HBOR velika„HBOR u zajednici" je natječaj Hrvatske banke za obnovu i razvitak na koji se mogu prijaviti udruge, zaklade, privatne ustanove , socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne osobe, a kojima je pomoć potrebna za realizaciju projekata koji promiču vrijednosti usmjerene općem dobru i utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Rok za prijavu je 20. travanj 2015. godine

Predmet natječaja je dodjela donacija za provedbu projekata iz sljedećih područja:

HUMANITARNI PROJEKTI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA
ZAŠTITA OKOLIŠA
OBRAZOVANJE I ZNANOST
KULTURA, BAŠTINA I UMJETNOST

Tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje.

MSPM LogoMinistarstvo socijalne politike i mladih poziva sve zainteresirane organizacije da se prijave za financijsku potporu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Rok za prijavu je 13. travnja (prioritetno područje 1.) i 27. travnja (prioritetno područje 2.).

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 24.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji se može dodijeliti putem Poziva za prioritetna područja 2. I 3. Je 50,000,00 kn po pojedinom projektu, a najveći iznos koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju za prijavu preuzmite ovdje.

 

PLAN savjetovanja s javnošću Općine Rešetari za 2020. godinu

-------------------------------

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA RAZVOJA SUTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI ZA 2019.GODINU

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rešetari za 2019.godinu

NACRT - PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI ZA 2019. GODINU

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Rešetari za 2019. godinu

-------------------------------

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA OPĆINE REŠETARI ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021 GODINU

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Prijedlog Proračuna Općine Rešetari za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

OBRAZAC o savjetovanju zainteresirane javnosti o nacrtu prijedloga odluke ili drugog općeg akta

Plan proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

------------------------------

- IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU - U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

- NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

- IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI

- SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU- NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI 

 

- JAVNA RASPRAVA O PROJEKTU RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA (BRZOG INTERNETA)

- PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U 2017. GODINI

- JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE REŠETARI


- FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE REŠETARI

____________________________________________________________________________________________________

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Općina Rešetari provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata ili drugih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, kao i pri usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću o nacrtima strateških i planskih dokumenata provodi se u trajanju od najmanje 30 dana, a za ostale akte odnosno druge dokumente u trajanju od najmanje 15 dana osim u hitnim i iznimnim slučajevima kada se provodi savjetovanje u kraćim rokovima od navedenog roka. Zakonskom obvezom Općina Rešetari dužna je detaljno obrazložiti razloge za kraću provedbu savjetovanja.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Rešetari.

Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Dubravka Blažević

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30, 35403 Rešetari

Tel.: 035/ 367 296

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Opći propisi:

•Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst),

•Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09),

•Smjernice za primjenu Kodeksa (Zagreb, 2010).

 

 

 

 

 

 

 

otpbankaOTP banka d.d. poziva registrirane udruge, klubove i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj da sudjeluju u natječaju za dodjeli donacija aktivnostima koje se provode u 2015. godini.

Natječaj je otvoren do 23. ožujka 2015.

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.
Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna.

Pravila natječaja i završne odredbe i prijavnica za natječaj možete pogledati ovdje.

kruz-tokNačelnik općine Rešetari Zlatko Aga obišao je gradilište na izgradnji južne obilaznice Rešetari – Nova Gradiška i prvog kružnog toka u Rešetarima gdje se, usprkos nepopravljivim vremenskim prilikama, radovi privode kraju, kao i pripremi za puštanje u promet cijelog cestovnog pravca poduzetničke zone Rešetari – Nova Gradiška.

Prvim kružnim tokom na području Općine Rešetari osim estetike razmišljalo se i o funkcionalnosti, kao i u rješenju drugih infrastrukturnih objekata.

U idućih 60 dana očekuju se i dozvole za tehničku uporabu kao i za početak prometovanja.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...