za baner video

 

Obavijest o prijavi na natječaj za financiranje javnih potreba Općine Rešetari za 2016. godinu.

udruge1Obavještavamo sve udruge, dosadašnje korisnike proračunskih sredstava Općine Rešetari te sve ostale udruge (osim sportskih i udruga zaštite od požara općine Rešetari DVD-ovi) koje su do sada bile ili nisu bile korisnici proračunskih sredstava Općine Rešetari, da će slijedom Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Natječaj za financiranje javnih potreba Općine Rešetari za 2016. godinu bit objavljen nakon donošenja Proračuna za 2016. godinu, što znači, najranije u siječnju 2016. godine.

Sve informacije redovno će se objavljivati na internetskim stranicama Općine Rešetari.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...