opcina-zgrada-novaSlijedom projektne prijave Općine Rešetari u sklopu Operativnog programa Zaštite okoliša 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, mjera 1.2. – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom – Sanacija zatvorene deponije Rešetari, Posredničko tijelo razine 2 (PT2) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost po odluci Povjerenstva za provjeru korištenja prihvatljivosti donijelo je Odluku da se općini Rešetari odobravaju sredstva pomoći Fonda u iznosu najviše do 3.128.823,00 kn, što čini 15% procijenjenih i opravdanih troškova radova i usluga EU Projekta sanacije odlagališta otpada Rešetari, a koji troškovi ukupno iznose 20.858.820,00 kn.

Općina Rešetari očekuje skoru pozitivnu odluku Povjerenstva za provjeru kriterija prihvatljivosti Upravljačkog tijela Ministarstva zaštite okoliša, Posredničko tijelo 1 (PT1) za financiranje svih indikativnih troškova sanacije deponije u Rešetarima, što bi činile u postotku 100% sufinanciranje, tj. da bi se financirala sa 85% sredstvima EU.

pdf ODLUKA

postavljanje krova 12.8.2015 7O zajedničkom projektu Općine Rešetari i Brodsko-posavske županije prošli tjedan razgovarao je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga i župan Danijel Marušić sa zamjenicima gosp. Dunjom Magoš i Davorom Vlaovićem. Dogovoreno je kako će Općina Rešetari i Županija zajedno 50-50% financirati gradnju školsko- sportske dvorane u Adžamovcima od obaveze općine Rešetari u financiranju 20% ukupne vrijednosti sredstava, što iznosi 1.647.690,24 kn.

Brodsko-posavska županija obvezala se financirati 10% ukupne vrijednosti radova 823.845,12 kn.

Ukupna vrijednost radova izgradnje školsko-sportske dvorane u Adžamovcima je 8.238.451,21 kn, a financira se kroz EIB II uz pomoć Ministra regionalnog razvoja i EU fondova.

Tom prigodom potpisan je Sporazum o sufinanciranju izvođenja radova. Zajednička suradnja poduzeta ja kako bi se projekt izgradnje završio do kraja 2015. godine, tj. početkom 2016. godine. Načelnik Aga izvijestio je župana Marušića kako je dvorana jedan od trenutnih prioriteta Općine Rešetari kako bi škola i djeca dobili što bolje uvijete i standarde održavanja školskih aktivnosti u novoj dvorani.

Župan Marušić je upoznat kako su brojni projekti u pripremi i provedbi koje je Općina realizirala sama ili uz potporu fondova Europske unije i države, te kako se realno promišljaju i pripremaju projekti, a potom i da su vidljivi rezultati.

Resetari-pjesnici-2015PROMOVIRAN ZBORNIK, OTVORENA LIKOVNA IZLOŽBA I ODRŽANA KNJIŽEVNA VEČER

Književno-likovno društvo Rešetari okupilo je ove godine osamdesetak pjesnika iz desetak država. Prof. Ivan Slišurić i prof. Đuro Vidmarović promovirali su ovogodišnji XVIII. zbornik pjesama Rešetaračkog susreta pjesnika u kome je zastupljeno 279 pjesnika. Općinski načelnik Zlatko Aga organizirao je tradicionalni prijem za pjesnike, organizatora i njegove goste.

Predstavio je Općinu Rešetari i govorio o naporima koji se ulažu kako bi se unaprijedio život stanovništva u svim naseljima u općini i te promjene vidjeli, kako je kazao, svi oni koji svake godine dolaze u Rešetare na Susrete pjesnika.

U Galeriji "Petrović" načelnik Zlatko Aga otvorio je likovnu izložba povjesničarke umjetnosti Ankice Bjelice iz Crne Gore, rođene Rešetarčanke. Predstavila ju je prof. Manda Bunjevac, također Rešetarčanka, koja je s Ankicom, tada Šimatović, išla zajedno u osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i na fakultet. Središnji događaj ovog jedinstvenog pjesničkog susreta hrvatskih pjesnika izvan Hrvatske bio je njihov nastup i čitanje pjesama u sportskoj dvorani OŠ Ante Starčevića.

Zahvaljujući KLD Rešetari i njenom predsjedniku Ivanu De Vili, te potpori pokrovitelja i ove godine se u Rešetarima okupio impozantan broj hrvatskih pjesnika koji žive izvan Hrvatske. Do ove godine u Rešetare su došli pjesnici iz 66 država. Kako je napisala Desanka Matijević "...Pjesma stanuje u Rešetarima i zato je to mjesto tako moćno i jedinstveno u svojoj ljepoti i trajanju." Izvor: wwwcajtung.com / autor: Ksenija Lipičanin

opcina-zgrada-novaMinistarstvo poljoprivrede, kao posredničko tijelo razine 1 (PT 1), u okviru Operativnog programa „Zaštite okoliša" 2007-2013 Prioritetnu os 2., Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava upravljanja otpadnim vodama, odobrilo je sufinanciranje projektne izgradnje i Razvoja vodno-komunalne infrastrukture za grad Nova Gradiška te općine Rešetari i Cernik korisniku Slavči d.o.o. kao isporučitelja vodnih usluga 143.169.477,00 kn od ukupne vrijednosti projekta 178.861.846,00 kn.

Dodijeljena bespovratna sredstava iz fondova Europske unije iznose maksimalno 100.616.732,00 kn, odnosno 70,28% iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Ostali iznos financirat će se kroz nacionalni udio Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda u iznosu od 56.905.323,00 kn, te partnera na projektu grada Nove Gradiške i općina Rešetari i Cernik.

Ovim projektom izvršila bi se u potpunosti komunalna infrastruktura za cijelu općinu Rešetari, tj. sva naselja vodoopskrbom i odvodnjom sa priključcima, te postepenom funkcijom rada za sva domaćinstva sa ciljem od 95% priključenosti.

pdf ODLUKA

plod.tlaOpćina Rešetari se uključila u projekt „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednom gospodarstvu" na svom području, a koji su prethodno potpisali Brodsko-posavska županija, Agencija za poljoprivredno zemljište i Poljoprivredni fakultet u Osijeku.

Projekt za obvezu ima financiranje 50% BPŽ, 30% Općina Rešetari te 20% krajnji korisnici usluge, tj. OPG-i.

Općina Rešetari se obavezala izvršiti odabir korisnika, animirati sve da sudjeluju u Projektu, obavijestiti sve korisnike na svom području, te objediniti vlastita sredstva sa sredstvima korisnika usluga proporcionalno postotku utvrđenim ugovoru i ista dostaviti Agenciji i Fakultetu.

Općina i Županija postaju vlasnici svih baza podataka dobivenih u provedbi ovog Projekta, te će ujedno Agencija moći raspolagati podacima vezanim uz analizu tla.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...