za baner video

 

Danas 23. ožujka na inicijativu Općine Rešetari, načelnik Općine Zlatko Aga sastao se sa Tomom Medvedom, potpredsjednikom vlade i ministrom hrvatskih branitelja po pitanju rješavanja nekoliko bitnih problema Općine Rešetari –razgovaralo se o rješavanju imovinsko pravnih odnosa sa Republikom Hrvatskom, kao i o pitanju poljoprivrednika Općine Rešetari koji nisu više u Pravilniku o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima te je tom prigodom načelnik Općine Rešetari uputio  poziv ministru hrvatskih branitelja da se odazove na osnivačku skupštinu Udruge hrvatskih branitelja Općine Rešetari- Domovini vjerni.

Odrađen je radni sastanak u kabinetu sa ministrom Tomom Medvedom i državnim tajnikom Darkom Nekić te je iskazana problematika uzeta u razmatranje uz pomoć resornog ministarstva.

Načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga upoznao je ministra i državnog tajnika sa statusom branitelja kao i sa braniteljima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao i sa problemima branitelja unutar Općine. Razgovaralo se i o nizu drugih bitnih tema, projektima i javnim pozivima koje Općina Rešetari želi provoditi.

Ministar hrvatskih branitelja je pozdravio svoje suborce kojih je bilo pet u Snagama policije Rakitje s područja Općine Rešetara i sve ostale branitelje te je obećao posjetiti Općinu.

U svrhu svih tema o kojima se razgovaralo ministar je zadužio svoja tijela za pomoć i realizaciju u navedenoj problematici.

Općina Rešetari u suradnji sa Upravom za stručnu podršku razvoja poljoprivrede organizira edukaciju o potporama u poljoprivredi za novo programsko razdoblje.

Edukacija će se održati u utorak 21.3.2023. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama Područnog vrtića Čarobni svijet u Rešetarima, Stjepana Radića 1, Adžamovci.

Sudjelovanje na radionici je besplatno.

Predavanje je prvenstveno namijenjeno poljoprivrednicima ali i svima onima koji se u budućnosti planiraju baviti poljoprivredom djelatnosti. 

Općina Rešetari svake godine organizira ovakav tip edukacija te na taj način nastoji pomoći svojim poljoprivrednicima kako bi dobili sve potrebne informacije o mogućnostima financiranja svoga rada.

KLASA: 024-01/23-01/03

URBROJ:2178-18-03/01-23-1

Rešetari, 10. ožujak 2023. godine

 

Na osnovu članka 55. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Rešetari i ukazane  potrebe sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Rešetari za 16.ožujka 2023. godine (četvrtak) u 18:00 sati

                          

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Rešetari ulica Vladimira Nazora 30, Rešetari

- usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari održane 20. prosinca 2022.   

  godine

- usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Rešetari (elektroničke) održane 08. 

  veljače 2023. godine

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Aktualna pitanja
 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br. 829/4 k.o. Adžamovci

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Plana mreže Dječjeg vrtića na području Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta i prenamjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2022. godini

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Plana zaštite od požara za područje Općine Rešetari i Procjene ugroženosti od požara za područje Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Rešetari u 2022. godini

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Rešetari za 2023. godinu

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

-  predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Rešetari (PROČIŠĆENI TEKST)

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o materijalnim pravima službenika i namještenika u Općini Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rešetari

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima
 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Poslovnog plana za 2023. godinu VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju prijedloga Pravila Zadruge: Zajednice proizvođača novogradiškog kraja

- predlagatelj Općinski načelnik Zlatko Aga

 1. Razno

    

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:

                

Milka Perković

U 58 općina i gradova ostaju bez dijela ili cijele potpore po hektaru

Općinski načelnik Zlatko Aga jedan je od više stotina ljudi koji su u petnaest dana, koliko je savjetovanje s javnošću trajalo, ostavili komentar na stranici e-savjetovanje, nezadovoljan najavljenim izmjenama prema kojima bi poljoprivredni proizvođači s područja Rešetara ostali bez ukupno milijun eura godišnje „što će rezultirati zasigurno još manjom željom za radom na zemlji, a zemlja će još više biti mrska našim mladima, koji će odlaziti još više iz ovoga kraja.“

Valja naglasiti da će poljoprivrednici susjedne općine Staro Petrovo Selo i grada Nove Gradiške dobivati potpore od 120 eura, a Rešetari koji su u sredini neće jer kao izgovor imamo vrijednije i bogatije tlo od susjeda. Kriteriji našeg brdskog i nizinskog dijela do sada su imali prednost ispred susjeda jer su naši brdski dijelovi imali i imaju nagib i preko 40 posto, a u posavskom dijelu vlada pseudoglej, teška zemlja, teško nepropusno tlo s velikim udjelom gline, što pri obradi zahtjeva dodatne operacije i troškove da bi se dobili zadovoljavajući prinosi, što uopće nije uzeto u obzir, a da ne govorimo uopće o elementarnim nepogodama i pojavama kao što su mraz, led, suša i velike oborine te poplave. Ako sve to nije dovoljno da se općina Rešetari ostavi u kategoriji značajnih prirodnih ograničenja, ozbiljno ću se početi baviti preispitivanjem svoga rada u Hrvatskoj, pa neka se „inženjeri“ iz Afganistana koji rade u našim ministarstvima bave ovakvom poljoprivredom, koja nam propada zbog takvih, a svi samo šutimo i dajemo im za pravo da nas unište. Općina Rešetari i sam kao načelnik borit ću se svim sredstvima zbog neopravdanog skidanja s liste i štete koja se nanosi poljoprivrednicima i braniteljima, a dvije susjedne jedinice lokalne samouprave- Staro Petrovo Selo i grad Nova Gradiška- ostavilo se na listi iako su u pitanju ista agropedološka područja- negoduje načelnik Aga naglasivši kako se ponavlja povijesna pogreška i da administracija u ministarstvima ne vidi šumu od drveća, zbog čega će poljoprivrednici općine Rešetari biti u neravnopravnom položaju u odnosu na susjede. Shvatio bi, dodaje, da Rešetare i susjednu općinu i grad dijele kilometri, no nije mu jasno kako je u razmaku od samo nekoliko metara tlo potpuno drukčije.

Zar ćemo se opet upitati zašto mladi ne ostaju u Slavoniji, nego odlaze, zašto se prave razlike među susjedima i zar ćemo morati mrziti jedni druge? Ispada da naši poljoprivrednici griješe jer po ovim kriterijima ispada da je bolje tla i njive ne raditi i ostaviti da još više propadaju pa bi time ostali u području značajnih prirodnih ograničenja i dobivali veće potpore za svoj rad i proizvedenu hranu na području općine Rešetari. Volio bih čuti ime tog stručnjaka koji je potpisao ovu studiju po kojoj su tri susjedne općine u različitim kategorijama. Znajte, općinama kao običnim smrtnicima ta studija nije dostavljena. Koja su to biofiziološka ograničenja koja su se u Rešetarima smanjila, a u Starom Petrovom Selu i Novoj Gradiški ostala ista- pita Aga pa dodaje kako će samo u Brodsko- posavskoj županiji poljoprivrednici biti zakinuti za čak pet milijuna eura.

Što smanjenje potpora u dobrom dijelu Slavonije znači za cijeli taj kraj, očitovali su se mnogi čelnici jedinica lokalne samouprave, a scenarij daljnjeg „razvoja“ ondje nije teško iščitati.

Ne ide to nikako u korist ni poljoprivrede ni općeg prosperiteta- kaže Aga, a na pitanje kako se u cijelu tu shemu uklapa velebni i hvaljeni „Projekt Slavonija“ , samo se podsmjehuje: „Ovakvi su potezi čavao u lijes Slavonije“ - kaže.

Dječje igralište Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Adžamovcima opremljeno je sa pet novih sprava: kućom s podestom, klupom i stolom, pločom za pisanje, drvenim vlakićem, gumenim elementom Školicom. U prostor dječjeg igrališta postavljena je i kanta za otpad te antistres podloga.

Riječ je o projektu ulaganja u objekt dječjeg vrtića vrijednosti 16.006,07 EUR (120.600,00 kn), a koji je sufinanciran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 7.506,26 EUR (56.571,00 kn) što je 46,9% ukupne vrijednosti projekta. Ostali dio sufinanciran je sredstvima iz proračuna Općine Rešetari.

Oprema je nabavljena od proizvođača Stribor oprema d.o.o. iz Kopačeva.

Realizacijom projekta poboljšani su materijalni uvjeti u Dječjem vrtiću te se ojačala socijalna kohezija i održivi razvoj. Doprinijelo se ublažavanju postojeće regionalne nejednakosti vrtića i imamo moderno opremljen i siguran prostor za djecu“ – istaknuo je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga i dodao da će Općina Rešetari i dalje pomagati u radu Dječjeg vrtića Čarobni svijet u Rešetarima.

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...