DSC 8619Započeli su radovi na izgradnji sustava otpadnih voda, sekundarne mreže u lici Braće Radića u Rešetarima.

Iako je kanalizacijska mreža izgrađena u ulici, dio kuća nije se mogao spojiti zbog konfiguracije terena, tj. kuće su niže od visine gravitacijskog kolektor otpadnih voda.

Sada se gradi novi gravitacijski kolektor iza kuća kroz bašče za 25 kuća, sa priključcima za iste.

Vrijednost radova je 390.000,00 kuna, a radove izvodi Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. Nova Gradiška.

DSC 8745Projektom uređenja ulice braće Radića u Rešetarima u prvoj fazi izvršeni su radovi pripreme ulice za asfaltiranje. Izvršit će se izrada asfaltnog sloja u dužini od 850 metara u smjeru ulice K .P Krešimira, dok će se preostali dio ceste u samom naselju dovršiti u najkraćem roku, čim se završe pripreme na kružnom toku.

Lokalna cesta koja je bila u prosjeku uža proširit će se za 1 metar, na prosječnu širinu ceste od 5,20 m.

Radove financira Općina Rešetari, a radove izvodi Jurčak d.o.o. iz Slavonske Požege.

zgrada opcine 2021Načelnik Općine Rešetari donio je Odluku o produženju roka za prijavu na javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu od dana 25. siječnja 2021. godine, a koji je objavljen na mrežnoj stranici Općine Rešetari.

Rok za dostavu dokumentacije je 15.04.2021. do 14:00 sati. Molimo sve prijavitelje da prouče i postupe u skladu sa svim izmjenama navedenim u I. izmjeni Uputa za prijavitelje. Pozivamo sve prijavitelje na poštivanje Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19).

Također, nam dostavite pravilno popunjene obrasce opisnog i financijskog izvještaja (OIS i FIS) za pravdanje sredstava dobivenih u prethodnoj godini.

zucŽupanijska uprava za ceste Brodsko posavske – županije provodi otvoreni postupak javne nabave radova gdje je predmet nabave gradnja dionice na županijskoj cesti Ž4159 (Brđani-Ž4158).

Predmet zahvata je izgradnja cestovnog kolnika između naselja Brđani i županijske ceste Ž4158.

Ukupna dužina prometnice iznosi 953,22 m i širine cca 3,80 m sa cestovnim jarcima i cestovnim propustima na kolnim ulazima. Na predmetnoj prometnici postaviti će se novi nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u debljini od 40 cm sa kontinuiranim procjednicama debljine 10 cm. Nakon toga asfaltni kolnički zastor izvodi se sa nosivohabajućim asfaltom u jednom sloju sa AC16 surf 50/70 AG4 M4 u debljini od d=7 cm namijenjenim za lako prometno opterećenje. Po dovršetku nasipa i kolničke konstrukcije potrebno je izvesti humusirane bankine u širini od 1,0 odnosno 1,2 m sa minimalnim poprečnim padom od 4,0 %.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj je 31.03.2021. godine objavio Dokumentaciju o nabavi na EOJN RH sa svim prilozima.

DSC 8563U prostoru općine Rešetari održano je predavanje o načinu rada udruga kojeg je održala Ivana Ožegović, direktorica tvrtke Domino Mod d.o.o.

Na predavanju su bili prisutni predstavnici svih udruga s područja Općine Rešetari koji su na ovaj način dobili informaciju o načinu na koji bi njihova udruga trebala djelovati u skladu sa Zakonom o udrugama. Informirali su se o pravilnom vođenju same udruge, važnosti i ozbiljnosti rada, potrebnoj odgovornosti te mogućim novčanim kaznama u slučaju nepravilnog, odnosno nezakonitog rada. Istaknula je važnost djelovanja udruga sukladno Zakonu u udrugama.

„S obzirom na probleme s kojima se suočavaju udruge organizirali smo ovo predavanje kako bi naše udruge mogle kvalitetno i zakonito djelovati. Sretan sam što ste se odazvali na moj poziv. Pozivam sve na ozbiljnost rada jer to je ključ uspješnog djelovanja. Učinimo ovaj naš prostor ugodnim za boravak i nastojmo svi zajedno pridonositi poboljšanju kvalitete života u našoj Općini.“ – rekao je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...