za baner video

 

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Rešetari

zgrada opcine 2021Na temelju članka 33. Statuta Rešetari (Službeni glasnik Općine Rešetari br. 1/18, 1/20), članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14) i članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Rešetari („Službeni glasnik Općine Rešetari 3/14), Općinsko vijeće Općine Rešetari, putem Odbora za izbor i imenovanje, objavljuje

JAVNI POZIV  za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Rešetari

I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Rešetari kao savjetodavnog tijela Općine Rešetari koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih ima 5 (pet) članova uključujući predsjednika i zamjenika, a bira ih Općinsko vijeće Općine Rešetari na vrijeme od 3 (tri) godine.

II. Za člana Savjeta mladih može biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području Općine Rešetari koja u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih ima navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

III. Pravo isticanja kandidature imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. Neformalnu skupinu mladih čini najmanje 20 mladih.

 

Ovlašteni predlagatelji su dužni prilikom isticanja kandidature predložiti i zamjenika kandidata za člana Savjeta mladih.

IV. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku u zatvorenoj koverti na adresu Općina Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari. 35400 Nova Gradiška, s naznakom: „Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Rešetari“

Obrazac prijavnice može se podignuti u pisarnici Općinske uprave, na mrežnoj stranici Općine Rešetari te zatražiti putem mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prijedlog mora biti potpisan od ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom. Prijedlog koji podnosi neformalna skupina mladih mora biti potpisan od najmanje 20 mladih i uz svaki potpis trebaju biti navedeni osnovni podaci (ime i prezime, adresa, OIB) potpisnika.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti dokumentaciju koja služi kao dokaz da kandidat ispunjava uvjete iz ovog poziva.

V. Rok za isticanje kandidatura je 10. rujna 2021.godine.

Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se uzeti u razmatranje.

VI. Rok za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata je 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava nakon čega će Odbor za izbor i imenovanja sastaviti izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Općine Rešetari.

VII. Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Biranje se provodi tajnim glasovanjem na način da se na listiću zaokruži pet kandidata.

U slučaju da se Savjet mladih ne može izabrati jer dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova i to između onih kandidata koji nisu izabrani u prvom krugu jer su imali isti broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

VIII. Javni poziv će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Rešetari https://www.resetari.hr/.

 

wordOBRAZAC - POPIS ČLANOVA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH KOJA PODRŽAVA KANDIDATURU ZA ČLANA SAVJETA MLADIH OPĆINE REŠETARI

wordPRIJAVNICA ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE REŠETARI

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...