civilna-zastita-mup 145433

Na današnjoj sjednici Stožera CZ Brodsko-posavske županije doneseni su zaključci u svezi režima izdavanja propusnica u dijelu koji se odnosi na nadležnost lokalnih stožera CZ (gradovi i općine), a sukladno Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH. Navedeni su zaključci odnosno upute usuglašene s PU brodsko-posavskom, a radi ujednačenog postupanja na terenu, kako u dijelu izdavanja propusnica (JLS), tako i u dijelu kontrole istih na terenu (policijski službenici). Zaključci i upute su slijedeći:

1) Poljoprivrednicima (OPG-i) propusnice će izdavati Ministarstvo poljoprivrede na način dogovoren sa Stožerom CZ RH. Propusnice će po ovoj osnovi izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede za namjene i na način utvrđen u članku koji možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede. Dakle, za ove svrhe lokalni stožeri NE IZDAJU propusnice, ali zainteresirane možete upućivati informacijom kome se mogu obratiti.

2) Za kretanje unutar područja jedne općine NIJE POTREBNA propusnica. Građani se mogu slobodno kretati između više naselja unutar iste općine bez propusnice.

3) Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati jednokratnu/jednodnevnu propusnicu za obavljanje tehničkog pregleda automobila izvan mjesta prebivališta, ali samo u slučaju ukoliko u mjestu prebivališta ne postoji mogućnost obavljanja tehničkog pregleda.

4) Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati propusnice za osobe koje prevoze člana uže obitelji na posao i s posla izvan mjesta prebivališta u situacijama kada te osobe/članovi obitelji imaju valjanu propusnicu poslodavca, a nemaju drugog načina putovanja na posao (nemaju vozačku dozvolu, nema javnog prijevoza). Preporuka je PU da se propusnice po ovoj osnovi izdaju na rok od tjedan dana.

5) Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati jednokratne propusnice za studente radi odlaska u Zagreb ili druga mjesta studiranja radi preuzimanja osobnih stvari i povratka nazad u mjesto prebivališta.

6) Lokalni stožeri imaju ovlaštenje izdati jednokratne/jednodnevne propusnice za dragovoljne darivatelje krvi u skladu s planovima i akcijama Crvenog križa (ovo je odobreno već i jučer).

7) Lokalni stožeri izdaju i propusnice „iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama...". Preporuka je da se propusnice po ovoj osnovi izdaju na rok od tjedan dana ukoliko se radi o potrebi svakodnevne skrbi. Ukoliko se radi o jednokratnim potrebama, tada izdati i jednokratne propusnice. Lokalni su stožeri za ovu namjenu ovlašteni i dužni zatražiti i dodatne podatke (ime i prezime osobe za koju se treba skrbiti, adresa, srodstvo s podnositeljem zahtjeva za propusnicu), a sve u cilju kako ne bi dolazilo do zloporaba režima propusnica po ovoj osnovi.

I dalje molim da propusnice izdajete maksimalno restriktivno odnosno za dozvoljene namjene u Odluci kao i za specifične situacije definirane ovim i ranijim naputcima i preporukama. Posebno voditi računa da ne dolazi do nepotrebnog izdavanja propusnica odnosno zloporabe režima propusnica. Također, propusnice izdavati maksimalno brzo po podnošenju zahtjeva, naravno i u skladu s administrativnim kapacitetima te vodeći računa o razini hitnosti pojedinog zahtjeva. Propusnice su potrebne i za maloljetne osobe koje u pratnji roditelja izlaze izvan prebivališta.

2020 03 25propusnicaOdlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

OPŠIRNIJE...

civilna-zastita-mup 145433

o načinu primjene Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja ( Narodne novine br. 32/2020)

S obzirom na neprihvatljiva okupljanja na pojedinim benzinskim postajama koja predstavljaju rizik za prijenos bolesti COVID-19, mnogobrojne upite i različita tumačenja u vezi s trgovačkom djelatnošću na benzinskim postajama, a uzimajući u obzir i svrhu zbog koje je predmetna Odluka donesena, daje se uputa:

- za vrijeme proglašene epidemije koronavirusom COVID-19, ostali proizvodi koji se prodaju na benzinskim postajama mogu se prodavati samo osobama koje kupuju gorivo i plin, a cijelo vrijeme način rada benzinskih postaja mora biti organiziran na način da se strogo poštuju sve mjere i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Obavijest-mjestanima-i-upozorenje

civilna-zastita-mup 145433

Daje se uputa stožerima civilne zaštite da u slučaju sumnje u opravdanost zahtjeva za izdavanje propusnice zbog pružanja skrbi starijim i nemoćnim osobama (npr. ako propusnicu traže osobe koje nisu u bliskom srodstvu sa starijom ili nemoćnom osobom ) traže od podnositelja zahtjeva da, uz zahtjev, dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine kojim će se potvrditi da je osobi zbog koje traži propusnicu potrebna skrb i njega.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...