Odluke

 
2022. godina
 
pdf
 
Odluka o raspisivanju natječaja 2022_2023.-izvanredni studenti
 
pdf
 
Odluka o raspisivanju natječaja 2022_2023.-redovni studenti
 
pdf
 
Odluka o raspisivanju natječaja 2022_2023.-učenici
 
pdf
 
Odluka o osnivanju povjerenstva 2022_2023
 
pdf
 
 
pdf 
 
pdf 
 Očitovanje na Cjenik Odlagališta d.o.o. Općina Rešetari
 
pdf 
 
pdf 
 
pdf 
Suglasnost na upis djece u dječji vrtić 2022_2023
 
pdf 
Odluka o dodjeli školarina izvanrednim studentima 2021_2022.
 
pdf 
 Odluka o dodjeli studentskih stipendija 2021_2022
 
 
pdf Odluka o dodjeli stipendija učenicima 2021_2022
 
 
pdf Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022.godinu_Općina Rešetari
 
 
pdf Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada
 
 
pdf Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rešetari
 
 
pdf Odluka o izmjeni i dopuni odluke o sprečavanju odbacivanja otpada
 
 
pdfOdluka o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Rešetari
 
 
pdfZaključak o usvajanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2021.
 
 
 
 
2021. godina
 
 

pdfProvedbeni program Općine Rešetari za razdoblje 2021.-2025.

 

pdfOdluka o donošenju Provedbenog programa Općine Rešetari za razdoblje 2021.-2025.

 
 pdfOdluka o izuzeću od obveze plaćanja roditelja u cijeni Dječjeg vrtića
 
 
pdfOdluka o financiranju - projekt "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II" (UP.02.1.1.13)
 
 
 
2020. godina 
 
 
 
pdfOdluka o dodjeli školarina izvanrednim studentima

 
 
pdf
Odluka o dodjeli studentskih stipendija
 

 

 pdfOdluka o dodjeli potpora udrugama Općine Rešetari za 2020. godinu

 

 

 
2019. godina 
 
 
pdfOdluka o dodjeli učeničkih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.
 
 
pdfOdluka o odabiru ponuditelja WIFI4EU

 

 pdfOdluka o dodjeli potpora udrugama 2019.
 
 
 
2018. godina
 
 
pdfOdluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana

 
pdfOdluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari

 
pdfOdluka o poništenju dijela Oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari
 
pdfOdluka o odabiru kandidatkinja u Programu „"Kreirajmo kvalitetniji život zajedno – program zapošljavanja žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području Općine Rešetari

 
pdf
Odluka - Privremena regulacija prometa nerazvrstanih cesta u naselju Rešetari
 
pdfOdluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Rešetari za 2018.godinu 
 
 
pdfOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Rešetari
 
 
pdfOdluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 
pdfOdluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2017/2018.
 
pdfOdluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana

 

pdf Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Rešetari za razdoblje 2017. - 2022. godine
 
pdf Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu
 
pdf Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rešetari za 2016. godinu
 
pdfOdluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Rešetari za financiranje političkih stranaka Općine Rešetari u 2016. godini
 
pdf Odlka o upravljanju mjesnim grobljima Općine Rešetari
 
pdf Odluka o komunalnom redu
 
pdf Odluka o financiranju troškova prehrane u školskoj kuhinji za učenike osnovnih škola

pdf Odluka o produljenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana
 
pdf Odluka o odvodnji otpadnih voda Općine Rešetari
 
pdf Odluka o upisu grobnih mjesta na području Općine Rešetari
 
pdf Odluka o grobljima
 
pdf Cjenik ukopa i pratećih poslovaresetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...