zgrada-opcine19Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Rešetari, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Rešetari i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Rešetari. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2020.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

OBRAZAC / preuzimanje

DOKUMENT

zgrada-opcine19Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN.br. 86/08) Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa za prijem u službu namještenika – komunalnog djelatnika zamjena za bolovanje u Jedinstveni upravni odjel općine Rešetari upućuje POZIV ZA TESTIRANJE Kandidata prijavljenih za javni oglas (natječaj) koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

I. Dana 26. listopada 2020. s početkom u 7,30, sati u zgradi Općine Rešetari , V.Nazora 30, Rešetari, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova komunalnog djelatnika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari, a temeljem javnog oglasa objavljenog na Zavodu za zapošljavanje 7. 10. 2020. Nova Gradiška i oglasnim pločama Općine Rešetari.

OPŠIRNIJE...

zgrada-opcine19U izradi prijedloga Proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu Općina Rešetari poziva sve građane i pravne osobe da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu i dostave svoje prijedloge i ideje.

Rok za dostavu prijedloga je zaključno do 30. listopada 2020. godine. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni koji budu prihvaćeni, ugradit će se u konačni prijedlog Proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu, te će biti proslijeđeni Općinskom vijeću Općine Rešetari na razmatranje i usvajanje.

Obrazac za sudjelovanje građana i pravnih osoba u kreiranju Proračuna može se preuzeti na web stranici Općine Rešetari ili u pisarnici Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari

- Obrazac za prijedlog projekata za uvrštenje u Proračun Općine Rešetari za 2021. godinu.

- Javni poziv

DSC 7385U četvrtak 15. kolovoza 2020. godine ,u prostorijama Općine Rešetari , održana je izborna skupština Općinskog društva „Crvenog križa2 Općine Rešetari.

Uz članove društva Skupštini su prisustvovali Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga i ravnatelj Gradskog društva „Crvenog križa" Nova Gradiška Franjo Pavlović.

U svom izvještaju o radu minule godine, dosadašnji predsjednik društva „Crvenog križa" Općine Rešetari Željko Marinović, istako je niz akcija pomoći korisnicima socijalne pomoći, kao i onima koji su u potrebi za pomoć, do podjele poklon paketa hrane i drugih potrepština, nadasve pomoći obiteljima sa kućanskim aparatima.

Poseban naglasak je dan na pomoći Crvenog križa na posudbi 10 isušivača vlage poslije elementarne nepogode, te pomoći oko vraćanja u prvobitno stanje prije nepogode.

Za novog predsjednika izabran je stari predsjednik Željko Marinović, za zamjenika Branko Vukšić, za zastupnika u Županijski Odbor u Crvenog križa, izabran je Ivan Oršulić, za koordinatora Crvenog križa, u civilnoj zaštiti općine Rešetari izabran je Ivan Sedlaček, kao i sedam članova Odbora Općinskog društva „Crveni križ" Općine Rešetari na mandat od četiri godine.

kanalizacijaPRIMJEDBE GARANTNOG ROKA NA IZGRAĐENU KANALIZACIJU I VODOOPSKRBU AGLOMERACIJE NOVA GRADIŠKA-CERNIK-REŠETARI

Cjenjeni korisnici, mještani Općine Rešetari,

Radi ažuriranja baze podataka te daljnjeg pružanja što kvalitetnije usluge , molimo vas da prijavite sve moguće vidljive nedostatke na izgrađenoj mreži kanalizacije i vodovoda na cijelom području Općine Rešetari koje je prije dvije godine završila tvrtka KOIMING d.o.o. Koprivnica u sklopu provedbe EU projekta izgradnje kanalizacije i vodovoda sa priključcima u iznosu od 42 milijuna kuna za cijelo naše područje svih 7 naselja.

Razlog ovoga traženja je prikupljanje podataka i primjedbi na izgrađenu mrežu i priključke dok traje garantni rok od dvije godine, a koji ističe krajem 11. mjeseca 2020. godine.

Molimo da sve primjedbe prijavite u roku 8 dana, u Vodovod Zapadne Slavonija d.o.o. Nova Gradiška, na adresu Ivana Gundulića 15D ili u Općinu Rešetari na adresu Vladimira Nazora 30, Rešetari ili telefon 035/367-296.

Općina Rešetari

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...