1 5Načelnik općine Rešetari Zlatko Aga i vlasnik obrta Građevinski radovi Josip Mirčić iz Zapolja, Josip Mirčić, potpisali su Ugovor o izvođenju radova na sanaciji krovišta mjesnog doma u Drežniku.

Predmet Ugovora su radovi na sanaciji krovišta doma, koje se izvođač obvezuje izvršiti prema važećim propisima i pravilima struke. Radovi će obuhvatiti nabavu, dopremu i ugradnju pod konstrukcije krova, daščane oplate krovišta, krovne prozore, limariju i ostalo sukladno ponudbenom troškovniku.

Ukupna cijena svih radova iznosi 180.701,00 kn.

Pri potpisivanju Ugovora o izvođenju radova sanacije krovišta u mjesnom domu Drežnik prisutan je bio i predsjednik KUD-a Drežnik, udruge koja najviše koristi mjesni dom za svoje aktivnosti. Želja KUD-a i mještana je bila upravo sanacija krovišta do obilježavanja 20. obljetnice KUD-a Drežnik.

Početak radova predviđa se 25. veljače 2020. godine, a rok završetka je 30 dana.

deratizacijaDjelatnici Sanitacije Osijek d.d., Osijek provesti će deratizaciju i uništavanje glodavaca na Vašem domaćinstvu. Trovanje glodavaca provest će se preparatima na bazi Bromadiolon-a 0,005% aktivne tvari, Antidot -VITAMIN K 1 na mjestima gdje se obično glodavci pojavljuju (gospodarske zgrade, podrum, dvorište, eventualno tavan).

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode građani se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje glodavca pružajući sve tražene
informacije i omogućiti pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne preparate
2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane
3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na
mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce
4. Spriječiti životinjama, kućnim ljubimcima, pticama dodir sa otrovnim preparatima
5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane preparate

Mole se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE OTROVA ZA GLODAVCE PROVODIT ĆE SE U PERIODU OD 17.02.2020. DO 26.02.2020. OD 08.00 DO 16.00 SATI, A PROVODIT ĆE SE PREDVIĐENOM I DOGOVORENOM PLANU OPĆINE REŠETARI I PROVODITELJA DERATIZACIJE

spremnici-otpadU utorak, 18. veljače 2020. godine u sklopu Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva sklopljenog između Općine Rešetari i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je proveo javnu nabavu za cijelu Hrvatsku, najavljena je primopredaja novih spremnika u iznosu od 482.781,24 kuna (Fond 85%-Općina 15%) koje će Općina Rešetari uz javno poduzeće Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška podijeliti domaćinstvima za razvrstavanje komunalnog otpada, temeljem ugovornih obveza kao i zakonom predviđenim planom „odvajanje otpada na kućnom pragu".

Nabavka spremnika financira se sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020", specifični cilj 6.1. „Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta" u sklopu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i Općine Rešetari 2017.-2022. za ostvarenje Cilja 1.2. odvojeno prikupiti 60% komunalnog otpada kao jedna od mjera, određena Mjera 1.2.1. nabavka opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila, te Cilja 1.3. Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada, određena Mjera 1.3.2. Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada.

FB Čijalo Zapolje 20

Načelnik Općine Rešetari raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Općinu Rešetari, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto višeg referenta za obračun komunalne naknade, komunalnog doprinosa, javne površine i ostalih prihoda Općine- 1 (jedan) izvršitelj – m/ž na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezan probni rad od 3 (tri) mjeseca.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

OPIS POSLOVA

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Fax: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...