min tur sportMinistarstvo turizma i sporta 16.12.2020. godine raspisalo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2021. godini.

Ukupna vrijednost raspisanih natječaja je 18.043.260,00 kuna.

Što se tiče natječaja: Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja, on se proteklih godina pokazao iznimno zanimljivim za udruge koje se natječu u nižim ligama te su dobivena sredstva uvelike pomogle rad udruga.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:

1. Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem
2. Poticanje programa organiziranja natjecanja te sufinanciranja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši i RH te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan RH
3. Poticanje programa organiziranja međusobnih sportskih natjecanja.

Prihvatljivi su troškovi smještaja, ljudskih resursa, prijevoza, opreme te neizravni troškovi u vidu medalja, pehara i promidžbe.

potpis ugovora rek ceste brace radicDana, 18.12.2020. godine u Općini Rešetari nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o izvođenju radova Rekonstrukcije nerazvrstane ceste u ulici Braće Radića u Rešetarima između Općine Rešetari i tvrtke Niskogradnja Jurčak d.o.o. U ime načelnika općine Rešetari Zlatka Age potpisivanju je prisustvovala predsjednica Općinskog vijeća Općine Rešetari Milka Perković i direktorica tvrtke Niskogradnja Jurčak d.o.o. gđa. Ankica Jurčak.

Vrijednost ugovorenih radova je 1.389.339,29 kuna. Projekt sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Brodsko-posavska županija, dok će se ostatak iznosa financirati iz proračuna općine Rešetari.

Nadzor nad provođenjem radova Rekonstrukcije nerazvrstane ceste u ulici Braće Radića u Rešetarima provodit će tvrtka SB Invest d.o.o. iz Slavonskog Broda.

zgrada opcine19Na temelju čl. 35. st. 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96; 68/98; 137/99; 22/00; 73/00; 129/00; 114/01; 79/06; 141/06; 146/08; 38/09; 153/09; 143/12, 152/14, 81/15 – Pročišćeni tekst Zov) i čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01; 129/05; 109/07; 125/08; 38/09; 150/11; 144/12; 19/13; 137/15; 123/17; 98/19); čl. 33. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 2/09, 1/13) i čl. 12. – 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari broj 3/16; 4/17) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18.05.2020. godine donijelo je odluku o objavi Oglasa za javno prikupljanje ponuda za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Općine Rešetari.

OPŠIRNIJE / OGLAS

dom adzamovciDanas je u Zagrebu načelnik Zlatko Aga u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje s državnim tajnikom Nikolom Mažarom potpisao Ugovor o financiranju radova za rekonstrukciju društvenog doma u Adžamovcima -1. faza. u iznosu 253.389,00 kn.

Za naglasiti je da je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao Javni poziv i da je Općina Rešetari jedna od 18 jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske koja je dobila potporu središnjeg ureda.

Načelnik se zahvalio državnom tajniku Nikoli Mažaru na potpori i pozvao ga u posjet i obilazak općine Rešetari.

ODLUKA O ODABIRU

zgrada opcine19U četvrtak 17. prosinca 2020. godine s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 23. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualna pitanja

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti o dodjeli na uporabu građevine javne i društvene namjene Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima
-predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

3. Donošenje Odluke o osiguravanju sredstava za rad Dječjem vrtiću Čarobni svijet u Rešetarima
-predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rešetari za 2020. g.
-predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...