ugovor-rasvjeta1Jučer, 13.07.2020. godine u općinskoj vijećnici Općine Rešetari svečano je potpisan ugovor o modernizaciji javne rasvjete između Općine Rešetari i tvrtke ELEKTRO-CENTAR d.o.o., Đakovo. Ugovor su potpisali načelnik općine Rešetari Zlatko Aga i predstavnik tvrtke Elektro-centar d.o.o. gosp. Petar Prodanović, uz nazočnost gđe Milke Perković, predsjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari i gđe Senke Vranić, vlasnice konzultantskog obrta Sintagma iz Nove Gradiške.

Nadzor nad provođenjem radova modernizacije javne rasvjete provodit će tvrtka DORS PROJEKT d.o.o. iz Čakovca. Projekt je vrijedan 2,4 milijuna kuna i financirat će se kreditom HBOR-a na 10 godina s kamatom 0,1 %.

Ovim projektom postojeća javna rasvjeta zamijenit će se novom LED rasvjetom. Osim zaštite okoliša i svjetlosnog onečišćenja ovim projektom planira se i ušteda u općinskom proračunu zbog znatno manje potrošnje električne energije i smanjena troškova održavanja. Rok za završetak projekta je 120 dana od uvođenja u posao.

civilna-zastita-mup 145433Stožer civilne zaštite RH donio je odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-1, od 13. srpnja 2020, a organizatori okupljanja koji očekuju dolazak više od sto sudionika obvezni su teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektronìčke pošte županijskog centra 112, najkasnije 48 sati prije planiranog početka okupljanja, dostaviti obavijest o održavanju okupljanja, sa svrhom, mjestom, danom i vremenom održavanja okupljanja.

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti: zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene vozači, ostali zaposlenìci u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu, zaposlenici u trgovačkoj djelatnostikupci za vrijeme boravka u prodavaonicama, zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koju dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka i druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

POVEZANI DOKUMENTI

• Odluka - maske.pdf

• Odluka-organizacija okupljanja.pdf

zgrada-opcine19Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08, 61/11) načelnik Općine Rešetari raspisuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme U Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari na Radno mjesto – komunalni djelatnik


– 2 izvršitelja/ce na određeno vrijeme od tri mjeseca (zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao) s mogućnošću produženja.

OPOŠIRNIJE/OGLAS

javni-uvid-polj-zemSukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Rešetari objavljuje
OBAVIJEST

O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG ISPRAVKA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE REŠETARI

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rešetari , ispravljen na temelju očitovanja Ministarstva poljoprivrede od 20. veljače 2020. godine) izložiti će se na javni uvid u razdoblju od 8. srpnja 2020. godine do 23. srpnja 2020. godine u sjedištu općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, 35400 Nova Gradiška.
Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 8. srpnja do 23. srpnja 2020. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u prostoru Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.
Program je također objavljen na internetskoj stranici Općine Rešetari (www,resetari.hr).
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (23. srpnja 2020. godine)
O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Rešetari u roku od 30 dana.
Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Općine Rešetari ili poštom.

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Rešetari možete preuzeti ovdje.
Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Rešetari možete preuzeti ovdje.

PRILOG / TABLICA

potpis ugovora 1Dana 03. srpnja 2020. godine u Slavonskom Brodu je upriličeno svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste u ulici B. Radića u Rešetarima s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a financiranje se provodi kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice. Ispred Ministarstva Ugovor je potpisao ministar Marko Pavić, a u ime načelnika Općine Rešetari Zlatko Aga bila je predsjednica Općinskog vijeća Milka Perković.

Dodijeljena su sredstva u iznosu 200.000,00 kn za ovaj projekt.

Kroz program razvoja lokalne zajednice daje se podrška razvoju gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih područja te jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja. Ulaganjem u slabije razvijena područja nastoji se poboljšati dostupnost lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...