za baner video

 

kuca-2Proteklih dana Općina Rešetari zaprimila je Odluku od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o odobrenim financijskim sredstvima za neposredno sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama koji se odnosi na ugradnju/zamjenu vanjske stolarije i uređenja fasada.

Pojedini korisnik može ostvariti sufinanciranje u iznosu 65% prihvatljivih troškova tj. u maksimalnom iznosu od 48.750,00 kn, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 60%, a Općina Rešetari 5% troškova.

Program energetske obnove obiteljskih kuća provodi se kroz Fond u suradnji sa županijama, gradovima i općinama. Uz značajan udio bespovratnih sredstava koje građani mogu dobiti, pojednostavljena je i procedura za prijave. Kroz program energetske obnove obiteljskih kuća poboljšati će se uvjeti života, smanjiti troškovi za energiju i pritom će se osigurati posao brojnim obrtnicima i tvrtkama.

Općina Rešetari u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sljedećem razdoblju provest će natječaj za sufinanciranje obnove stambenih zgrada (privatnih kuća).

DSCF8299Savjetodavna služba objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika za 2015. godinu.

Šumska prometnica treba služiti za gospodarenje šumama šumoposjednika. Protupožarna prometnica treba služiti za zaštitu šuma šumoposjednika od požara.

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova iz ovoga javnog poziva određen je godišnjim operativnim planom Savjetodavne službe.

Zahtjevi se podnose na obrascu koji je dostupan u uredima Savjetodavne službe i web stranici www.savjetodavna.hr.

MJESTO I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Nadležni uredi Savjetodavne Službe, do 15. rujna 2014. godine, s naznakom: ZA JAVNI POZIV - ŠUMSKE I PROTUPOŽARNE PROMETNICE.

JAVNI POZIV

ZAHTJEV/OBRAZAC

phpThumb generated thumbnailNačelnik Zlatko Aga odbio je ''Odlagalištu'' d.o.o. dati suglasnost za povećanje cijene javne usluge prikupljanju miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog otpada.

''Odlagalište'' d.o.o. je načelniku podnijelo zahtjev da se uvede nova, veća cijena komunalna usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada od 01. kolovoza 2014. godine, ali bez jasnih usklađivanja s novim Zakonskim odredbama, tj. nepoštivajući Odluku predstavničkog tijela JLS-e o načinu pružanja javne usluge kao i obračunu razmjerno količini predanog otpada za obračunsko razdoblje.

Načelnik Općine Rešetari zaključio je da tek nakon što se utvrde kriteriji za izračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom, kao i provođenja svih obveza davatelja usluge te usklađivanja obaveza korisnika javne usluge u prijelaznom roku će se stvoriti mogućnosti zaključka o primjeni novih cijena za ekonomski održivo poslovanje kao i sigurno, redovito i kvalitetno pružanje usluge, a sukladno odredbama ZOGO-a.

brdjani kanalska mrezaGrupa mještana Općine Rešetari proteklih tjedana i mjeseci učestalo provodi samovolju i ne poštivaju zakonske odluke koje donosi predstavničko tijelo Općine Rešetari, tj. provodi izvršna vlast Općine Rešetari, a poglavito se radi o zatrpavanju i zlouporabi javnih prometnih površina kao i javnih zelenih površina. Temeljem Odluke o komunalnom redu javno su dati napuci za ponašanje, a tako i provođenje svih radnji građana koji žive na području svih naselja unutar građevinskog područja.

Člankom 66. Odluke o komunalnom redu jasno je iskazano da je zabranjeno zatrpavanje i zacjevljivanje otvorenog kanala za oborinsku odvodnju ili izgradnju kolnog pristupa preko kanala za oborinsku odvodnju bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rešetari kao i da je za sve prekope i druge javne radove na javnim površinama, izvođač odnosno investitor dužan zatražiti odobrenje, a Rješenjem će se odobriti prekopi i drugi radovi, kao i poduzeti sve mjere zaštite javnih površina.

Shodno izrečenom za nepoštivanje Odluke o komunalnom redu predviđene su kaznene odredbe za sve prekršitelje Zakona i Odluka koje nisu zanemarive.

Pozivamo sve građane na poštivanje Odluke o komunalnom redu kao i da se upoznaju s odredbama istih kako se svi zajedno ne bi našli u neugodnoj situaciji.

P1080851 KopirajNačelnik Općine Rešetari Zlatko Aga obišao je gradilišta na kojima su u tijeku radovi. Obišao je izgradnju obilaznice na kojoj se asfaltira 1200 m asfaltnog habajućeg sloja, te radove na izgradnji kružnog toka na cesti D 51 i spoju nove obilazne ceste uz poduzetničku zonu Rešetari, kao i početak izgradnje poljske ceste uz novoizgrađenu državnu cestu Rešetari – Nova Gradiška.

Uz predstavnike HEP-a i izvoditelja radova ''Dalekovod'' d.o.o. kao i nadzornog inženjera obišli su radove na izmještanju dijela 35 kv dalekovoda Batrina – Nova Gradiška u Adžamovcima i Brđanima tj. betonaži i montaži rešetkastih stupova.

Također uz izvođača radova ''Georad'' d.o.o. iz Zagreba u Zapolju obišli su postavljanje sekundarne vodoopskrbne mreže Zapolje – Godinjak.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...