za baner video

 

Poziv na 21. Sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari

Na temelju članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Rešetari i ukazane  potrebe

sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za  28. travanj 2023. godine (petak) u 19:30 sati

                          

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari

- usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari održane 16. ožujka     

 1. godine

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualna pitanja

       2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Rešetari za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari u 2022. godini

b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Rešetari u 2022. godini

c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Rešetari za 2022. godinu

d) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

e) Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

f) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Rešetari za 2022. godinu

g) Izvješće o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije na području Općine Rešetari za 2022. godinu

h) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Rešetari za 2022. godinu

i) Izvješće o izvršenju Programa razvoja civilnog društva na području Općine Rešetari za 2022. godinu

j) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Rešetari za 2022. godine

k) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2022.

l) Izvještaj o danim jamstvima za 2022. godinu

m) Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza za 2022. godinu

n) Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU za 2022. godinu - predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja povodom Dana Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Rešetari-rekonstrukcija pješačke staze u naselju Rešetari u ulici bana Josipa Jelačića
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Rešetari-rekonstrukcija nogometnog igrališta u naselju Gunjavci
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Inicijalna procjena geotermalnog potencijala Općine Rešetari
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čarobni svijet u Rešetarima
 • predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga
 1. Razno

    

           PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

            Milka Perković

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...