kliziste most1Izrazito kišovito razdoblje prošle godine rezultiralo je brojnim problemima , a ponajviše aktiviranjem starih te pojavom novih klizišta na višegodišnjem problem klizišta u Rešetarima u ulici Vladimira Nazora. Uz pravovremene prijave prema institucijama da se započne proces rješavanja ostao je još uvijek u fazi čekanja kao i odgađanja svih koji bi trebali pokrenuti rješenja ukazanog problema.

Stoga je Općina Rešetari započela rješavati problem sanacije i to potpisivanjem ugovora s tvrtkom GEO-LAB d.o.o. iz Zagreba, za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta na lokaciji ŽC 4142 u zoni vodotoka Rešetarice, s izvođenjem geometričkih istraživačkih radova kao i izradu Geodetskog projekta i parcelacije zemljišta. Rok završetka projekta trebalo bi biti do 30. kolovoza 2015. godine.

objava-e-gradjaniS ciljem lakšeg ostvarivanja prava i usluga koje svojim mještanima omogućavaju jedinice lokalne samouprave (Općine Rešetari) i Središnji državni portal, obavještavamo Vas da dokumente za ostvarivanje istih ( izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih ili knjiga državljanstva, elektronički zapis uvjerenja o prebivalištu, boravištu itd. ) možete zatražiti putem aplikacije „e-Građani".

Navedena aplikacija ima za cilj povećanje transparentnosti javne uprave i lakši pristup građana potrebnim informacijama i uslugama.

Pročitajte više (središnji državni portal) ovdje.

20150422 164331 KopirajDolaskom proljetnih dana prišlo se uređenje poljskih putova po naseljima Općine Rešetari. Tako će se urediti i sanirati putovi u Brđanima, Gunjavcima, Drežniku, Bukovici i Rešetarima.

Stanje poljskih putova uslijed kišne 2014. godine i početkom 2015. godine je bilo katastrofalno, te se prišlo sanaciji koja bi trebala omogućiti lakši prolazak strojeva do poljoprivrednih površina.

Veća financijska ulaganja i sredstva poreznih obveznika u ovome trenutku po prijedlogu načelnika Općine nema smisla trošiti na uređenje poljskih putova tako dugo dok se ne uspostavi red.

Poljski putovi su prema službenim podacima široki i više od 10 m, a u susretu se ne mogu mimoići dva traktora. Putovi su izorani, nad putove se nadvijaju obale i šikare, a kanali uz put i privatna poljoprivredna zemljišta se ne održavaju te su zatrpani pa nije moguća odvodnja oborinskih voda. Slična je situacija i sa šumskih putovima, a pogotovo u razdoblju korištenja putova za vrijeme kišnih perioda.

Općina Rešetari će prići rješavanju nastalih problema po žurnom prijedlogu te će zadužiti Mjesne odbore za realizaciju rješenja po ukazanom.

Svi koji se ne budu pridržavali reda, po odluci o komunalnom redu uvest će se maksimalne novčane kazne, kao i zabraniti korištenje poljskih putova po kišnom periodu uz potpuni nadzor.

zgrada-opcineDana 07.04.2015. godine, temeljem članka 24. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ( NN. br. 36/15 ) prestala je važiti koncesija i ugovor za obavljanje prijevoza pokojnika na području Općine Rešetari.

Slijedom gore navedenog, obavještavaju se mještani Općine Rešetari da se za usluge prijevoza pokojnika mogu obratiti svakom registriranom pogrebniku koji udovoljava odredbama čl. 4 Zakona o pogrebničkoj djelatnosti koji kaže:

-Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

-Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

Agencija-za-placanja-u-poljoprivrediPodmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Otvoren je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, iz Europskog fonda za ruralni razvoj.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Cilj ove mjere je pružanje pomoći malim , potencijalno održivim poljoprivrednim gospodarstvima koji su orijentirani na tržišnu proizvodnju , ali im nedostaju glavni resursi.

Potpora iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova tj. maksimalnih 15.000 EUR-a po korisniku.

Projekti se prikupljaju od 12 . svibnja do 12. Srpnja 2015.godine

više možete vidjeti OVDJE.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...