4Ovih dana kopana je kanalska mreža u Rešetarima u ulici Kralja Krešimira do vodotoka Rešetarice, koja ima za svrhu zaštitu objekata od velikih količina vode uslijed oborina.

-Zahvaljujemo vlasnicima parcela uz kanalsku mrežu na strpljenju dok su radovi trajali i na suglasnosti od šteta na usjevima. Česti problem ne terenu je pribavljanje suglasnosti od vlasnika ili susjeda uz parcelu kanala. Nadamo se da ćemo shvatiti da se novom kanalskom mrežom spašava poljoprivredna kultura te da se ne gubi u ovakvim zahvatima već će korist biti velika i dugogodišnja za sve vlasnike čestica - poručio je načelnik Zlatko Aga.
Radove u vrijednosti od 70.000,00 kn financira općina Rešetari, a izvodi Vodovod d.o.o., Nova Gradiška.

IMG 2604U četvrtak, 22. listopada 2020. godine u Općini Rešetari održana je konferencija za medije i najava završetka projekta "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno", te dodjela diploma ženama koje su se obrazovale i stekle nova znanje kroz navedeni projekt.

Projekt se financira kroz Program "Zapošljavanje žena – Zaželi" u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 4.957.056,36 kuna. Korisnik je Općina Rešetari, a razdoblje provedbe projekta je bilo od 30.5.2018 – 30.11.2020. godine – istaknula je, u ime tvrtke „Sintagma" voditeljica projekta Senka Ramić.

– Projekt "Kreirajmo kvalitetniji život zajedno" uključivao je ciljnu skupinu dugotrajno nezaposlenih žena s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem i krajnje korisnike, starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju. Kroz projekt je bilo zaposleno 30 žena koje su kroz 24 mjeseca brinule za više od 150 starijih i nemoćnih osoba na području Općine Rešetari.

Projekt se provodio s ciljem uključivanja žena u nepovoljnom položaju s nižom razinom obrazovanja na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, a sve u cilju kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika. U okviru projekta zaposlene žene su se i dodatno obrazovale za zanimanja kao što su njegovateljica, kuharica, voditeljica OPG-a, računalni operater, cvjećar.

Osposobljavanjem, obrazovanjem i iskustvom koje su ciljne skupine stekle prilikom sudjelovanja u predmetnom projektu, kao i unaprjeđenjem kapaciteta prijavitelja, postigla se institucionalna održivost projekta jer su te iste osobe stekle uvjete za nova buduća zaposlenja, te su unaprijeđene u radu za osmišljanje i provođenja novih sličnih/istih projekata.

stipendije-resOpćina Rešetari raspisala je javne natječaje za učenike i studente s područja Općine Rešetari.

Opširnije u prilozima.

 

NATJEČAJ UČENICI

NATJEČAJ STUDENTI

NATJEČAJ IZVANREDNI STUDENTI

sastanak-gospodarenje-otpadomU prostorijama Općine Rešetari je u srijedu 21. listopada održan sastanak o problematici uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području zapadnog dijela Brodsko-posavske županije. Koji bi trebao biti osnov cjelovitog sustava za tri županije Sisačko-moslavačku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavske, tj. za 50 jedinica lokalne samouprave, općina i gradova.

Organizator sastanka bila je Općina Rešetari, a uz predstavnike općine, prisustvovali su čelnici 8 općina i grada s tog područja, kao i predsjednik uprave RCGO Šagulje sa svojim timom Josip Grgić.

Sukladno brojnim dokumentima, poput Zakona o otpadu i Strategije gospodarenja otpadom RH, predviđena je izgradnja županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom kao najvrjednijih infrastrukturnih objekata uvođenja cjelovitog sustava gospodarenje otpadom. Hrvatska ima obavezu ispuniti zahtjeve Direktive o odlagalištima otpadom.

Zato je načelnik Zlatko Aga sa drugim JLS-e organizirao sastanak po pitanju nejasnoća predloženog sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje po njegovoj izgradnji i daljnjim aktivnostima suradnje sa tvrtkom „Odlagališe" d.o.o., kao i trenutnim aktivnostima vezanih za izgradnju centra za gospodarenje otpadom Šagulje te daljnjim aktivnostima 50 općina i gradova koji moraju zadovoljiti zakonske odredbe i postupanja s otpadom.

Predloženim sporazumom definirano je između ostalog da je RCGO Šagulje d.o.o. provedbeno tijelo za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU u ime svih općina i gradova ove aglomeracije triju županija. Na kraju rasprave svi prisutni su pristali provesti sporazum do potpisivanja sa predstavničkim tijelima i dati suglasnost na predloženi sporazum kao neophodnim za realizaciju izgradnje RCGO Šagulje, time se omogućuje da i Fond dalje ulaže u ovaj projekat koji se priprema za prijavu na sufinanciranje u faznoj izgradnji, a koji bi koštao 470 miliona kuna, a isti bi trebalo ubrzati i dinamizirati sve aktivnosti kako bi i bio izgrađen najkasnije do 2025. godine.
O svim poduzetim aktivnostima izvještavat će se redovno općine, a dogovoreni su i redovni koordinacijski sastanci.

zgrada-opcine19Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu.

Prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 18. i 19. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za razdoblje od godinu dana. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Rešetari, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Rešetari i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Rešetari. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rešetari za 2021. godinu.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2020.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

OBRAZAC / preuzimanje

DOKUMENT

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...