za baner video

 
 1. travnja 2023. godine u prostorijama Općine Rešetari je održana sjednica Stožera civilne zaštite Općine Rešetari koju je sazvao načelnik Općine Rešetari.

Na sjednici je iznesen prijedlog Plana rada Stožera civilne zaštite Općine Rešetari za protupožarnu sezonu 2023. godine, prijedlog Financijskog plana za požarnu sezonu 2023., prijedlog Plana aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2023. godinu, prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara te prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Rešetari u 2023. godine.

Načelnik Općine Rešetari dao je prijedlog za održavanje probnih vježbi civilne zaštite za ovu 2023. godinu, a koje bi se trebale održati početkom rujna 2023. godine.

Sjednici su prisustvovali načelnik Općine Rešetari i načelnik Stožera civilne zaštite Zlatko Aga, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari Monika Starčević,  članovi Stožera te Hrvoje Romić, predstavnik Zavoda za unaprjeđenje sigurnosti d.d.

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Rešetari i ukazane  potrebe

sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za  28. travanj 2023. godine (petak) u 19:30 sati

                          

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari

- usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari održane 16. ožujka     

 1. godine

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualna pitanja

       2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rešetari za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari u 2022. godini

b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari u 2022. godini

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Rešetari za 2022. godinu

d) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

e) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Rešetari za 2022. godinu

g) Izvješće o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije na području Općine Rešetari za 2022. godinu

h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Rešetari za 2022. godinu

i) Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Rešetari za 2022. godinu

j) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rešetari za 2022. godine

k) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2022.

l) Izvještaj o danim jamstvima za 2022. godinu

m) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza za 2022. godinu

n) Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU za 2022. godinu - predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Rešetari-rekonstrukcija pješačke staze u naselju Rešetari u ulici bana Josipa Jelačića
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Rešetari-rekonstrukcija nogometnog igrališta u naselju Gunjavci
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Inicijalna procjena geotermalnog potencijala Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Razno

    

           PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

            Milka Perković

Obavještavamo sve stanovnike Općine Rešetari da se privremeno zatvara državna cesta DC 51
dionica 002 od km 18+000 do km 23+200 zbog aktiviranja klizišta te oštećenja državne ceste.
Cesta će biti zatvorena do završetka sanacije.
Obilazni pravci su:
- Za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona
DC 51 – ŽC 4158 (Rešetari) – DC 49 (Batrina) – DC 49 (Pleternica) – DC 38 (Požega) – DC 51
(Brestovac)
Za obrnuti smjer koristiti autocestu A3 izlazom na čvor Lužani
- Za vozila čija ukupna masa ne prelazi 7.5 tona
DC 51 – ŽC 4158 (Nova Gradiška) – ŽC 4141 (Cernik) – DC 51 Baćin Dol) i obrnuto
,

Pozivamo sve vozače na strpljenje i pažnju u vožnji.

21. travnja 2023. godine je u prostorijama Dječjeg vrtića „Čarobni svijet“ u Rešetarima održana Osnivačka skupština hrvatskih branitelja „Domovini vjerni“. Prva je to udruga osnovana za područje jedne općine. Za prvog predsjednika izabran je Darko Radić, dopredsjednika Dražen Rosi i tajnicu Željka Balunović. Izabrani su upravni i  nadzorni odbor i časni sud. Darko Radić je istaknuo kako je cilj osnivanja udruge pomoć hrvatskim braniteljima u ostvarivanju njihovih prava te radi promicanja istine o Domovinskom ratu, stvaranju boljeg društva kroz uključenost branitelja u sve aspekte društva.  Udruga je osnovana na inicijativu općine Rešetari predvođenu Zlatkom Agom, načelnikom uz tridesetak okupljenih branitelja, pripadnika svih postrojbi iz obrambenog sustava od prvih pripadnika policije, ZNG, brigada i pukovnija, specijalne policije, izviđačkih postrojbi, civilne zaštite i ratnog saniteta i svih drugih  hrvatskih branitelja i ljudi koji su organizirali obranu stanovništva, nabavku oružja i odlazak dragovoljaca u postrojbe, te su radili na poslovima mobilizacije. Okuplja sve branitelje bez obzira u kojim su postrojbama bili i da li su već članovi drugih udruga. Skupštinu je otvorio Antun Lukačević, jedan od najstarijih branitelja koji je u svom kamionu za prijevoz kruha dovozio pomoć i naoružanje na novogradiško bojište.

 Nazočne su pozdravili Adam Tomićić,  Antun Zdunić, Dražen Rosi i u ime općine Rešetari Milka Perković, predsjednica Općinskog vijeća općine Rešetari. Govorili su o početcima organiziranog otpora agresoru na području općine Rešetari i na novogradiškom području. Na prvom sastanku gdje se govorilo o pripremama za Osnivačku skupštinu ove udruge načelnik Zlatko Aga je naglasio da je želja općine Rešetari  uključivanje branitelja u život lokalne zajednice i pomoć svim onim braniteljima koji do sada nisu uspjeli ostvariti svoja prava.  Određen je 28. lipanj kao Dan udruge „Domovini vjerni“.   

Ovih dana je u tijeku provedba arheološkog istraživanja nalazišta Lipanovac – Pustošine (Grgurevo) u Drežniku kojeg provodi Hrvatski restauratorski zavod. Srednjovjekovni lokalitet Lipanovac-Pustošina nalazi se jugoistočno od naselja Drežnik. Lokalitet je smješten na povišenom platou na 267 m nadmorske visine i prostire se na k.č.br. 966 i 967 k.o. Drežnik.

Ugovorena vrijednost arheološkog istraživanja iznosi 10.617,82 EUR (80.000,00 kn). Projekt je u potpunosti financiran iz proračuna Općine Rešetari.

Terenski dio istraživanja vršiti će se u razdoblju od 17. travnja 2023. godine do 28. travnja, a stručno izvješće o provedenim istraživanjima će biti izrađeno u roku 3 mjeseca od završetka arheoloških istraživanja.

 „U cilju istraživanja povijesne baštine i očuvanja kulturnog sadržaja Općine Rešetari, započeli smo s ovim hvale vrijednim projektom zbog čega sam izuzetno sretan. Ovo je jedan od bitnih projekata jer naša je dužnost da čuvamo i njegujemo povijest i kulturnu baštinu ovoga našega kraja“ – naglasio je načelnik Općine Zlatko Aga.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...