Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta i nerazvrstana cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna i nerazvrstana cesta da u k.o. Brđani na k.č. br. 796/15, 880/1, 880/2, 878/1, k.o. Adžamovci na k.č. br. 824, k.o. Rešetari na k.č. br. 3740, 3759, 3802, 3844, 3846, 3847 i k.o. Baćin Dol na k.č.br. 959/3, 959/4, 983/6, 1142, 1143, 1644, Općina Rešetari započinje sa postupkom evidentiranja javnih i nerzvrstanih cesta.

Radovi započinju 31. kolovoza 2021. godine i od toga datuma Općina Rešetari započinje sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera Ane Gavran mag. ing. geod. et geoinf. GEO1229 iz tvrtke MIG d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 12/1.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja dana 31. kolovoza 2021. godine od 12 do 14 sati u zgradi Općine Rešetari, Ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari.

Općina Rešetari
Rešetari, Ulica Vladimira Nazora 30
Klasa: 340-01/21-01/05
Ur. Broj: 2178/22-01/06-21-01
Rešetari, 30. kolovoza 2021. g.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...