kontrola-tlaOpćina Rešetari obavještava poljoprivredna gospodarstva i građane da je Brodsko-posavska županija uputila Poziv Općini Rešetari na uključenje u projekt „Kontrole plodnosti tla na obiteljskom gospodarstvu u 2020 godini, za područja JLS-e.

Ukupna vrijednost projekta iznosila bi 200.000,00 kuna, a cijenu uzorka analize tla sufinancirali bi slijedeći sudionici:

-Brodsko posavska županija 50% po uzorku
-Općina Rešetari 30% po uzorku
-Krajnji korisnik 20% po uzorku

Korisnici potpore mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Rešetari upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Pojedini korisnik može tražiti kontrolu 4 uzorka tla, a jedan uzorak pokriva 5 ha zemljišta.

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje imenuje Načelnik Općine Rešetari.

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji koji imaju nepodmirene obveze prema općini Rešetari, a koje će se provjeravati u službenim evidencijama Općine Rešetari.

Rok za prijavu za kontrolu plodnosti tla je do 1. 07. 2020. godine u Općini Rešetari.

OPĆINA REŠETARI

logo-parlamentarni-izbori-2020Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Obavještavaju se birači da mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača, te podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju ili aktivnu registraciju, Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove pododsjek Nova Gradiška, u vremenu od 8:00 do 14:00 sati i to:

kolektor-ugovorTemeljem provedbe EU projekta Aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari nositelj provedbe projekta Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška i tri JLS-e potpisale su Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, a potom izgradnje Kolektora za pročišćavanje otpadnih voda UPOV-a u Prvči do sliva ulijevanja u rijeku Savu.


Tako će se sva pročišćena voda od budućeg pročistača kolektora tj. cjevovoda ulijevati u rijeku Savu. Izrada idejnog i glavnog projekta kolektora od UPOV-a u Novoj Gradiški do Savskog Boka izvodit će HIDRO PLUS d.o.o., Osijek, ukupne vrijednosti 366.600,00 kn bez PDV-a, a uz sufinanciranje EU 73%, Hrvatskih voda 12% i lokalnog udjela JLS-e 15%. Općina Rešetari sufinancira 34% od lokalnog dijela.

Zabrana šume 15062020STROGO SE ZABRANJUJE SJEČA I OTUĐENJE DRVNE MASE, KAO I BILO KAKVI RADOVI U PROSTORU ŠUME


k.č.br. 520/1, 16ha 95a i 86m2 i k.č. br. 799/1, 45ha 63a 79m2, zk.ul. 2229 k.o. Rešetari, u vlasništvu Općine Rešetari.

ODNOSNO KADA SE OSOBE ZATEKNU U KRŠENJU ZAKONSKIH PROPISA IZ ČL. 30 ZŠ/05 (U šumi se mogu sjeći samo doznačena stabla pod kontrolom ovlaštenih osoba), člankom 32. ZŠ/05 propisane novčane kazne od 10.000,00 do 30.000,00 kuna protiv prekršitelja. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o šumama provodi Šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede , a temeljem Zakona o policiji proizlazi obveza policije da tim tijelima pruži pomoć i dostavi obavijesti o kojim vodi službene očevidnike za slučaj podnošenja obavijesti protiv fizičkih osoba, kao i protiv pravnih i odgovornih osoba ako postupaju protivno Zakonu o šumama.

Pravilnikom o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, propisana je strogo numerirana isprava koja se izdaje pri transportu drveta, a koju izdaje samo službena osoba.

Svaka nekontrolirana sječa ozbiljna je prijetnja zaštiti biološke osnove i raznovrsnosti šuma te gospodarenju na realnim osnovama, pa se zlorabi i izbjegavanje plaćanja svih propisanih davanja društvu te se u cijelosti nanosi znatna materijalna šteta.

Kako smo zadnjih dana uočili po dojavi znatne štete na šumskom vlasništvu Općine Rešetari, te nedozvoljeni ulaz i sječu u ukazanim šumama, prinuđeni smo na daljnje strogo postupanje, a građane molimo da se suzdrže od daljnjih nezakonskih radnji u šumi ili vlasništvu koje nije onih koji čine krađu ili otuđenje tuđih dobara, u ovom slučaju tuđeg drveta.

OPĆINA REŠETARI

dvd-povezali-opcineREŠETARI, 14. lipnja 2020. - Da su dobrovoljna vatrogasna društva Rešetari, Zakorenje i Bribir povezala svoje općine potvrdilo se na obilježavanju desete obljetnice potpisivanje Povelje o suradnji i bratimljenju dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vatrogasci su postali i poveznica svojih mjesta i Općina na kojima je da vatrogasnu suradnju i prijateljstvo nastave zajedničkim naporima i projektima s kojima će unaprijediti ukupan život u svojim sredinama. Vrijedno pažnje tim je više jer se radi o općinama iz tri županije.

Zato su na obilježavanje obljetnice sa svojim vatrogascima u Rešetare došli načelnik Općine Vinodolski Marijan Karlić i predsjednik Općinskog vijeća Općine Brestovac Tomo Vrhovac. Domaćini, općinski načelnik Zlatko Aga i predsjednica Općinskog vijeća Rešetari Milka Perković, upoznali su ih s projektima koje je Općina Reršetari već realizirala, o projektima koji su različitim fazama realizacije, te projektima koji mogu biti od zajedničkog interesa.

OPŠIRNIJE...

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...