vrticOpćina Rešetari i Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima su se našli na popisu 7 općina u RH koje su uspješno prošle postupak procjene i odabira prijave na javni poziv za dodjelu financijske potpore Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koja su namijenjena za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti i to u najvišem iznosu koji se mogao dodijeliti od 275.000,00 kn (50 djece).

Sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, a koji su zatražili financijska sredstva za održavanje predškolske djelatnosti tj. za plaće djelatnika na svom području, Povjerenstvo ministarstva za procjenu i odabir prijava predložilo je iznose za financijsku potporu temeljem propisanog mjerila javnog poziva među kojima se našla Općina Rešetari i Dječji vrtić, kojeg je osnovala sama općina.

Predloženi financijski iznosi, koji su dodijeljeni po Pozivu, izrađeni su na godišnjoj razini 500 kn/mjesečno po upisanom djetetu za 11 mjeseci pedagoške godine, sukladno dostavljenom Godišnjem Planu i programu (od 1. rujna do 31. kolovoza 2020.). Ovom financijskom potporom nastavlja se dobra suradnja s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je nedavno uložilo i u uređenje Područnog vrtića u Adžamovcima u iznosu 755.771,00 kn.

REZULTATI OTVORENOG POZIVA

DSC 5731Započeli su radovi dogradnje, rekonstrukcije i opremanja zajedničkog društveno- kulturnog doma u Rešetarima, kao i prostora sjedišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rešetari.

Sredstva za projekt dogradnje, rekonstrukcije i opremanje DVD-a Rešetari osigurana su iz fondova EU-Program ruralnog razvoja RH kroz operaciju 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga uz ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te pripremu infrastrukture." Nositelj ugovorenih radova je DVD Rešetari.

Općina Rešetari je financirala izradu projekta uređenja vatrogasnog doma i prostora operativnog djelovanja DVD-a Rešetari, kao i prethodnu legalizaciju nelegalnog prostora te kompletnu prijavu na natječaj sa svom logistikom. Za vođenje projekta zadužen je Krešimir Knežević, predsjednik DVD-a Rešetari. Radove dogradnje, rekonstrukcije i opremanja vatrogasnog prostora i samog društveno-kulturnog doma u vrijednosti 9,5 milijuna kuna izvodi zajednica ponuditelja Gradnja-Slavonska d.o.o. i Čelebija Ing d.o.o. iz Slavonskog Broda, a usluga stručnog nadzora nad radovima ugovorena je s tvrtkom MD Projekt j.d.o.o. iz Slavonskog Broda.

Shodno dobivenim 6.682.824,50 kuna iz fondova EU, Općina Rešetari će osigurati 3 milijuna kuna iz vlastitog proračuna za potpuni završetak ovoga projekta.

dodjela-stipendija 3U prostorijama Općine Rešetari danas, 31.01.2020. godine studenti su s općinskim načelnikom Zlatkom Aga potpisali ugovore o stipendiranju za akademsku godinu 2019./2020. Potpisivanju ugovora prisustvovala je i predsjednica Općinskog vijeća Općine Rešetari Milka Perković.

Općinsku stipendiju dobilo je 16 redovnih i 5 izvanrednih studenata. Redovna stipendija iznosi 400,00 kuna mjesečno, a školarina za izvanredne studente iznosi 3.000,00 kuna jednokratno.

Nedavno su potpisani i ugovori za učeničke stipendije s 24 učenika srednjih škola s područja općine, koje iznose 300,00 kn mjesečno.

Općina Rešetari će za ovu akademsku i školsku godinu financirati stipendije za učenike i studente u sveukupnom iznosu od 151.000,00 kuna.

28Na području općine Rešetari, naselja Rešetari u tijeku je sanacija poljskih putova. Redovita je to aktivnost početkom svake godine na području općine Rešetari.

Sanacija poljskih putova vrši se u sklopu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području općine Rešetari. Sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova podrazumijeva sanaciju granulometrijskim šljunkom uz planiranje i ravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta.

Cilj aktivnosti je stanovnicima naselja Rešetari omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada, stoga se saniraju putovi u „Kasne" i „Starac" te će u iste biti uloženo oko 150.000,00 kuna.

U narednom periodu planira se nastavak radova na ostalim poljskim putovima na području općine.

dgu1.2020U prostoru Općine Rešetari održan je radni sastanak načelnika Zlatka Age s predstavnikom Državne geodetske uprave (DGU) Mladenom Pandžom, pročelnikom za kulturu Brodsko-posavske županije Ivicom Stipetićem, predstavnicima Područnog ureda katastra Nova Gradiška na čelu sa Stanislavom Pajdićem i predstavnicima Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški na čelu s voditeljicom zemljišno-knjižnog odijela Šteficom Boroš i njenom zamjenicom Marijom Krizmanić, kao i voditeljem tehničkog odijela tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Zagreba Dankom Gjuretekom, sa temom završetka izmjere katastra nekretnina za k.o. Rešetari.

Načelnik općine Rešetari iznio je zabrinutost i žaljenje oko sporog završetka izmjere i obnove zemljišnih knjiga koja dugo traje spletom okolnosti te je od ravnatelja zatražio žurni završetak izmjere da bi izmjere započele i po drugim katastarskim općinama općine Rešetari. Naglasio je prije svega gospodarske učinke provođenja nove katastarske izmjere na području Rešetara te njenih nedostataka što posao nije završen.

Gospodin Pandža iz DGU zauzeo je stav sa svim sudionicima u izmjeri katastra te zatražio žurni završetak do kraja ožujka 2020. godine i službeno zatvaranje radova i otvaranje nove zemljišne knjige k.o. Rešetari u svibnju 2020. godine.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...