Zabrana šume 15062020STROGO SE ZABRANJUJE SJEČA I OTUĐENJE DRVNE MASE, KAO I BILO KAKVI RADOVI U PROSTORU ŠUME


k.č.br. 520/1, 16ha 95a i 86m2 i k.č. br. 799/1, 45ha 63a 79m2, zk.ul. 2229 k.o. Rešetari, u vlasništvu Općine Rešetari.

ODNOSNO KADA SE OSOBE ZATEKNU U KRŠENJU ZAKONSKIH PROPISA IZ ČL. 30 ZŠ/05 (U šumi se mogu sjeći samo doznačena stabla pod kontrolom ovlaštenih osoba), člankom 32. ZŠ/05 propisane novčane kazne od 10.000,00 do 30.000,00 kuna protiv prekršitelja. Inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona o šumama provodi Šumarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede , a temeljem Zakona o policiji proizlazi obveza policije da tim tijelima pruži pomoć i dostavi obavijesti o kojim vodi službene očevidnike za slučaj podnošenja obavijesti protiv fizičkih osoba, kao i protiv pravnih i odgovornih osoba ako postupaju protivno Zakonu o šumama.

Pravilnikom o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, propisana je strogo numerirana isprava koja se izdaje pri transportu drveta, a koju izdaje samo službena osoba.

Svaka nekontrolirana sječa ozbiljna je prijetnja zaštiti biološke osnove i raznovrsnosti šuma te gospodarenju na realnim osnovama, pa se zlorabi i izbjegavanje plaćanja svih propisanih davanja društvu te se u cijelosti nanosi znatna materijalna šteta.

Kako smo zadnjih dana uočili po dojavi znatne štete na šumskom vlasništvu Općine Rešetari, te nedozvoljeni ulaz i sječu u ukazanim šumama, prinuđeni smo na daljnje strogo postupanje, a građane molimo da se suzdrže od daljnjih nezakonskih radnji u šumi ili vlasništvu koje nije onih koji čine krađu ili otuđenje tuđih dobara, u ovom slučaju tuđeg drveta.

OPĆINA REŠETARI

kolektor-ugovorTemeljem provedbe EU projekta Aglomeracije Nova Gradiška-Cernik-Rešetari nositelj provedbe projekta Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška i tri JLS-e potpisale su Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, a potom izgradnje Kolektora za pročišćavanje otpadnih voda UPOV-a u Prvči do sliva ulijevanja u rijeku Savu.


Tako će se sva pročišćena voda od budućeg pročistača kolektora tj. cjevovoda ulijevati u rijeku Savu. Izrada idejnog i glavnog projekta kolektora od UPOV-a u Novoj Gradiški do Savskog Boka izvodit će HIDRO PLUS d.o.o., Osijek, ukupne vrijednosti 366.600,00 kn bez PDV-a, a uz sufinanciranje EU 73%, Hrvatskih voda 12% i lokalnog udjela JLS-e 15%. Općina Rešetari sufinancira 34% od lokalnog dijela.

zgrada-opcine19U petak 12. lipnja 2020. godine s početkom u 20:00 sati u Općini Rešetari ul. v. Nazora 30, (prostorija KUD-a Rešetari) održati će se 21. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualna pitanja

2. Izvješće o radu „Odlagališta" d.o.o. Nova Gradiška
-predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Rešetari za 2019. godinu.
- predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

4. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Rešetari
-predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

5. Prijedlog za dodjelu priznanja povodom obilježavanja Dana Općine Rešetari

6. Razno

dvd-povezali-opcineREŠETARI, 14. lipnja 2020. - Da su dobrovoljna vatrogasna društva Rešetari, Zakorenje i Bribir povezala svoje općine potvrdilo se na obilježavanju desete obljetnice potpisivanje Povelje o suradnji i bratimljenju dobrovoljnih vatrogasnih društava. Vatrogasci su postali i poveznica svojih mjesta i Općina na kojima je da vatrogasnu suradnju i prijateljstvo nastave zajedničkim naporima i projektima s kojima će unaprijediti ukupan život u svojim sredinama. Vrijedno pažnje tim je više jer se radi o općinama iz tri županije.

Zato su na obilježavanje obljetnice sa svojim vatrogascima u Rešetare došli načelnik Općine Vinodolski Marijan Karlić i predsjednik Općinskog vijeća Općine Brestovac Tomo Vrhovac. Domaćini, općinski načelnik Zlatko Aga i predsjednica Općinskog vijeća Rešetari Milka Perković, upoznali su ih s projektima koje je Općina Reršetari već realizirala, o projektima koji su različitim fazama realizacije, te projektima koji mogu biti od zajedničkog interesa.

OPŠIRNIJE...

 

projekt-javna-uprava„UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U JAVNU UPRAVU RH"

Općina Rešetari izabrana je među 15 jedinica lokalne samouprave kao pilot tijelo javne uprave u provedbi i radu EU projekta ministarstva uprave, financiranog EU sredstvima iz Operativnog programa, Učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020., prema Ugovoru o dodijeli bespovratnih sredstava (kodni broj: UP.04.1.1.06.0003) Ministarstva uprave i partnera Državne škole za javnu upravu.

Ukupna vrijednost projekta je 40.524.202,55 kn. Razdoblje provedbe projekta je od 02.02.2018. do 20.05.2022. godine.

Članovi Radne skupine i pilot tijela ispred Općine Rešetari:

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...