za baner video

 

fzoeuFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je početkom 2015. godine Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015 godini u kojem najavljuje natječaje iz Sektora energetske učinkovitosti i Sektora zaštite okoliša.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je početkom 2015. godine Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2015 godini u kojem najavljuje natječaje iz Sektora energetske učinkovitosti i Sektora zaštite okoliša.

Gore navedeni Godišnji program objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sve dodatne informacije u vezi navedenih natječaja mogu se dobiti na besplatnoj info liniji FZOEU za energetsku učinkovitost 0800 200 170 (radnim danom od 9.00 do 15.00 sati).

zakonoudrugamaSredinom prošle 2014. godine donesen je novi Zakon o udrugama (NN br. 74/14.) koji je stupio na snagu 01. listopada 2014. godine, kada se je prestao primjenjivati važeći Zakon o udrugama.

Predmet novog Zakona nije osnivanje trgovačkih društava ako udruge ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti. Ova pitanja bi se trebala urediti drugim zakonom čije se donošenje očekuje.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, a kako su najavljene Skupštine udruga s područja Općine Rešetari, postojeće udruge trebaju uskladiti statute do 30. rujna 2015. godine i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji tj. u ispostavi Nova gradiška.

U suprotnom udruzi prijeti likvidacija.

20150116 104450Ovih dana na području Općine rešetari odvijaju se radovi na uklanjanju štete nastale od poplava tijekom 2014. godine. Na vodotoku Rešetarica čiste se nanosi šljunka i taloga na branama i samom vodotoku.

Radovi su započeli na brani Hrvojević i odvijaju se cijelom dužinom. Nakon čišćenja taloga, provodit će se nasipanje pojasa i uređenje pokosa vodotoka gdje je došlo do odrona zemlje.

Radove izvodi Vodoprivreda d.o.o.

Nanosi blata i zemlje na cestama po završetku radova biti će uklonjeni. Molimo mještane na razumijevanje do okončanja radova.

HPA logo 4 3Nakon otkazivanja suradnje grada Nova Gradiška i Hrvatske poljoprivredne agencije ista je započela s radom u općini Rešetari. Za naglasit je da je to prvi put u povijesti od postojanja općine Rešetari da je jedna državna institucija započela rad u prostoru JLS-e općine Rešetari. Uvelike se nadamo da će rad Agencije pomoći u razvoju poljoprivrede cijelog područja općine Rešetari teko i cijelog novogradiškog kraja.

Hrvatska poljoprivredna agencija radi svaki dan u Slavonskom Brodu od 7.30 - 15.00, te je moguće kontaktirati na tel. 035/415-516 i 035/415-518. Ured u Rešetarima za početak radit će uredovnim danom tj. petkom od 7.30 - 15.00, a sve informacije mogu se dobiti na tel. 035/330-143; 035/330-145 ili fax. 035/330-144.

Voditelj službe je gospodin Ivan Solić dipl. ing., a kontrolni asistent za područje Ureda u Rešetarima je Zlatko Kausal.

Pozivamo sve građane šireg novogradiškog kraja da mogu koristiti usluge Agencije za poljoprivredu , temještane i OPG-e općine Rešetari na daljnju suradnju, a u interesu razvoja poljoprivrede i gospodarstva.

stipendijeOpćina Rešetari raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima, akademske godine 2014/2015.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja predavanja,a koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta na području općine Rešetari
- da su redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog stručnog ili sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj,
- da nisu stariji od 22 godine života, za studente prve godine studija,
- da se prijavljuju po osnovi:

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...