za baner video

 

logo strukturniiinvesticijskiPoziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupan iznos sredstava za financiranje mikro, malih i srednjih poduzetnika sukladno Pozivu je 24.061.600,00 kn.
Svi zahtjevi za dodjelu potpore u okviru ovog Poziva moraju biti unutar sljedećeg najnižeg i najvišeg iznosa:
•najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150.000,00 kn
•najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 750.000,00 kn

Najviši intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave mjesta ulaganja, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13). Što je jako dobro za ulagače na području Općine Rešetari II skupina 80% intenziteta potpore.
Prijave se zaprimaju od 22.travnja 2014. godine

Ostale detaljnije informacije i obrasce možete pronaći ovdje.

P1080333Jučer su započeli radovi na izgradnji spojne državne ceste, od državne ceste D51 (Općina Rešetari) do županijske ceste Ž4157 u Novoj Gradiški, prema potvrdi glavnog projekta izdane od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, izgradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Nove Gradiške od 31.07.2012. godine.

Prema Sporazumu o darivanju zemljišta za izgradnju spomenute ceste Hrvatske ceste su nositelj investicije izgradnje, a Općina Rešetari darivatelj 1353m2 zemljišta. Sporazum je sklopljen radi zajedničkog interesa – kvalitetnije povezanosti Grada i povezanosti susjednih područja, poduzetničkih zona u Novoj Gradiški i zone Općine Rešetari, ali i prometnog rasterećenja i gužvi kroz naseljena mjesta.

Ovaj zahvat obuhvaća spojnu cestu u dužini 2000 metara za odvijanje motornog prometa kao i rekonstrukciju raskrižja te dva kružna toka, te ceste za prometovanje poljoprivrednih strojeva bez izlaska na državnu cestu.

P1010120Obavještavamo Vas da će se dana 21. ožujka 2014. godine (petak) u vremenu od 11 do 14 sati potpisivati ugovori o pravu služnosti za projekt kanalizacijskog sustava Općine Rešetari za naselja Bukovica i Rešetari. Potpisivanje ugovora održat će se u prostorijama Općine Rešetari, a potpisivanju će nazočiti predstavnici Općine Rešetari, predstavnici Slavče d.o.o. i javni bilježnik.

Plan izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda za vaše naselje prihvaćen je od strane Hrvatskih Voda i Vlade Republike Hrvatske te će se financirati kroz programe fondova Europske unije. Iz tog razloga potrebno je izraditi jasne imovinsko-pravne odnose na zemljištu koja su obuhvaćena planom gradnje i projektom kanalizacije na privatnom vlasništvu.

apz-logoAgencija za poljoprivredno zemljište raspisala je 18. Ožujka sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN. Br 39/13) javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Rešetari u iznosu 22,1656 ha, s ukupnom početnom cijenom od 7.446,75 kn.

Sudionik javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obaveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...