za baner video

 

2. Sjednica Općinskog vijeća

zgrada opcine 2021U ponedjeljak 5. srpnja 2021. godine s početkom u 19:30 sati u vijećnici Općine Rešetari održati će se 2. sjednica Općinskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1. Aktualni sat

2. Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća Općine Rešetari
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

3. Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika Općine Rešetari.
-predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu
Sa programima:
a) Izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.g.
b) Izmjena programa razvoja turizma
c) Izmjena programa javnih potreba u području dodatnih usluga u zdravstvu i preventivi
d) Izmjena programa razvoja civilne zaštite
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

 

5. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Rešetari za financiranje političkih
Stranaka u razdoblju od 8. 6 2021. do 31.12.2021.
- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

6. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rešetari za razdoblje
od 1. 1. 2020. do 31.12.2020.
a) Izvješće o izvršenju Programa utrošku sredstava šumskog doprinosa
b) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
c) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava za javne potrebe u vatrogastvu
d) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava održavanje komunalne infrastrukture
c) Izvješće o izvršenju Programa utroška gradnje i objekata komunalne infrastrukture
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

7. Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića i pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića
čarobni svijet u Rešetarima, Rešetari
- Predlagatelj načelnik Općine Zlatko Aga

 

8. Donošenje Odluke o darovanju crkve u Gunjavcima Župi mučeništva sv.Ivana Krstitelja
Zapolje
- predlagatelj Općinski načelnik

9. Prijedlog Komisije za izbori i imenovanja
a) Imenovanje Komisije za statut i poslovnik i normativnu djelatnost
b) Imenovanje povjerenstva za prirodne nepogode

10. Razno

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...