DSC 7819Nakon što je utvrđena konačna rang – lista pristupnika natječaja za dodjelu stipendija Općine Rešetari u školskoj/akademskoj 2020./2021. godine, 43 nova stipendista Općine Rešetari, 25 učenička srednjih škola, 14 studenata i 4 studentske stipendije za izvanredne studente, potpisali su Ugovore o stipendiranju za školsku/akademsku 2020./2021. godinu.

Svečano potpisivanje Ugovora održalo se uz epidemiološke mjere u vijećnici Općine Rešetari u prisustvu predsjednice Općinskog vijeća gđe Milke Perković i načelnika Zlatka Age.

Stipendije se dodjeljuju prema tri kriterija. Prema kriteriju darovitosti, deficitarnih zanimanja i socijalnom kriteriju.

Tijekom protekle akademske 2019./2020. godine diplomiralo je 5 dosadašnjih stipendista Općine Rešetari kojima je Načelnik uputio čestitke na uspješnom završetku studija i truda koji su pri tome uložili te svima, ako je potrebno, dostaviti preporuke u svrhu reguliranja daljnjeg školovanja i zaposlenja.

U školskoj/akademskoj 2020./2021. predviđena sredstva za stipendije učenika i studenata po svim kriterijima ukupno iznose 143.000,00 kuna.

U zadnjih 4 godine Općina Rešetari ukupno je isplatila 300.000,00 kn za svoje učenike i stipendiste.

Općina Rešetari isplaćuje sredstva odabranim stipendistima te, u skladu s Odlukom o stipendiranju studenata i učenika i potpisanim Ugovorima, prati tijek njihovog školovanja tijekom razdoblja stipendiranja.

poljzemljDana 9. ožujka 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu temeljem kojeg dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske preuzimaju jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Općina Rešetari može raspolagati isključivo temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske što je temeljni akt raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i kojeg je Općinsko vijeće Općine Rešetari doradilo i donijelo na redovnoj sjednici 07. rujna 2020. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost 09. prosinca 2020. godine te ga uručilo 20. siječnja 2021. godine, temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Programom je obuhvaćena ukupna površina poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske od 872,9081 ha. Za dio površina koje nisu sastavni dio Programa nazočne su znatne teškoće zbog neusklađenosti katastra i gruntovnice te će biti sastavni dio budućih izmjena i dopuna Programa. Maksimalna površina za zakup iznosi 55,00 ha.

Budući da je velika površina zemljišta unutar područja posebnih uvjeta korištenja – područje ekološke mreže, Program je upućen na provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Slijedom, obavit će se identifikacija poljoprivrednog zemljišta prije objave javnog natječaja za zakup.

Sukladno Zakonu i Programu Općina Rešetari ima ovlast nad postupcima koji se odnose na provođenje natječaja isključivo za zakup poljoprivrednog zemljišta na 50 godina putem javnog natječaja i potpisivanja ugovora o privremenom korištenju u trajanju od 2 godine dosadašnjim korisnicima.

pdf SUGLASNOST

zgrada opcine19Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN.br. 86/08) Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa za prijem u službu namještenika – komunalnog djelatnika zamjena za bolovanje u Jedinstveni upravni odjel općine Rešetari upućuje POZIV ZA TESTIRANJE Kandidata prijavljenih za javni oglas (natječaj) koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.

Dana 25. siječnja 2021. s početkom u 7,30, sati u zgradi Općine Rešetari , V.Nazora 30, Rešetari, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova komunalnog djelatnika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rešetari, a temeljem javnog oglasa objavljenog na Zavodu za zapošljavanje 8. 1. 2021. Nova Gradiška i oglasnim pločama Općine Rešetari.

OPŠIRNIJE / POZIV ZA TESTIRANJEPOZIV ZA TESTIRANJE

 

DSC 7803Na području Općine Rešetari zadnjih 90 dana provodili su se radovi postavljanja novih LED rasvjetnih tijela, kao jedna od niza mjera za unaprjeđenje komunalnog standarda na području općine Rešetari.

Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture svakog naseljenog područja čiju izgradnju i održavanje regulira „Zakon o komunalnom gospodarstvu“, a u nadležnosti je gradova i općina. Primarna funkcija javne rasvjete je osiguranje prometa ljudi i vozila noću kroz naše seoske javnoprometne površine na siguran način.

Dotrajala stara javna rasvjeta (visokotlačni natrij) koja je zabranjena prema Zakonu o svjetlosnom zagađenju sve su JLS dobile vrijeme prilagodile i prelaska na novu LED tehnologiju LED – E + DOVE kao liniju niskoenergetske potrošnje a koja zamjenjuje konvencionalnu uličnu javnu rasvjetu uz uštedu električne energije od 50% do 70%.

Općina Rešetari javnom nabavom odlučila se za ENERGY PLUS LED rasvjetu, koja je postavljena na svaki stup električne energije a ne kao do sada na svaki drugi te svojim dizajnom i korištenjem usmjerivača svjetlosnog snopa (leće) doprinosi i očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti noćnog neba.

Jučer, 19. siječnja 2021. godine izvršena je primopredaja I. faze postavljene vanjske LED rasvjete, usklađene s normom HR EN 13 201, 698 komada rasvjetnih tijela kao i izmještene opreme iz TS (trafostanice) koja je u vlasništvu općine Rešetari te će sada Općina samostalno kontrolirati i nadzirati rad vanjske rasvjete iz kontrolne sobe iz same zgrade općine Rešetari.

sportske zajednice udrugeOvim putem obavještavamo sve udruge u sportu na području Općine Rešetari da na vrijeme međusobno stupe u kontakt te se organiziraju u sportsku zajednicu pri nadležnom uredu državne uprave, a prema pravilima Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19), kako bi se ostvarilo financiranje programa i projekata udruga u sportu s područja Općine Rešetari u 2021. godini.

Na temelju Zakona o sportu ( Narodne novine, broj:71/06, 150/05/, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinice lokalne i područne samouprave osnivaju se sportske zajednice koje, između ostalog, predlaže programe javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na razini JLS-e može biti osigurana samo jedna sportska zajednica. Članovi sportskih zajednica u općinama su pravne osobe iz sustava sporta, a članovi sportskih zajednica mogu biti i druge pravne osobe, čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom.

Obavijest udrugama u sportu možete preuzeti, OVDJE

Općina Rešetari
Načelnik: Zlatko Aga 

 

Adresa: Ulica Vladimira Nazora 30 
35403 Rešetari 

Telefon: (035) 367 296 
Računovodstvo: (035) 333 111 

resetari.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. saznajte više...