za baner video

 

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari

KLASA: 024-01/23-01/03

URBROJ:2178-18-03/01-23-1

Rešetari, 10. ožujak 2023. godine

 

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Rešetari i ukazane  potrebe sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 16.ožujka 2023. godine (četvrtak) u 18:00 sati

                          

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari

- usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari održane 20. prosinca 2022.   

  godine

- usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari (elektroničke) održane 08. 

  veljače 2023. godine

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualna pitanja
 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 829/4 k.o. Adžamovci

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Plana mreže Dječjeg vrtića na području Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta i prenamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2022. godini

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Plana zaštite od požara za područje Općine Rešetari i Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Rešetari u 2022. godini

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Rešetari za 2023. godinu

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

-  predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Rešetari (PROČIŠĆENI TEKST)

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o materijalnim pravima službenika i namještenika u Općini Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima
 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Poslovnog plana za 2023. godinu VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju prijedloga Pravila Zadruge: Zajednice proizvođača novogradiškog kraja

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Razno

    

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

                

Milka Perković

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...