno je proveden pokusni rad sukladno svim zahtjevima. Ispitivanja parametara provedena su od strane nadležnih ovlaštenih zavoda i laboratorija te su u potpunosti ispunjeni svi ciljevi postavljeni Ugovorom i projektnom dokumentacijom“, kaže direktor Vodovoda zapadne Slavonije Davor Rukavina. Tijekom pokusnog rada ispunjeni su svi traženi parametri pročišćavanja otpadnih voda te postignuti zahtjevi za efluent. Zahtijevani parametri dehidracije mulja potpuno su ispunjeni. Svi ispitani uzorci dehidriranog mulja zadovoljili su traženi minimalni sadržaj suhe tvari ≥ 23%. Rezultatima provedenih ispitivanja mjerenja buke dokazano je da izmjerene razine buke ne prekoračuju dopuštene razine buke u dnevnim i noćnim uvjetima rada UPOV-a. Rezultatima provedenih ispitivanja mjerenja kakvoće zraka na granici UPOV-a dokazano je da izmjerene razine ne prekoračuju granične vrijednosti koje su definirane zahtjevima. Dokazan je hidraulički kapacitet mehaničkog predtretmana.
„Podnijeli smo zahtjev za Uporabnu dozvolu te smo sada u procesu čekanja tehničkog pregleda u svrhu utvrđivanja sukladnosti s glavnim projektom. Nakon dobivanja dozvole, možemo krenuti s planiranjem završetka cjelokupnog projekta i otvaranjem pročistača. Nadam se da ćemo cjelokupni postupak završiti krajem travnja ili početkom svibnja“, najavljuje Rukavina.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Trenutno najveća investicija na ovom području, po sadašnjoj dinamici i planovima će biti završena u predviđenim rokovima. UPOV je projektiran na treći stupanj pročišćavanja, što znači da se, uz uklanjanje grubih čestica, pijeska i masti, iz otpadne vode uklanjaju dušik i fosfor. Realizacijom ovog projekta svi će stanovnici imati pristup zdravstveno ispravnoj vodi, a otpadna voda će biti zbrinuta u skladu s europskim standardima i direktivama.

 

Izvor: RNG

Ministarstvo poljoprivrede 16. veljače 2023. godine stavilo je u savjetovanje s javnošću Prijedlog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim ili ostalim ograničenjima. Tim Pravilnikom poljoprivrednici zauvijek ostaju bez dijela potpore (poticaja) od 120 eura po hektaru godišnje jer su općine zapadnog dijela Brodsko – posavske županije prebačene u nižu kategoriju potpore.

Za naglasiti je da će samo poljoprivrednici Općine Rešetari biti uskraćeni za oko 1 milijun eura (7.500.000,00 kuna) što će rezultirati zasigurno sa još manjom željom za radom na zemlji, a zemlja će još više bit mrska našim mladima koji će odlaziti još više iz ovoga kraja.

U gorsko planinskim područjima (GPP) poljoprivrednici su do sada dobili 226 eura potpore po hektaru. Oni koji su radili zemlju na području, kao i Općina Rešetari bili su svrstani da rade na područjima značajnih prirodnih ograničenja (ZPO) mogli su računati na dodatnih 120 eura po hektaru i to bi sada izgubili, a poljoprivrednicima iz područja s posebnim ograničenjima (PPO) dobivali bi 82 eura po hektaru.

Nova pravila od ove godine predložilo je Ministarstvo poljoprivrede. Predlaže drugačiji iznos potpore te su predložili promjene na listi općina i gradova koje su svrstane u ove tri kategorije po ukazanom.

Neke su jedinice lokalne samouprave izbačene s liste, neke su pale u nižu kategoriju ili višu, a neke koje nisu bile na listama sada su uvrštene.

Za naglasiti je da će poljoprivrednici susjedne općine Staro Petrovo Selo i grada Nove Gradiške dobivati potpore od 120 eura, a Rešetari koji su u sredini neće jer kao izgovor imamo vrijednije i bogatije tlo od susjeda.

Kriteriji našeg brdskog i nizinskog dijela do sada su imali prednost ispred susjeda jer naši brdski dijelovi su imali i imaju nagib i preko 40%, a u posavskom dijelu vlada pseudoglej, teška zemlja, teško nepropusno tlo s velikim udjelom gline što pri obradi zahtijeva dodatne operacije i troškove da bi se dobili zadovoljavajući prinosi što uopće nije uzeto u obzir, a da ne govorimo uopće o elementarnim nepogodama pojavama mraz, led, suša i velike oborine te poplave.

Ako sve ovo nije dovoljno da se Općina Rešetari ostavi u ZPO ozbiljno ću se početi baviti preispitivanjem svoga rada u Hrvatskoj, pa neka se „inženjeri“ iz Afganistana koji rade u našim ministarstvima bave ovakvom poljoprivrednom koja nam propada zbog takvih, a svi samo šutimo i dajemo im za pravo da nas unište.

Općina Rešetari i sam kao načelnik boriti ću se svim sredstvima zbog neopravdanog skidanja sa liste i štete koja se nanosi poljoprivrednicima i braniteljima, a dvije susjedne jedinice lokalne samouprave – Staro Petrovo Selo i grad Nova Gradiška se ostavilo na listi, iako su u pitanju ista agropedološka područja.

Ponavlja se povijesna greška, da administracija u ministarstvima ne vidi šumu od drveća te će poljoprivrednici Općine Rešetari biti u neravnopravnom položaju sa svojim susjedima i zar ćemo se opet upitati zašto mladi ne ostaju u Slavoniji, već odlaze, zašto se prave razlike među susjedima i zar ćemo morati mrziti jedni druge.

Ispada da naši poljoprivrednici griješe jer po ovim kriterijima “ispada da je bolje tla i njive ne raditi i ostaviti da još više propadaju pa bi time ostali u ZPO i dobivali veće potpore za svoj rad i proizvedenu hranu“ na području Općine Rešetari.

Volio bih čuti ime tog stručnjaka koji je potpisao ovu studiju po kojoj su tri susjedne općine u različitim kategorijama. Znajte, općinama kao običnim smrtnicima, ta studija nije dostavljena.

Koja su to biofiziološka ograničenja koja su se u Rešetarima smanjila, u Starom Petrovom Selu i Novoj Gradiški ostale ista.

Žao mi je zašto mediji nisu postavili vladajućima i resornom Ministarstvu poljoprivrede niz pitanja kako je moguće da se u četiri godine dogodila takva promjena biofizioloških ograničenja i od kuda sada takva odstupanja u različitosti tla na kilometar prostora…neshvatljivo.

Za općinu novi Pravilnik je formalno upitan jer se izvan snage stavlja Uredba EU 1305/2013 po kojoj se do sada provodila mjera 13 te je Ministarstvo u čl. 2 Pravilnika odredilo svoje granične vrijednosti prema toj istoj uredbi koju su stavili izvan snage kako bi uštedili na poljoprivrednicima dio sredstava.

Općina Rešetari je noćas 27.2.2023. u 22:00 sata poslala svoju kritiku na e-savjetovanje Ministarstvu poljoprivrede te predstoji borba za poljoprivrednike Općine Rešetari, a savjetovanje po ovako bitnoj temi trajalo je 15 dana i noćas u ponoć je prestalo po ovom pitanju.

Ako svi ne budemo digli glas, naši poljoprivrednici u BPŽ, ostat će zakinuti za preko 5 milijuna eura, a znate što to znači, biti ćemo još siromašniji.

Obavještavamo Vas da će djelatnici Sanitacije Osijek d.d. temeljem Ugovora s Općinom Rešetari, provoditi od 21.2. - 3.3.2023. godine, proljetnu sustavnu deratizaciju Općine Rešetari.

Stanovnici općine Rešetari bit će unaprijed obavješteni putem radia Nove Gradiške, plakata na oglasnim pločama pojedinih naselja i web stranice Općine Rešetari.

Raspored provođenja deratizacije po naseljima  Općine Rešetari u vremenu od 08:00-15:00 sati po datumima kako slijedi:

21.2.2023. - DREŽNIK, GUNJAVCI,
22.2.2023. - BRĐANI,
23.2.2023. - ZAPOLJE, ADŽAMOVCI,
24.2.2023. - ADŽAMOVCI, REŠETARI,
27.2.2023. - REŠETARI,
28.2.2023. - REŠETARI,
1.3.2023. – BUKOVICA,

  1. - 3.3.2023.- REŠETARI -skupljanje brojeva/obilazak domaćinstava koja nisu bila kod kuće na području Općine.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se prolongira.

Sustavna deratizacija provodi se planiranjem blokova koji započinju od periferije prema središtu koncentričnih krugova i obrnuto.

Količina izloženih i zatvorenih mamaca ovisi o utvrđenom stupnju infestacije površine, prostora ili objekta u trenutku provođenja mjere odnosno sukladno propisanim normativima.

Tretman će se obavljati preparatima na bazi Brodisan Blue MM i Brodisan blue PF, Antidot je VITAMIN K1.

22.02.2023. godine ministar prostornog uređena, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić primio je načelnika Općine Rešetari na radni sastanak po nekoliko bitni tema za Općinu Rešetari.
Razgovaralo se o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa Republike Hrvatske i općine Rešetari, pomoći bržeg i boljeg razvoja općine posebno gospodarske zone Rešetari.

Načelnik općine upoznao je ministra Bačića sa svim aktivnostima i projektima koji su od značenja kako za općinu i županiju Brodsko-posavsku tako i za RH.
Uz sve druge bitne teme o kojima se razgovaralo ministra je zanimala natalitetna politika i struktura radno sposobnog stanovništva i populacija mladih.
Dotaknute su teme crkvenih građevina i mogućih oštećenja za vrijeme potresa u Hrvatskoj.
Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga se zahvalio na ukazanom vremenu i pomoći oko iznesenih problema s ciljem što bržih rješenja i provedbenih aktivnosti na području općine Rešetari.

Načelnik Zlatko Aga i ravnatelj GD Crvenog križa Dario Pauković posjetili oboljelog hrvatskog branitelja Matu Mihaljevića u Drežniku i Zdravku Crnoja u Adžamovcima kojoj Općina Rešetari obnavlja kuću

REŠETARI, 15. veljače 2023. – Danas su se  mogle doznati pojedinosti  vezane za dvije  humanitarne aktivnosti koje   na području Općine Rešetari  zajedno provode Općina Rešetari i Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška. O hvalevrijednim aktivnostima  koje zaslužuju pažnju javnosti  govorili su  općinski načelnik Zlatko Aga i  ravnatelj GD Crvenog križa Dario Pauković

   U Drežniku su posjetili  hrvatskog branitelja Matu Mihaljevića koji se u obranu Domovine  uključio još 1990. godine kao  pripadnik Policije. Oporavlja od dva moždana udara i trenutno je u obiteljskoj kući, a bio je zbrinut u domu. Obitelj teško živi, nema dovoljno sredstava za podmirenje režija u domaćinstvu, a ima i nepodmirene obveze za dom. 

  Zlatko Aga  naglašava da je Općina akciju da mu se pomogne, zajedno s GD Crvenog križa,  pokrenula odmah nakon saznanja  o teškom oboljenju i  uvjetima u kojima živi.  Danas mu je u ime Općine Rešetari  uručio novčanu potporu. Novčanu potporu  je uručio i Dario Pauković, koji je uručio i pakete humanitarne pomoći. Izrazili su zadovoljstvo što   oporavak ide bolje od očekivanog, zaželjeli mu daljnji  oporavak   rekli da potporu može očekivati i ubuduće, ne samo  kroz materijalnu pomoć i  humanitarne pakete već i u drugim oblicima. Mato se zajedno sa suprugom zahvalio  na potpori i dobrim željama za ozdravljenje. 

 Kako je kazao Zlatko Aga pomoć može očekivati i od Brodsko-posavske županije,  a  potpora  će se zatražiti  i od Ministarstva hrvatskih branitelja. 

  U Adžamovcima su posjetili  Zdravku Crnoja čiju kuću adaptira i proširuje Općina Rešetari,  dok ona privremeno živi kod susjeda.  Zdravkina kuća je popucala i u takvom je stanju da je u njoj bilo opasno boraviti.  Dario Pauković joj je također uručio pakete humanitarne pomoći. Zdravka se zahvalila i s nestrpljenjem čeka nastavak radova i useljenje u kuću.

 Dario Paukovića zahvalio je  Općini Rešetari  jer brine o ljudima u potrebi i na  dobroj suradnji  čiji je rezultat pomoć ljudima  na terenu, u ovom slučaju u novcu, hrani i higijenskim potrepštinama. 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...