za baner video

 

Stari Zapoljski kolodvor i stajalište uz prugu Zagreb-Vinkovci odlazi u povijest. Osim što je estetski narušavao izgled sela Zapolje, zgrada nekadašnjeg željezničkog kolodvora predstavljala je veliku opasnost za prolaznike, a pogotovo za one koji su nekontrolirano ulazili u stari derutni objekt koji je služio za putnike i korisnike željezničkog prijevoza dugi niz godina. Kako se putnički prijevoz željeznica mijenjao, tako je objekt ostao prazan i pod ničijom kontrolom koji su godinama vandali uništavali do neprepoznatljivosti, te je postala uteg vremena jer se više desetljeća ne koristi. Kako je dugi niz godina Općina Rešetari tražila od HŽ infrastrukture da isti ili uredi ili ukloni, došlo je do završetka ukazanog problema, te se započelo sa uklanjanjem objekta prošlog kolodvora u Zapolju.

HŽ infrastruktura je ugovorila radove uklanjanja  objekta te uređenja prostora uz željezničko stajalište u Zapolju ( južna strana) sa građevinskom tvrtkom KONTO-URS d.o.o. Samobor, a rok rušenja predviđen je 30 dana.

Uklanjanjem objekta Općina Rešetari se zahvaljuje HŽ infrastrukturi na provođenju svih radova, a uvjerljivo da će zadovoljni biti i svi mještani te vozači i putnici koji prelaze prugu zbog bolje preglednosti i lakšeg prometovanja tom dionicom županijske ceste koja presijeca željezničku prugu.

Glavni cilj ovog Programa je privući mlade obitelji da ostanu živjeti na ovome prostoru i omogućiti im da lakše dođu do krova nad glavom.

Na području Općine Rešetari, kao i u ostatku države, prisutan je izraziti trend starenja stanovništva i migriranje mladih. Prema posljednjim dostupnim podacima iz popisa stanovništva od 2011. godine pa do 2021. godine situacija je sada još lošija, prosječan stanovnik Općine Rešetari star je 44,5 godina, a broj umrlih već duže vrijeme premašuje broj rođenih.

Kako bi pokušala barem malo u budućnosti ublažiti ovu lošu demografsku sliku Općine Rešetari je krajem prošle godine donijela Program (demografske obnove) mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Rešetari. Glavni cilj ovog Programa je privući mlade obitelji do 45 godina i omogućiti im da lakše dođu do krova nad glavom ili da urede svoje domove za bolje življenje.

Ovaj Program planira se provoditi kroz tri mjere:

-  Mjera 1:  Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom gradnje, rekonstrukcije ili dogradnje kuće

- Mjera 2: Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade prve 3 godine od dana početka korištenja nekretnine

- Mjera 3: Sufinanciranje rate kredita za vrijeme trajanja subvencija osobama koje svoje stambeno pitanje ili svoje obitelji rješavaju kreditom kod banaka – trajanje subvencije 3 godine, te dodatno 1 godinu za maloljetno dijete te 2 godine za svako novorođeno dijete u vremenu subvencije. (MAX iznos kredita koji se subvencionira je 70.000,00 EUR na rok otplate minimalno 10 godina.)

Ideju ovog programa predložio je načelnik općine Rešetari, na koji vijećnici nisu imali prigovora te je takav usvojen i pravovaljan. - Uskoro se očekuje raspisivanje Javnog poziva za poticanje rješavanja stambenog pitanja na ovu skupoću cijene materijala te kako će teći provedba i koliko će vremena proći do trenutka zainteresiranosti mladih obitelji, to ćemo tek vidjeti- naglasio je načelnik općine Rešetari Zlatko Aga.

Ono što je posebno važno je da će se korištenje mjera iz ovog programa moći ostvarivati kumulativno, a time će se korisnicima omogućiti da ostvare subvencije iz sve tri mjere. Općina će u dogledno vrijeme na svojim internetskim stranicama objaviti natječaj i pozvati građane i mlade obitelji da se prijave na Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja te da se pripreme za korištenje ovog Programa.

Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za području općine Rešetari

PREDMET JAVNOG POZIVA – Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program), s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti, objavljuje se ovaj Javni poziv.


   PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI – Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (dalje: podnositelji).


Više na poveznici:     https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

JP sufinanciranje obrazovanja – 2023

Obrazac zahtjeva obrazovanje – 2023

Obavještavamo sve neprofitne organizacije i udruge koje su tijekom 2022. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Općina Rešetari temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Po potpisu i ovjeren obrazac dostavlja se na adresu Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari najkasnije do 01. ožujka 2023. godine.

Obrazac PROR_POT

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...