2014-08-23Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13) i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini, koju je usvojila županijska skupština dana 25. veljače 2015. godine, radi osiguranja sredstva za troškove ogrjeva u 2015. godini, jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Općina Rešetari dužna je podnijeti zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnoj jedinici područne samouprave, odnosno Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko-posavske županije.

Na traženje Upravnog odjela, Općina Rešetari dužna je dostaviti istom, Zahtjev za doznaku sredstava koja će se isplatiti korisnicima zajamčene minimalne naknade sa svoga područja, a prema popisu Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška.
Uz navedeni zahtjev dužni smo priložiti i izjavu korisnika da se griju na drva kako bi korisnici mogli ostvariti navedeno pravo.

Pozivaju se svi korisnici da popune obrazac izjave koji su dužni odmah ispunjenu dostaviti u Općinu Rešetari kako bi Općina mogla uputiti zahtjev u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Brodsko posavske županije radi doznake sredstava, tj. što prije kako bi korisnici dobili predviđena sredstva.

anal zemljPozivaju se svi zainteresirani poljoprivrednici sa područja Općine Rešetari sukladno potpisanom Sporazumu o provedbi naslovnog projekta, a radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja prepreka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanje visokih i stabilnih prinosa da mogu izvršiti kontrolu plodnosti tla svoga zemljišta.

Zainteresirani trebaju popuniti obrazac zahtjeva te se prijaviti do 14. kolovoza 2015. godine.

pdf POZIV - OBRAZAC

rad-za-opce-dobroNakon što je prošle godine u suradnji Općine Rešetari, Novogradiškog Centra za socijalnu skrb i komunalnog pogona općine radom za opće dobro bilo obuhvaćeno 150 korisnika socijalne pomoći, po istom načelu projekt je nastavljen i ove godine.

U svakoj skupini radom za opće dobro obuhvaćeno je po 30 korisnika i oni su angažirani u programu koji je za njih pripremio komunalni pogon općine. Riječ je uglavnom o poslovima na održavanju i čišćenju groblja, putova i drugih javnih zelenih površina, uređenje mjesnih domova, farbanje ograda i sl.

Podsjećamo, novim Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da korisnici imaju obvezu radom za opće dobro „vratiti" zajednici zajamčenu novčanu naknadu koju primaju. I dok dio korisnika zajamčenih naknada rad za opće dobro prihvaća kao dobrodošlu mjeru koja doprinosi njihovu osjećaju koristi, mnogo je i onih koji koriste sve mogućnosti isprike i instrumente kako bi tu obvezu izbjegli, dok neki i izrijekom odbijaju raditi.

Svi koji odbijaju raditi, a radno su sposobni, izgubit će pravo na isplatu zajamčene novčane naknade na određeno razdoblje. Takvih slučajeva bilo je prošle godine, a sudeći po prvim ovogodišnjim iskustvima, kada je dobar dio pozvanih korisnika izjavio da nisu sposobni raditi zbog razno raznih razloga, ista situacija izbjegavanja rada se ponavlja i ove godine. Izvješća o korisnicima koji svoju obvezu ne izvršavaju, šalju se resornom ministarstvu odnosno Centru za socijalnu skrb, a posljedice će biti izvršene prema zakonskim propisima.

ambrozijaJedinstveni upravni odjel općine Rešetari obavještava vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima, površina uz vodotoke i kanale, površina uz javne prometnice i željezničke pruge te ovlaštenike drugih javnih zelenih površina da su sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije (Narodne novine br. 72/07) dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njenog daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske. Ukoliko se navedeni obveznici neće pridržavati naredbe o uklanjanju korova ambrozije, novčano će se kazniti sukladno prekršajnim odredbama.

Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergena. Na sluznicu dišnih organa pelud kod osjetljivih bolesnika može prouzročiti niz alergijskih reakcija.
Štetnost ambrozije u poljodjelstvu je velika jer ona, zahvaljujući izuzetno jakom korijenskom sustavu u bujnoj vegetativnoj masi uzrokuje osiromašenje tla.

Najdjelotvorniji pristup suzbijanja ambrozije je primjena mehaničkih ( kultiviranja, okopavanje, redovita košnja ), agrotehničkih ( obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa itd. ) i kemijskih ( uporaba herbicida ) mjera suzbijanja.

opcina-zgrada-novaU višegodišnjem radu na projektiranju, ispitivanju podzemnih zemljišta, izradi studije utjecaja na okoliš, izradi studije NATURA 2000 , idejnih rješenja i projekata, glavnih projekata kao i imovinsko-pravnih projekata parcelacije i geodetskog projekta te nizom drugih aktivnosti temeljene na provedbi Zakona o građenju, napokon se ishodila potvrda glavnog projekta " Sanacija zatvorene deponije u Rešetarima".

Napominjemo da je odlagalište grada Nova Gradiška u razdoblju od 1982.-1996. godine bilo na prostorima tadašnje Mjesne zajednice Rešetari te je grad Nova Gradiška iz njima poznatih razloga kao i Slavča d.o.o. Nova Gradiška, ostavila nezbrinuto odlagalište otpada koje je Općina Rešetari svojim sredstvima uz pomoć državnih institucija, a po odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode morala sama sanirati.

Shodno navedenom ostavljenom otpadu treba naglasiti da grad Nova Gradiška i Slavča d.o.o. nisu imale organizirani odvoz smeća u naselju Rešetari i okolnim mjestima u to vrijeme.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...