Javni poziv za uvid u geodetski elaborat - Općina Rešetari

Na temelju članka 123-133 Zakona o cestama (NN 84/11,18/13, 22/13,54/13,148/13, 92/14, 110/19) te članka 67, 74 i 75 Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN59/15) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena nerazvrstana cesta Starac – put kod groblja na kčbr. 3775 k.o. Rešetari Mbr. 318191 da Općina Rešetari započinje postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123-133 Zakona o cestama (NN 84/11,18/13, 22/13,54/13,148/13, 92/14, 110/19), temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastarskom operatu i upisuju u zemljišnu knjigu kao nerazvrstane ceste, javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne/nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka GEOMEL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Bana Josipa Jelačića 3A, 35400 Nova Gradiška, direktor: Predrag Janošević.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 20.07.2022. godine (srijeda) u prisustvu ovlaštenog inženjera geodezije: Ivan Bednarik, dipl.ing.geod., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 21.07.2022. godine (četvrtak) od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama Općine Rešetari, Vladimira Nazora 30, Rešetari.

NAČELNIK OPĆINE REŠETARI

Zlatko Aga

  Javni poziv za uvid u geodetski elaborat-Općina Rešetari

 

 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...