za baner video

 

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22 i 46/22; u daljnjem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 17. veljače 2022. godine slijedom čega postoji potreba usklađivanja općih akata jedinica lokalne samouprave sa Zakonom.

Prijedlog Odluke temelji se na članku 17. stavak 1. i  članku 289. stavak 7. Zakona.

Člankom 17. stavak 1. Zakona propisano je da djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način propisan ovim Zakonom, propisom kojim se uređuje udomiteljstvo i provedbenim propisima.

Zakonom propisuje da je pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, a ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Nadalje, Zakonom je utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave u svom proračunu dužne osigurati sredstva za potrebe socijalne skrbi, a prvenstveno osiguravati naknadu za troškove stanovanja osim dijela troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.

Također, Zakonom je propisano da troškovi stanovanja, osim troškova ogrjeva korisnika koji se griju na drva, mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog proračuna jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Sukladno članku 289. stavak 7. Zakona osim naknade za troškove stanovanja jedinice lokalne samouprave mogu u većem opsegu pružati i druge vrste naknada te u tom slučaju propisuju uvjete i način njihova ostvarivanja općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

Odlukom su predložene slijedeća prava u sustavu socijalne skrbi na području Općine Rešetari:

  1. Pravo na naknadu za trošak stanovanja
  2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
  3. potpora za novorođeno dijete,
  4. sufinanciranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća,
  5. financiranje kupnje nastavnih materijala za učenike osnovnih škola na području Općine Rešetari
  6. stipendije učenicima te redovnim i izvanrednim studentima,
  7. pravo na dodjelu poklon paketa,
  8. pravo na pomoć u naravi
  9. pravo na potporu za podmirenje troškova pogreba.

 

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnosti da u periodu od 29. studenog do 13. prosinca 2022. godine, do kraja dana, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi nacrt Odluke kako bi iste mogli uvrstiti na razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Rešetari na koju će se Odluka uputiti na donošenje.

 

Svi prijedlozi mogu se dostaviti na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

S poštovanjem

NAČELNIK

 Zlatko Aga

 

Poziv za javno savjetovanje_Odluka o socijalnoj skrbi Općine Rešetari

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Rešetari-nacrt za savjetovanje

Obrazac_za_savjetovanje-Odluka o socijalnoj skrbi Općine Rešetari

U Općini Rešetari 28.11.2022. godine je upriličeno, još jedno u nizu, primanje roditelja novorođene djece, kojima je isplaćena potpora za rođenu djecu, ali i dodijeljeni pokloni koji se sastoje od odjevnih predmeta za novorođenu djecu. Roditelje djece primio je načelnik Zlatko Aga i čestitao im na prinovama u obitelji. Roditeljima je se obratila i predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković.

U sklopu demografske obnove Općina Rešetari izdvaja naknade za novorođenu djecu (za prvo dijete 1.000,00, za drugo 2.000,00 i treće i svako sljedeće dijete 3.000,00 kn).

Općina Rešetari je ovom prilikom darivala 11 novorođenčadi, dok je u 2022. godini ukupno financirala 38 naknada za novorođenčad. Sredstva za financiranje ovog vida pomoći isplaćuju se prema zahtjevu roditelja kroz sustav e-novorođenčad te je za ovaj progam izdvojeno ukupno 56.000,00 kn za cijelu godinu.

Po završetku susreta zajedničkom fotografijom zabilježen je susret svih prisutnih.

Općina Rešetari sklopila je ugovor za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete uz ŽC 4158 Zapolje –Adžamovci (od stare pošte do skretanja za sela Gunjavci – Drežnik), u dužini od 700 m. Ugovorom su predviđeni građevinski radovi, postavljanje podzemne kabelske mreže i elektromontažni radovi. Ukupno će biti postavljeno 22 rasvjetna stupa, odnosno LED svjetiljke, a općina Rešetari u tu će svrhu izdvojiti oko 200.000,00 kuna.

Radove izvodi tvrtka Elcom, elektroinstalaterska i elektromehaničarska radionica, vlasnik Stjepan Marinović iz Zapolja.

Općina Rešetari posljednjih je godina uklonila sve štetne i neučinkovite svjetiljke zamijenivši ih s visokoenergetski učinkovitom LED rasvjetom, a većim dijelom u tu svrhu su korišteni ekstremni izvori financiranja.

Ostaje za riješiti dio dviju ulica u Rešetarima (Braće Radića, i kralja Petra Krešimira) u kojoj bi trebalo u idućoj godini se srediti potpuna rekonstrukcija električne energije, a time i vanjske rasvjete gdje bi bio i povećan broj rasvjetnih tijela čime bi bio postignut u potpunosti svijetlo tehnički zahtjev uz istodobno ostvarenje uštede električne energije i implementacije pametnog sustava rasvjete.

Implementirani sustav pametne rasvjete omogućava prvi korak prema implementaciji smart city tehnologije. Kako je glavni preduvjet korištenja pametne rasvjete uspostaviti komunikaciju između svjetiljke i centralnog položaja, ovim projektom se implementira prvi korak za implementaciju sustava pametne općine.

Javna rasvjeta na području općine nema veliki udio u ukupnoj energetskoj potrošnji, ali predstavlja veliki8 financijski trošak općini te općina planira ostvariti nova ulaganja u druge projekte, nadasve u foto vanjsku energanu kako bi izvor potrošne energije bio iz sunčanog ustava, a ne iz fosilnih energenata.

U cilju povećanja sigurnost cestovnog prometa započeli su radovi rekonstrukcije ŽC 4158 u naselju Rešetari, Ulica bana Josipa Jelačića – od Barbare i Ulica kralja Tomislava, u dužini od 2200 m.

Radove rekonstrukcije izvodi Poduzeće za ceste d.o.o. Slavonski Brod, a projekt financira Županijska uprava za ceste kroz redovno održavanje županijskih cesta.

Radovi se odnose na skidanje postojećeg asfalta cjelokupne širine kolnika i bankina te postavljanja novog asfalta i bankina. Završetak radova s očekuje do Božića, ako dopuste vremenski uvjeti.

 

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Rešetari i ukazane potrebe

szivam

16. sjednicu (elektroničku) Općinskog vijeća Općine Rešetarikoja će biti održana elektroničkim putem (e-maila)

25studenog 2022. godine (petak), 

s početkom izjašnjavanja, odnosno glasanja u 16:00 sati i završetkom u 20:00 sati

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odlukeo vrijednosti boda komunalne naknade

- predlagatelj Općinski načelnik  Zlatko Aga

Materijale za sjednicu članovima Općinskog vijeća Općine Rešetari dostavljamo na njihove elektroničke adrese. Mole se članovi Općinskog vijeća Općine Rešetari da glasanje za predloženu točku dnevnog reda obave isključivo putem elektroničke pošte (e-mailom) izjašnjavanjem sa „ZA“, „PROTIV “ ili „SUZDRŽAN“.

Ukoliko članovi Općinskog vijeća Općine Rešetari ne mogu sudjelovati u radu ove sjednice, o tome je potrebno obavijestiti predsjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari Milku Perković.

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Milka Perković

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...