opcina-zgrada-novaRadi ažuriranja baze podataka, a uvidom u netočnost podataka te daljnjeg pružanja što kvalitetnije usluge i suradnje molimo Vas da nas prilikom useljenja u novi prostor ili nasljedstva te svake promjene korisnika/obveznika izvijestite o istome.

Dokumentacija temeljem koje se ažurira baza obveznika/korisnika za obračun naknada je sljedeća:
- Kupoprodajni ugovor
- Darovni ugovor
- Rješenje o nasljeđivanju
- Rješenje o povratu imovine
- Vlasnički list (z.k. izvadak)
- Ugovori o dosmrtnom uzdržavanju
- Ugovor o doživotnom uzdržavanju
- Rješenje o podjeli imovine
- Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice
- Pisani zahtjev za promjenu adrese dostave pismena
- Sudska rješenje
- Presude sudova
- Ugovori o zakupu
- Ugovore o najmu
- Zapisnik o primopredaji i dr.

zakonoudrugamaU Narodnim novinama 32/2015 od 20 ožujka 2015. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga HTTP://NARODNENOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2015_03_32_663.HTML.

Zakon o udrugama (NN  74/2014 HTTP://NARODNENOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2014_06_74_1390.HTML, te Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015 HTTP://NARODNE-NOVINE.NN.HR/CLANCI/SLUZBENI/2015_03_26_546.HTML) govori o načinu poslovanja i postupanja te je potrebito daljnje radnje glede istog uskladiti.

zemU posljednje vrijeme na području Općine Rešetari u svim katastarskim općinama, uočena je obrada poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kao i Općine Rešetari, kao i nekontrolirano rušenje drvne mase na zemljištima za koje po našim spoznajama nisu sklopljeni ugovori o zakupu, niti postoji drugi pravni oblik raspolaganja ili korištenja zemljišta.

Fizičke osobe čiji traktori obrađuju zemlju ili pojedinci koji ruše drvnu masu na tuđem vlasništvu su u pravnom prekršaju koji je strogo kažnjiv. Općina Rešetari pokrenula je aktivnosti prema poljoprivrednoj inspekciji za povećanom kontrolom kao i sprječavanje svih neupravnih radnji na tuđem vlasništvu.

Na području Općine Rešetari još je oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje nije obrađivano ili je zaraslo u drvnu masu. Ovakve radnje očito, a već se pokazuje u praksi, odgovaraju pojedincima koji ne poštuju zakone RH, te po vlastitom nahođenju i na štetu svih odgovornih građana provode ovakve radnje te ostvaruju nezakonitu financijsku korist za koju ne plaćaju porez niti druge naknade, te uzrokuju veliku štetu kako lokalnom tako i državnom proračunu, a pogotovo cijelom društvu.

Mogućnost dodjele zemlje ili šume bez javnog poziva i propisanih korištenja nije moguća, pa pozivamo sve koji čine zlouporabu ili uživaju financijsku korist po izrečenom, prekinu sa daljnjim radnjama kako na svoju štetu tako i društvenu.

U nadi da ćemo zaustaviti ovakve radnje u budućnosti, te se držati zakonskih propisa, a sa što manjom zlouporabama radnji koja nisu po zakonu , kao i zaustavljanje pojedinaca u činjenju štete društvu, pozivamo sve korisnike da provjere vlasništva zemljišta koja obrađuju te reguliraju daljnja prava kao ne bi zakonski bili kažnjeni za svoje činjenje po ukazanom.

Pozivamo sve odgovorne građane koji imaju spoznaju za ovakva korištenja pojedinaca ista prijave JLS Općini Rešetari.

Općinski načelnik
v.r. Zlatko Aga

susaShodno traženju i zahtjevu načelnika općine Rešetari za proglašenjem elementarne nepogode izazvane sušom, župan Brodsko-posavske županije proglasio je za cijelu županiju elementarnu nepogodu, pa tako i općina Rešetari dana 17. kolovoza 2015. godine.

S obzirom na izrazito nisku količinu oborina u razdoblju od lipnja do kolovoza 2015.godine, područje općine Rešetari pogođeno je dugotrajnom sušom i sve biljne kulture na našem području pretrpile su određena oštećenja ili poremećaje u rastu i dozrijevanju, što će rezultirati smanjenim prinosima ili izostanku istoga.

Pozivaju se svi mještani, OPG, kao i pravne osobe općine Rešetari da do 21.kolovoza 2015. godine (petak) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati prijave štete na poljoprivrednim kulturama.

Van ukazanog vremena zahtjevi se neće primati.

Načelnik
Zlatko Aga

pdf ODLUKA

pdf OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE

13U tijeku su radovi na koritu potoka Rešetarica na kritičnim lokacijama, koje su uzrokovane velikom količinom padalina u rano proljeće ove godine.

Radi se na izmuljenju dijela korita kao i izradi betonskih oplata na dijelu kliznih površina na rubu potoka Rešetarica.

Budući da je potok Rešetarica bujični vodotok, velikim nanosima vode dolazi do čestih oštećenja rubnih dijelova korita, te se nastoji svake godine dio kritičnih točaka kvalitetnije sanirati, kako nebi došlo do većih oštećenja korita Rešetarice.

Nositelj radova su Hrvatske vode a izvođač radova Vodoprivreda.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...