DSC 6947Jučer, 16.09.2020. godine započeli su radovi na uređenju dvorišta, ulazu u župnu crkvu i župni stan Župe Krista Kralja u Rešetarima. Dotrajali asfalt u dvorištu bit će uklonjen te će se postaviti kocke i betonska galanterija, a ispred ulaza u crkvu napravit će se mali trg.

Radove i ovoga puta sufinancira Općina Rešetari u vrijednosti od 120.000,00 kn, a iste izvodi obrt Prijevoz Mikanović iz Podvrškog. Zbog navedenih radova ulaz na glavna vrata crkve neće biti moguć pa se mole vjernici da budu oprezni pri dolaženju na svete mise i kretanju dok traju radovi u dvorištu crkve.

DSC 6967Općina Rešetari započela je radove na asfaltiranju puta (Ferić sokak) u naselju Rešetari. Radovi se izvode između ulice Vladimira Nazora i crpne stanice odvodnje na prijelazu preko vodotoka Rešetarica.

Izvođač radova na ovom projektu je Poduzeće za ceste d.o.o., Slavonski Brod. Ukupna vrijednost radova planirana je u iznosu 60.000,00 kuna.

Ovaj projekt financira Općina Rešetari vlastitim sredstvima iz proračuna.

OPĆINA REŠETARI nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.resetari.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, OPĆINA REŠETARI provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdila da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

dron-resetari-iz-zrakaOvih dana izdana je po građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/19-01/000153, URBROJ: 2178/01-03-02/5-02-0018 od 03.06.2020. godine, Potvrda o pravomoćnosti rješenja građevinske dozvole s upisom u katastar i gruntovnicu za ŽC 4159 (TRIC POLJE) Zapolje-Brđani na području Općine Rešetari, izrađene od strane ovlaštene tvrtke SB CONSULTING j.d.o.o., Slavonski Brod.

Naime, radi se o višegodišnjoj težnji općine Rešetari na inicijativu mještana Brđani da se jedina nerazvrstana cesta u općini asfaltira i uredi kako bi pristup od ŽC 4142 Zapolje bio brži i lakši u naselje Brđani. Postupak je zbog imovinsko-pravnih odnosa trajao jako dugo. Izdanom građevinskom dozvolom za novoformiranu k.č. 855 k.o. Brđani veličine 10039 m2 postupak ishođenja svih dozvola započeo je u svibnju 2018. godine i napokon uspješno završen po pitanju dozvole za gradnju.

Sad predstoji faza pripremanja financijske konstrukcije za izgradnju i uređenje jedine neasfaltirane javne ceste na području Općine Rešetari. Nadamo se da će ista financijska konstrukcija biti realizirana u 2021. godini.

RJEŠENJE

popis-poljoprivredeU ponedjeljak, 14. rujna, na području cijele Hrvatske, pa tako i na području općine Rešetari počinje Popis poljoprivrede 2020. godine.

Na našem području provodit će ga Popisni centar Staro Petrovo Selo koji obuhvaća područje općina Nove Kapele, Starog Petrovog Sela i Rešetara.

U Popisnom centru rade voditelj, jedan član i 3 kontrolora koji obučavaju, kontroliraju i vode popis.

Na navedenom području popis će obavljati stručno osposobljeni popisivači.

Što je Popis poljoprivrede?

Popis poljoprivrede je opsežno statističko istraživanje poljoprivrednih gospodarstava, a u RH se provodi drugi put.

Zašto se provodi?

Svrha Popisa jest obuhvatiti podatke o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koji će biti usporedivi na razini EU i osigurati potrebnu statističku bazu za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a).

Dobiveni podaci omogućit će planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i planiranje okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...