Odluke

2020. godina 
 
 
 
pdfOdluka o dodjeli školarina izvanrednim studentima

 
 
pdf
Odluka o dodjeli studentskih stipendija

 

 

 
2019. godina 
 
 
pdfOdluka o dodjeli učeničkih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 
 
pdfOdluka o odabiru ponuditelja WIFI4EU

 

 pdfOdluka o dodjeli potpora udrugama 2019.
 
 
 
2018. godina
 
 
pdfOdluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana

 
pdfOdluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari

 
pdfOdluka o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari
 
pdfOdluka o odabiru kandidatkinja u Programu „"Kreirajmo kvalitetniji život zajedno – program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području Općine Rešetari

 
pdf
Odluka - Privremena regulacija prometa nerazvrstanih cesta u naselju Rešetari
 
pdfOdluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Rešetari za 2018.godinu 
 
 
pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Rešetari
 
 
pdfOdluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 
pdfOdluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2017/2018.
 
pdfOdluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana

 

pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Rešetari za razdoblje 2017. - 2022. godine
 
pdf Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 
pdf Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rešetari za 2016. godinu
 
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Rešetari za financiranje političkih stranaka Općine Rešetari u 2016. godini
 
pdf Odlka o upravljanju mjesnim grobljima Općine Rešetari
 
pdf Odluka o komunalnom redu
 
pdf Odluka o financiranju troškova prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola

pdf Odluka o produljenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana
 
pdf Odluka o odvodnji otpadnih voda Općine Rešetari
 
pdf Odluka o upisu grobnih mjesta na području Općine Rešetari
 
pdf Odluka o grobljima
 
pdf Cjenik ukopa i pratećih poslovaresetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...