REPUBLIKA HRVATSKA
Brodsko posavska županija
Općina Rešetari
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 112-03/19-01/3
URBROJ: 2178/22-19-1
Rešetari, 26. 6. 2019.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11) načelnik Općine Rešetari raspisuje
O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

U Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari na

1. Radno mjesto – komunalni djelatnik
– 1 izvršitelja/ce na određeno vrijeme od šest mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) s mogućnošću produženja.
2. Opći uvjeti za prijam: hrvatsko državljanstvo, punoljetnost i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI SVIJET U REŠETARIMA
KLASA: 112-01/19-02/01
URBROJ: 2178/22-01-19-01
U Rešetarima 26. lipnja 2019.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 94/13), članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 54. Statuta Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića čarobni svijet u Rešetarima KLASA: 601-02/19-05/01, URBROJ: 2178/22-01-19-01 od 24. 6. 2019., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja
na pola radnog vremena

hr

Svim građankama i građanima Općine Rešetari čestitamo Dan državnosti, 25. lipnja, simbol hrvatske samostalnosti i suverenosti.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima objavljuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos odgojitelja/ice

1. na neodređeno vrijeme, ( pola radnog vremena) 1 izvršitelj/ica
2. na određeno vrijeme do povratka odgojitelja/ice na rad 1 izvršitelja/ica

DSC 3465U galeriji možete pogledati trenutno stanje na području Općine Rešetari.

 

 

 

 

 

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...