katastarGlavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr.sc Damir Šantek, dipl.ing. sukladno odredbi članka 56. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine, br. 112/2018) donio Odluku o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Rešetari, kojom dana 22. siječnja 2021. godine stupa na snagu novi katastarski operat katastra nekretnina za katastarsku općinu Rešetari.

Time je završen postupak nove katastarske izmjere za cijelu katastarsku općinu Rešetari. Novi katastarski operat je stavljen u službenu uporabu, te je otvorena nova zemljišna knjiga za k.o. Rešetari.

Podsjetimo, u 2008. godini započeo je postupak nove izmjere za k.o. Rešetari, obuhvata od 2092 ha u ukupnom iznosu od 5.548.286,00 kuna bez PDV-a.

Financiranje sredstava za izvršenje navedenih usluga osigurali su Državna geodetska uprava 40%, Brodsko-posavska županija 20% i Općina Rešetari 40%.

U nizu poteškoća koji su pratili ovu izmjeru kroz godine rada ipak se došlo do kraja, te treba naglasiti da je prije ove izmjere bila prva i jedina ona iz 1886. godine.

Pa stoga moramo ipak reći da nakon 12 godina rada područje k.o. Rešetari ulazi u novu eru izdavanja potvrda katastra i gruntovnica u novom digitalnom obliku, te je područje k.o. Rešetari dobilo novi digitalni ortofoto plan i digitalni model cijelog terena, te su riješeni više od 93 % vlasničkih odnosa, tj. od dosadašnjih 7000 katastarskih čestica novouređenim katastrom područje k.o Rešetari sada obuhvaća 4380 katastarskih čestica.

20210126 094124Ovih dana HEP ODS d.o.o., Elektra ispostava Nova Gradiška priključila je reciklažno dvorište na električnu energiju te će biti omogućen kvalitetniji rad samoga reciklažnog dvorišta. Reciklažno dvorište pušteno je u rad prije pet mjeseci te se snabdijevalo električnom energijom preko agregata za proizvodnju električne energije.

Vrlo zahtjevan posao koji je odradila Elektra ispostava Nova Gradiška financirala je Općina Rešetari u iznosu od 100.0000,00 kuna.

 

 

 

zgrada opcine zastaveNa temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg referenta za obračun komunalne naknade, komunalnog doprinosa, javne površine i ostalih prihoda Općine, dana 26. siječanj 2021. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA RADI OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VIŠEG REFERENTA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE, KOMUNALNOG DOPRINOSA, JAVNE POVRŠINE I OSTALIH PRIHODA OPĆINE

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat koji ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, i to:

OPŠIRNIJE...

dvd resOdredbe članka 122. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19) propisuju da se sve vatrogasne zajednice županije, općina i dobrovoljna vatrogasna društva koju su registrirana kao udruge, sukladno odredbama Zakona o udrugama dužne uskladiti svoje poslovanje sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu u roku 12 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu, tj. donijeti novi Statut udruge najkasnije do 31.12.2020. godine.

Stoga molimo upravne odbore Vatrogasne zajednice Općine Rešetari, kao i DVD-ove Rešetari i Gunjavci da postupe po ukazanom te provedu sve radnje kako bi se planirao i financirao daljnji rad Dobrovoljnih vatrogasnih društava te osigurala nesmetana zaštita od požara na području Općine Rešetari.

zgrada opcine19Na temelju članka 48. Statuta Općine Rešetari (Službeni glasnik br. 01/18) i Proračuna Općine Rešetari ( Službeni glasnik br. 05/20) Načelnik Općine Rešetari raspisuje

 

N A T J E Č A J

za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2021. godinu

 

1. VRSTE FINANCIJSKIH POTPORA

U sklopu ovog natječaja udruge svoje prijave mogu podnijeti za projekte na području osnovno školskog obrazovanja, razvoju civilnog društva i razvoju i promicanju sporta koje će se odvijati u toku 2021. godine na području općine Rešetari.

2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Očekuje se da će Općina Rešetari na temelju ovog natječaja za projekte na području osnovno školskog obrazovanja, razvoju civilnog društva i razvoju i promicanju sporta najboljim projektima udruga moći dodijeliti ukupno oko 451.000,00 kn.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...